Jednoduché opravy plochých střech

21. 10. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Údržba a drobné opravy se v průběhu roku nevyhnou žádné stavbě. Ty nejnaléhavější zásahy souvisejí s poruchami střech a s nimi často spojeným zatékáním. Každá střecha potřebuje pravidelnou údržbu: čas, který věnujete drobným opravám, se vám bohatě vrátí v ušetřených investicích do nákladné rekonstrukce.

Zatímco údržba šikmé střechy je – pokud nevykazuje zásadní nedostatky, neuvolňují se tašky, nedošlo k podfouknutí pláště – celkem jednoduchá, plochá střecha vyžaduje pravidelnou péči. Těžší přístupnost šikmé střechy kompenzuje její nenáročná údržba; snadno přístupnou plochou „pátou stěnu“ je potřeba hýčkat. Vyšší nároky na údržbu ruku v ruce s nedobrými zkušenostmi s kvalitou plochých střech z nedávné minulosti jsou dodnes hlavními důvody odmítání takovéhoto způsobu zastřešení.

Problémům lze z velké části předejít již v projektu a při samotné realizaci stavby. V ideálním případě se opravy omezí na drobné zásahy, které zabrání praskání pláště, rezavění oplechování či ucpání střešního svodu. Nesmíme zapomenout, že údržbu střechy v záruční lhůtě je třeba provádět velmi citlivě a bez jakýchkoli zásahů do střešního pláště neschválených dodavatelem, aby nezanikla možnost reklamace.
Prevence především
Poruchy hydroizolace plochých střech se projeví zatékáním a mokrými skvrnami na stropě. Najít příčinu zatékání přitom může být poměrně obtížné, protože voda, protékající z porušené hydroizolace konstrukcí střechy, může vodorovně urazit značnou vzdálenost a mokré skvrny se mohou objevit až několik metrů od porušeného místa. Pokud nedokážeme lokalizovat a pojmenovat příčinu, je lepší obrátit se na odborníky, kteří navrhnou funkční řešení.
Střecha by se měla kontrolovat nejméně dvakrát ročně, a to i v případě, že nejsou viditelné žádné skvrny. Ideálně vždy na podzim a pak na jaře, jelikož právě zima odhalí mnoho skrytých nedostatků. Pokud máte pocit, že střešní plášť není v pořádku, lze provádět i další namátkové kontroly. Nepříznivé počasí střechu pořádně prověří, navíc může sloužit i jako pomůcka, ukazatel, který dokáže odhalit na první pohled skryté závady.
Jestliže se na střeše tvoří louže, může to znamenat, že jsou ucpané střešní svody nebo že střecha není správně vyspádovaná (došlo k poruše). Porušená sněhová pokrývka po vydatnějším sněžení může indikovat poruchy tepelné izolace. V zimních měsících se však doporučuje sněhovou pokrývku odstraňovat – jak ukázala ladovská zima roku 2006, naše ploché střechy nejsou obvykle dimenzované na kalamitní zátěže. Při odstraňování sněhu a zejména pak ledu ze střechy je však potřeba dbát na přesnou a citlivou práci, aby nedošlo ke zbytečnému poškození střešního pláště.
Jednoduchá údržba
Nejjednodušší „nesněhovou“ údržbu představuje vyčištění okapových žlabů, častěji svodů a vpustí od různých nečistot. Odstraňuje se mech, případné nálety rostlin, viditelné poruchy spojů a podobně. Pomůže i opětovné natření plechových částí – je-li potřeba. Prosté vyčištění lze vykonat i samostatně, jakékoli zásahy do struktury pláště by však měla provádět odborná firma. Ta totiž nejenže opraví drobné nedostatky, ale jejich posouzením odhalí i mnohem zásadnější skryté vady.
