Proč si zvolit plochou střechu

11. 05. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Je finančně méně náročná, protože odpadá investice do konstrukce krovu. Je výhodnější zhlediska úspor energií – vytváří minimální povrch, atedy imnohem menší plochu, kterou je potřebné zabezpečit izolací. Odpadají uní iproblematické detaily, čímž se minimalizují problémy sutěsněním obvodového pláště (tedy stepelnými mosty).

Plochá střecha by měla splňovat iestetická kritéria, ikdyž si mnozí řeknou, že to není důležité, vždyť ji není vidět. To však nemusí být vždy pravda, například při zástavbě rodinných domů ve svahu jsou střechy všech spodních sousedů pod neustálými pohledy horních sousedů. Je důležité si uvědomit, že iploché střechy jsou součástí stavby aarchitektonickým prvkem, který mnohdy určuje charakter celého domu. Plochá střecha může zaujmout detaily, jako jsou netradiční atiky, různé přesahy vpůdorysech či na fasádách nebo možností účelného využívání jako střešní terasy či zahrady.

Čím jednodušší je forma střechy, tím menší je pravděpodobnost vzniku tepelných mostů atím menší je ochlazovaná plocha, důsledkem čehož je menší potřeba tepla. Prostor pod střechou se snadněji využívá, poskytuje možnost libovolného dispozičního členění. Plochá střecha se může proměnit ve velkorysou terasu či střešní zahradu, například vměstských podmínkách, kde je plocha pozemku kolem domu minimální.

Často je hlavním důvodem poruchové střechy (anejen ploché) neodborná anekvalitní realizace. Spolehlivá firma se zkušenostmi, dobrými referencemi, potřebným technickým vybavením avyškolenými pracovníky… Ustřechy určitě stojí za to dát si na výběru realizační firmy záležet. (foto: Parabit) Plochá střecha s mechanicky ukotvenou povlakovou krytinou. K propojení svislých částí a detailů, jako je například atika, byl v tomto případě použit modifikovaný asfaltový pás se speciální profilovanou hliníkovou úpravou – systém Siplast. (foto: Icopal)
Vsoučasnosti se pozornost člověka soustřeďuje na řešení ekologických problémů, což se týká istavitelství. Perspektivní koncepcí se jeví budování takzvaných vegetačních střech. Vegetace výrazně ovlivňuje svoje okolí, zvyšuje vlhkost vzduchu, čistí ho, významným způsobem mění teplotní režim vbezprostředním okolí avneposlední řadě zvyšuje estetickou hodnotu prostředí.Zeleň na střeše působí ijako ochrana vrstev střešního pláště, která spočívá především vmenším mechanickém opotřebení (působení slunce, větru, deště, sněhu, ledu) ave snížení účinku sluneční radiace, ato nejen na krytinu akonstrukci střechy, ale ina interiér pod střechou.

Kdy se ploché střeše raději vyhnout?
Když si nejste jisti, že jste sehnali kvalifikovanou realizační firmu, sdobrými referencemi apotřebnými zkušenostmi vyškolených pracovníků asdobrým technickým vybavením. Jakákoli neodborná práce ašetření na nesprávně zvolených materiálech atechnologických postupech vám dříve či později vytvoří vrásky na čele. Ustřechy, anejen ploché, určitě stojí za to dát si na výběru realizační firmy záležet. Izde totiž platí známé: levné bývá nejdražší.

K častým příčinám poruch plochých střech patří:

  • nesprávný projekt střechy (nesprávná skladba střešního pláště, nevhodně zvolené materiály ašpatně vyřešená kritická místa střechy, jako jsou okraje, vtoky, žlaby, dilatace, světlíky, průniky potrubí apodobně);
  • nekvalitní vykonání řemeslnických prací (nevhodně zvolené technologické postupy, nedostatečné spojování povlakové krytiny, nevhodné mechanické ukotvení, zabudování mokrých materiálů apodobně);
  • zanedbávání údržby;
  • nerespektování počasí při realizaci střechy.
Vzimě chrání vrstva zeminy arostlin zelené střechy prostory pod ní před úniky tepla avlétě se zase samotná konstrukce střechy ohřívá minimálně, takže místnost pod střechou se nepřehřívá.
(foto: APP Bawaco, Aleš Brotánek)
Nevyhnutelným předpokladem dobře fungující ploché střechy je dokonalé zvládnutí detailů, například vytvoření spádu pomocí desek tepelné izolace. (foto: Knauf Insulation)

Nejčastější příčiny poruch plochých střech
Knejčastějším problémům patří netěsnost anásledné zatékání do střešního pláště apotom ido interiéru. Hydroizolační asfaltové pásy (ana starých střechách iasfaltové lepenky sasfaltovými nátěry) byly unás vminulosti téměř jedinou používanou vodotěsnou izolací plochých střech atato technologie se dodnes pojí sporuchami plochých střech. Kvalitní modifikované asfaltové pásy ahydroizolační fólie ze začátku 90. let minulého století významně snížily tyto chyby plochých střech, předpokladem však byla kvalitní práce realizační firmy. Problém může nastat iunedostatečně vyspádované střechy, požaduje se sklon minimálně 1°, aby byl zabezpečen odtok srážkové vody do výpustí. Nerovnoměrné namáhání hydroizolace stojatou vodou spolu spovětrnostními vlivy (mráz aUV záření) výrazně snižují životnost povlakové krytiny.

Dvě možná řešení střešní výpusti. Její nesprávné osazení se může stát zdrojem vážných problémů.
(foto: Gradus)

Nové technologie zaútočily i na oblast výroby fólií z PVC a snížily tak riziko vlivu stojaté vody na životnost krytiny. Pomáha to hlavně pri rekonstrukcích, kdy není možné dosáhnou dostatečný spád ploché střechy.

TEXT: Kamila Ďuríková
FOTO: archiv firem avydavatelství

Kategorie: Dům
Tagy: izolace plochá strecha střecha
Sdílejte článek

Diskuze