10 „kliků“ pro funkční garáž

02. 06. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

Auto je dnes nezbytnou a běžnou součástí života, a s tím souvisí i nutnost parkovacího místa. Nejkomfortnější je samozřejmě garáž, nejlépe vlastní a blízko u domu či bytu. Jaká by ovšem taková garáž měla být? Samostatná, či spojená s domem; zděná, či ze dřeva; zateplená, či nezateplená; s okny, nebo bez nich…? Tyto otázky se pokusíme zodpovědět.

Vše, co souvisí s existencí garáže na pozemku, je třeba velmi dobře promyslet, neboť to do určité míry významně ovlivní budoucí život majitelů. Následné změny, pokud jde o umístění, velikost, účel a další parametry, budou velmi obtížné až nemožné. Při plánované stavbě garáže je dobré poradit se s architektem či projektantem, ti mají praktické zkušenosti a dokážou dopředu odhadnout možná úskalí na první pohled ideálního řešení a současně navrhnout jiné východisko.

00_Somfy_Garches_2011

Obousměrný dálkový ovladač SOMFY KEYTIS 4 HOME se zpětným hlášením stavu. Umožňuje ovládání až 4 výrobků i homecontrol a centrální zamykání domu. Speciální tlačítka stop a home pro zavření a zamčení celého domu. FOTO Somfy

Garáž, nebo garážové stání?

Při rozhodování, kde parkovat auto, hrají kromě místa roli i další skutečnosti. Pro garážové stání se rozhodujeme v případě, že pozemek neumožňuje ze zákonného hlediska větší zastavěnost, případně by velká uzavřená garáž nepůsobila na pozemku dobře z estetického hlediska. Výhodou garážového stání je také rychlejší a jednodušší výstavba, nižší finanční náklady, vzdušnost. Uzavřená garáž je ideálním řešením v případě, že nepotřebujeme pouze chráněné parkovací místo pro vůz, ale také místo pro uskladnění sportovních potřeb, zahradních strojů či nábytku, lze v ní uložit i sezónní obutí pro auto, může sloužit i jako dílna.

Umístění na pozemku

Garáž může být součástí celkového půdorysu domu, nebo naopak stát samostatně. Obě varianty mají svá pro a proti a výběr záleží na uživateli. Výhodou garáže připojené k objektu domu je úspora práce, stavebního materiálu i finančních prostředků. Ušetříme také zastavěnou plochu. Další výhodou je možnost přecházet mezi garáží a domem „suchou nohou“, což je výhodné při přenášení nákupu či stěhování větších břemen. Na druhé straně má mnoho lidí obavu z prostupu těkavých látek z výfukových plynů do interiéru domu. Ovšem tato nevýhoda má svá řešení (viz. bod 4). Dříve preferované suterénní umístění garáže není dnes vzhledem k cenám zemních prací ekonomické, celkové náklady mohou vzrůst i o více než 10 %. Jestliže chceme umístit garáž v prvním nadzemním podlaží pod obytnými místnostmi, je třeba zajistit důkladnou izolaci stropu, jen temperovaná či zcela nevytápěná garáž by jinak byla pro horní podlaží zdrojem chladu.

01_Hormann_RollMatic

Je vhodné, aby i samostatně stojící garáž byla navržena ve stylu odpovídajícím vlastnímu domu. Na snímku garáž s rolovacími vraty RollMatic v dřevodekoru. FOTO HÖRMANN

Konstrukce a materiály

Garáž může být postavená z cihel, pórobetonu, z betonových panelů nebo z litého betonu, může jít také o lehkou nebo zateplenou dřevostavbu, rychlým řešením pro nenáročné je garáž plechová. Lehkou dřevěnou nebo plechovou garáž lze koupit jako stavebnici a sestavit ji svépomocí. I taková stavba však musí mít základovou desku nebo základové pasy. Výběr stavebního materiálu a konstrukce ovlivní další užívání objektu. Kvalitnější stavba, ať ze dřeva nebo ze zdicích materiálů, může být využívána po celý rok nejen ke garážování auta, ale třeba i jako dílna.

02_Hormann_WCP

Garáž z keramického zdiva opatřená sekčními vraty s dvoustěnnými lamelami ze žárově zinkovaného plechu, vyplněnými PUR pěnou, které mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti. FOTO HÖRMANN

Novela stavebního zákona, vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 350/2012 Sb. s platností od 1. ledna 2013, doplňuje nebo upřesňuje další stavby, které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, současně nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Patří sem mimo jiné stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Pro stavbu garáže se zastavěnou plochou nad 25m2 je nutné zajistit dle § 103 odst. 1) a stavebního zákona 183/2006 Sb. rozhodnutí o umístění stavby neboli územní rozhodnutí, a stavební povolení. Stavební úřad může obě řízení sloučit. Pro takovou garáž je nezbytná individuální projektová dokumentace, vypracovaná autorizovaným projektantem.