Nejrychlejší, nejjednodušší, nejlevnější, ale také nejméně trvanlivá oprava střech spočívá v proříznutí všech boulí, vrásek a zubů, které se na ploše střechy objevily, a ve vysušení vody, jež se obvykle pod těmito novotvary nachází, a následně v zavaření poškozených míst asfaltovými pásy, případně vyspravení asfaltovými nástřiky. Chceme-li však, aby oprava hydroizolace ploché střechy byla opravdu kvalitní, je potřeba kompletně odstranit izolační asfaltové pásy, vyspravit podkladní vrstvu, obvykle z lehkého betonu, a položit novou hydroizolaci.
Hydroizolace z asfaltových pásů
Povrchové krytiny z různých materiálů vyžadují různé požadavky na údržbu. Například modifikované asfaltové pásy s povrchovou úpravou s posypem keramického granulátu jsou na rozdíl od těch neposypaných na údržbu velmi nenáročné, dokonce téměř bezúdržbové. Asfaltové pásy bez povrchové úpravy se musí každých 3 až 5 let natírat ochranným nátěrem proti UV záření. Odolnost proti němu je rozhodujícím kritériem kvality střechy. Výhodou je, pokud je proti UV záření odolný samotný materiál, z něhož je povrchová krytina vyrobená. V tom případě je trvanlivost střešního pláště nejdelší. Jestliže ale ochranu představuje pouze nátěr, je potřeba ho pravidelně obnovovat. Před nanesením nového reflexního nátěru je však nutné posoudit, zda je podkladní nátěr vyhovující. Při včasné obnově reflexního nátěru můžeme počítat, že životnost podkladního nátěru prodloužíme na dvoj- až trojnásobek životnosti reflexního nátěru.
Rekonstrukční nátěry a stěrkové hydroizolace
Výběr vhodné technologie nátěrového systému pro opravu střechy ovlivňuje i skutečnost, jestli se na stávajícím povrchu střechy tvoří a stojí kaluže vody. V takovém případě je nevhodné používání asfaltových suspenzí, které při trvalém ponoření pod vodou bobtnají a následně praskají. Tvoří-li se na střeše louže, je spolehlivější použít nátěrové systémy na bázi asfaltových laků a tmelů, případně asfaltové suspenze po aplikaci opatřit asfaltovými nátěry. V případě časově omezené havarijní opravy vodotěsné izolace v zimě nebo po dešti lze použít nátěr modifikovaným asfaltovým tmelem.
Nezbytnou podmínkou úspěšné realizace výše uvedených výrobků je nejen pečlivá úprava stávajícího podkladu, ale i kvalitní a pečlivá aplikace jednotlivých nátěrů. Je nutné předem zajistit vyspravení stávající vodotěsné izolace a odborné opravy choulostivých detailů na střeše. Sebepečlivější nátěrový systém nezabrání zatékání do střešního pláště v místech napojení vodotěsné izolace na prorezavělé lemování atik a nadstřešního zdiva nebo komínů z pozinkovaného plechu (dodnes se vyskytuje na starších plochých střechách).
V poslední době pro jednotlivé sanace stále častěji používají syntetické stěrkové materiály, hlavně pro řešení velmi komplikovaných detailů. Některé z těchto syntetických stěrek, zejména na bázi polymetylmetakrylátů nebo polyuretanové, je možno kombinovat nejen s asfaltovými izolačními materiály, ale i s některými syntetickými fóliemi. Syntetické stěrky se rovněž uplatňují v případě rekonstrukcí balkónů nebo lodžií, tedy má-li sanace minimální rozsahy a nehodí-li se obvyklá technická řešení s povlakovými izolacemi.
Bubliny a nerovnosti
Odstranění bubliny rovněž nepředstavuje zásadní problém, samozřejmě dodrží-li se správný technologický postup. Bublina se rozřízne nožem, podklad se vysuší a na postižené místo se nataví plát z původního materiálu s přesahem. V místě lokálního porušení krytiny lze pro nenáročné opravy využít i pásku ze samolepicí bitumenové fólie. Obvykle se fólie lepí na postižené místo s přesahem 3 až 5 cm.
TEXT: Michal Dlouhý
FOTO: archiv firem a vydavatelství
ZDROJ: HOME
Kategorie: Dům Rekonstrukce domu
Tagy: izolace oprava komínu opravy balkonu střecha
Sdílejte článek

Diskuze