Odvětrání

Odvětrání garáže řeší ČSN 73 6058, a to pro jednotlivé, řadové a hromadné parkování. Objekt musí být vybaven větracími otvory, jejich plocha je závislá na počtu parkovacích stání. Větrání může být přirozené či příčné s neuzavíratelnými otvory v protilehlých stěnách (u podlahy a pod stropem). Celková volná plocha otvorů na jedno stání v garážích pro osobní, dodávkové automobily a jednostopá vozidla je minimálně 0,025 m2. Také garáže, jež jsou součástí domů, musí mít dostatek odvětrávacích mřížek, aby došlo k maximální eliminaci prostoupení výparů do obytné části. Při realizaci stavby ve shodě se stavebním zákonem by výpary z benzinu do domu pronikat neměly. Přesto je doporučováno již v projektu počítat s umístěním garáže v části domu, která nebude sousedit s obývacím pokojem či ložnicí.

Zateplit, či ne?

Řešení této problematiky se může jevit jako soukromá záležitost každého majitele. Avšak není tomu tak zcela. Garáž musí splňovat určité podmínky, mimo jiné by měla být dostatečně odvětrána větráním zmíněnými předepsanými větracími otvory. Tím je dáno, že za běžných podmínek ji nelze vytápět, ale pouze temperovat na tepotu kolem 8 °C. Je proto zbytečné ji zateplovat, pouze stěna oddělující garáž od obytné části domu by zateplená být měla. Vhodnou variantu představuje zdivo plněné minerální vatou T30 Profi v tl. 30 cm, které splní jak tepelněizolační, tak i požární a statické vlastnosti. Navíc do ní lze bez problémů kotvit různé police či regály, bez nichž se v garáži neobejdeme. Pro samotnou konstrukci garáže je vhodné tenké a izolační zdivo – například Porotherm 25 SK, které vzhledem ke své tloušťce 25 cm vykazuje pro garáž vyhovující tepelně-izolační parametry.

Tepelně-izolační zdivo Porotherm T30 Profi je vhodné pro stavbu dělicí stěny garáže a obytné části domu.

Tepelně-izolační zdivo Porotherm T30 Profi je vhodné pro stavbu dělicí stěny garáže a obytné části domu. FOTO WIENERBERGER

Podlaha

Podlaha v garáži musí být odolná vůči vodě i provozním kapalinám, které mohou nejen znehodnotit její vzhled, ale také narušit její kvalitu. Současně je namáhána i mechanicky – musí odolat zátěži vozidla i otěru koly při najíždění či brzdění. Samozřejmostí je kvalitní hydroizolace, nášlapnou vrstvou může být beton či cementový potěr. Životnost povrchu prodlouží epoxidový nátěr, který ho ochrání před uvedenými negativními vlivy a současně vytvoří protiskluzovou bezpečnostní vrstvu s nenáročnou údržbou. Kromě betonové podlahy lze v garáži s výhodou využít i průmyslové podlahy na bázi polyuretanu. Další možností je i dlažba, v tom případě opět protiskluzová.

05_Hormann

Vhodnou podlahou pro garáž je beton či cementový potěr. Při vhodně zvolené povrchové úpravě se není důvod bát se ani světlých barev. Na snímku garáž se sekčními vraty Hörmann HST. Zajíždění do boku je vhodné všude tam, kde není ve stropní části garáže dostatek místa na montáž. FOTO HÖRMANN

Garážová vrata

V současné době existují v zásadě čtyři druhy garážových vrat – výklopná vrata, sekční vrata (pod strop), boční sekční vrata (odsun vrat vlevo nebo vpravo) a rolovací vrata, a nechybí zde ani vrata křídlová, samozřejmě odpovídající dnešním požadavkům a normám. Objekt nejen dobře uzavírají a chrání, ale současně poskytují komfortnější tepelněizolační vlastnosti. Při výběru hrají roli rozměry vrat, stavební požadavky na instalaci, možnosti zateplení a estetické hledisko investora. Asi nejpoužívanější jsou sekční vrata; tam, kde není místa nazbyt a smíříme se s nižšími tepelněizolačními parametry, se osvědčí vrata rolovací.

FOTO LOMAX

Sekční garážová vrata jsou složena ze sekcí, které pomocí systému torzních pružin zajíždějí na vodicích kolejnicích pod strop. Vratové sekce disponují bezpečnostními zámky, takže při otvírání či zavírání vrat nehrozí riziko poranění. FOTO Lomax

Ovládání garážových vrat

Moderní garážová vrata lze ovládat dálkově, u většiny typů (kromě rolovacích) lze namontovat pohon dodatečně. Vždy je možná i manuální manipulace, třeba při výpadku proudu. Motor by měl být vybaven bezpečnostní funkcí pro zastavení chodu či znovuotevření při nárazu na překážku. Vrata je možné ovládat i pomocí GSM klíče na jakoukoli vzdálenost pouhým prozvoněním mobilním telefonem, případně integrovaným ovládáním přímo z vozu. Pohon garážových vrat bývá obvykle napájen ze sítě, další variantou je napájení ze záložních akumulátorů či s využitím solárního setu.

10_Somfy_-SOLAR_KIT

Robustní stropní pohon (motor) SOMFY DEXXO OPTIMO RTS, vhodný pro většinu instalací. Nastavitelná citlivost rozpoznání překážek, rychlost dojezdu, nezávisle ovládané vestavné osvětlení, odolnost proti vloupání, vodicí kolejnice s hnacím řetězem nebo řemenem. Solární sada pro garážová vrata SOMFY SOLAR KIT, nepotřebuje síť 230 V. Ekologická volba, pro 4 denní cykly vrat postačují 2 hodiny slunečního světla. Plně nabitá baterie vydrží až 40 dnů pro 4 cykly vrat denně. FOTO SOMFY

Příjezdová cesta

Příjezdová cesta ke garáži musí být zpevněná, aby se při deštivém počasí neměnila v blátivý úvoz. Jako povrch je možné zvolit běžnou betonovou dlažbu, zatravňovací dlaždice, které cestu zpevní a současně působí estetičtějším dojmem, pásy ze žulových kostek, nebo cihlovou či keramickou dlažbu. Zvolený materiál by měl vždy ladit s ostatními materiály, použitými v zahradě nebo kolem domu.

07_WCP_BWK_Dresden_Scala

Klinkerová dlažba typu Terca Dresden v antracitovém provedení ladí, vynikne zejména v kombinaci s dalšími moderními materiály a celkově moderním pojetím domu.  FOTO WIENERBERGER

Doplňky k vybavení

Garáž je možné v závislosti na konstrukci a stavebním provedení využít jako dílnu, pro ukládání doplňků nezbytných pro provoz motorového vozidla (sezónní pneumatiky, oleje, nemrznoucí směs, nosiče lyží a kol, přepravné boxy, základní autokosmetiku, dětské sedačky a podobně). Současně zde lze uložit i nářadí a nehořlavé materiály stavebního charakteru pro nejrůznější opravy a podobně. Často v garáži parkují také motocykly, kola a je zde uloženo i sportovní vybavení. Pro tyto předměty je vhodné pořídit různé držáky, které je možné připevnit na zeď nebo na strop a zavěsit kola či lyže tak, že nezabírají volně dostupnou plochu. Je vhodné pořídit také regálový systém, případně pracovní stůl a odpovídající osvětlení.

ytong-nosny-preklad

Nosný překlad Ytong

Stavební systém Ytong nabízí komponenty doslova „od sklepa po střechu“. Díly na sebe přesně navazují a práce s nimi je velmi snadná. Patří mezi ně i nosné překlady Ytong, pórobetonové prvky armované betonářskou výztuží. Používají se pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu v nosných i nenosných stěnách. Jejich výhodou je okamžitá únosnost a snadná a rychlá montáž. Díky tenkovrstvému zdění a homogenitě tohoto materiálu a jeho přesnosti jsou minimalizovány tepelné mosty. Materiál je lehký a má výbornou požární odolnost. K celkové rychlosti výstavby přispívá i omezení mokrého procesu.

Odborník radí: Proč stavět garáž z Ytongu

Dipl. Ing. Petr Mareček,
odborný poradce společnosti Xella CZ

Stavební materiál Ytong má celý soubor vlastností, které jej předurčují k roli premianta na trhu stavebnin. Mnohé z nich ocení nejen profesionálové, ale především laici a stavebníci svépomocí. Jejich vybavenost profesionálním nářadím je zpravidla omezená a prostřednictvím Ytongu dostávají k dispozici materiál, který se velmi snadno zpracovává jednoduchým a cenově dostupným ručním nářadím. Laik se velmi snadno orientuje v sortimentu, protože Ytong nepotřebuje předpřipravené prvky, jako jsou půlky, rohy či tvárnice pro ostění, jako je tomu např. u keramických tvárnic. Z Ytongu je totiž možné všechny tyto prvky velmi snadno vyřezat a stavebník neriskuje žádné chyby.
Materiál má ve všech směrech stejné vlastnosti a je zcela jedno, jak bude prostorově zabudován. Stavba je téměř bezodpadová, protože všechny zbytky lze využít buďto jako přířezy, nebo je jednoduše použít v průběhu dalšího zdění. Zkušenosti z prvního dne stavby potvrdí pravdivost argumentů výrobce. Vydatnost tenkovrstvé zdicí malty v množství 17 kg na 1 m3 zdiva umožní práci bez pomocníka. V dalších dnech budoucí uživatel ocení komplexnost sortimentu výrobce. K dispozici jsou přesné překlady, U profily pro velké otvory a samozřejmě prvky systémového stropu Ytong Ekonom, který nepotřebuje ke své realizaci nadbetonávku vyztuženou kari-sítí. Vysoká rovinnost povrchu zdiva dovoluje použití tenkovrstvých omítek, dalším plus je vysoká pevnost použití konstrukce nosných stěn již v tloušťce od 200 mm. Poslední dvě vlastnosti oceníte až při užívání stavby, je to absolutní nehořlavost a extrémní trvanlivost ve všech podmínkách, dokonce i bez vnějších omítek.

TEXT: DANA D. DAŇKOVÁ
FOTO: ARCHIV FIREM A THINKSTOCK
ZDROJ: časopis HOME, 04/2015, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: garaz garazové stani materialy
Sdílejte článek

Diskuze