Jak na montáž okapu

24. 09. 2019
Diskuze (0)
Sdílet

Bez okapu by byl život domu těžký. A krátký. Když je okap prorezlý, nebo jinak nefunkční, velmi často začnou stěny domu vlhnout. Voda se může dostat buď přímo na fasádu, nebo podteče k soklu či do základů. Je-li spodek hůře zaizolovaný, dům začne vlhnout zespodu. Případně voda podmyje některé části pozemku. Proto je montáži okapů třeba věnovat náležitou pozornost.

Je-li spodek hůře zaizolovaný, dům začne vlhnout zespodu. Případně voda podmyje některé části pozemku. Proto je montáži okapů třeba věnovat náležitou pozornost.

NÁROČNOST: +++++
ČAS: 3 dny
LIDÉ: 1 až 2
OBDOBÍ: jaro, léto, podzim

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL
• střešní žlaby od 688 Kč/4 m
• okapové trubky od 348 Kč/3 m
• žlabové háky od 70 Kč/ks
• objímky trubek od 98 Kč/ks
• žlabové spojky od 88 Kč/ks
• spojky trubek 250 Kč/ks
• odtoky (kotlíky) od 330 Kč/ks
• větrací pás 411 Kč/5 m
• ochranná mřížka 76 Kč/m
• zakončení žlabů od 200 Kč/ks
s těsněním
• hřebíky 258 Kč/2,5 kg
pozinkované lepenkové 32 × 2,5 mm
• vruty 1 000 Kč/250 ks
univerzální pozinkované, do dřeva 5 × 70 mm

NÁŘADÍ
• pila
• dláto
• zednický provázek
• vodováha
• metr
• tužka
• kladivo
• dřevěné kladivo
• gumové kladivo
• úhlová bruska
• řezací kotouč na plech
• nůžky na plech
• kombinačky
• akumulátorový šroubovák
• žebřík
• lešení

POSTUP

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

1. ROZMĚŘENÍ
Stanovíme směr spádu okapu. Označíme místo na žlabový hák v nejvyšším bodě žlabu.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

2. ŘEZÁNÍ
Připravíme si drážku na uchycení žlabových háků. Po vyřezání dřevo vysekáme.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

3. DLÁTEM
Pracujeme opatrně, protože smrkové dřevo je měkké a lehce bychom je mohli rozštěpit po délce, což by znehodnotilo celou lať.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

4. HOTOVÁ DRÁŽKA
Má rovné dno vhodné na uchycení žlabového háku. Žlabový hák nesmíme nikdy umístit v místě spojky žlabů. Je nutné si to vyměřit ještě před montáží.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

5. ZAROVNÁNÍ
V případě potřeby dno a okraje drážky upravíme dlátem. Drážka umožňuje zapuštění žlabového háku tak, aby se nenadzdvihovaly tašky.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

6. DRŽÁK
Před montáží ho ohneme podle sklonu střechy tak, aby byl zadní okraj žlabu o 10 mm výš než přední. Zamezí se tím přetékání ke stěně domu.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

7. ŽLABOVÉ HÁKY
Nejdříve namontujeme krajní žlabové háky. Přitom zohledníme spád přibližně 3 mm/1 bm. Potom napneme dvojitý provázek.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

8. KONTROLA SPÁDU
K provázku přiložíme vodováhu. Je-li spád vyhovující, zbývající žlabové háky namontujeme podle provázku s rozestupem nejvíce 90 cm.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

9. MÍSTA OHNUTÍ
Ostatní žlabové háky označíme pomocí čáry, ohneme je a namontujeme. Na montáž používáme vruty do dřeva.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

10. VĚTRACÍ PÁS
Pokud jsme dosud nenamontovali větrací pás proti vlétávání ptáků, nyní je na to správná chvíle.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

11. PŘIBÍJENÍ
Pás postupně odvíjíme a připevníme hřebíky k okapní lati. Na spodní straně má pás přiléhat na okapnici s rezervou asi 1 cm.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

12. SPECIÁLNÍ HŘEBÍKY
Při připevnění pásu používáme pozinkované lepenkové hřebíky, které jsou odolné proti korozi.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

13. PŘÍPRAVA ŽLABŮ
Je chvíle připravit na montáž okapové žlaby. Ochrannou fólii předběžně nestahujeme celou, ale pouze tam, kde budeme žlab upravovat.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

14. ZAKONČENÍ
Připravíme si žlabové čelo. Součástí žlabového čela je gumové těsnění.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

15. POZOR NA TĚSNOST
Při montáži dbáme na to, aby těsnění dosedlo na vnější stranu žlabu a nebylo zkroucené, což by způsobilo netěsnosti na koncích žlabů.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

16. POKLEPÁNÍ
Na konce žlabů připevníme půlkruhové žlabové čelo. Při nasazování si nejlépe pomůžeme gumovým, případně dřevěným kladivem.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

17. ZKRÁCENÍ
Žlab upravíme na potřebnou délku, použijeme přitom kotouč na řezání tenkého plechu. Tzv. fíbrový (obyčejný) kotouč by mohl spálit protikorozní ochranu plechu.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

18. HRDLO ŽLABU
Připravíme si tzv. žlabový kotlík, tedy hrdlo žlabu. Jeho upevnění je jednoduché, ale do žlabu je nutné pro něj připravit odtokový otvor vhodné velikosti.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

19. UMÍSTĚNÍ
Stanovíme umístění hrdla svodové trubky. Tužkou anebo fixkou obkreslíme na spodní stranu žlabu obrys odtokového otvoru.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

20. MALÁ DÍRA
Ve žlabu vyvrtáme nebo vysekneme díru a následně vystřihneme odtokový otvor.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

21. NŮŽKAMI
Při vystřihování odtokového otvoru nůžkami na plech postupujeme jako u šnečí ulity – zevnitř směrem ven.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

22. TVAROVÁNÍ
Okraj odtokového otvoru nejprve vytvarujeme pomocí kleští tak, aby tvořil okapovou hranu pro vodu vtékající do „kotlíku“.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

23. NASAZENÍ
Okraj lze vytvarovat i mírným sklepáním. Nyní připevníme kotlík. Do přední naválky žlabu zavěsíme kotlík.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

24. OSAZENÍ
Připevnění ke žlabu zajistíme ohnutím zadní části. Ochranné fólie odstraníme až po předběž­ném osazení „nanečisto“ do žlabových háků, resp. do objímek při osazení svodových trubek.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

25. UPEVNĚNÍ
Plechové příponky, kterými je vybaven kaž­dý žlabový hák, ohneme přes přední a zadní tzv. naválku (zahnutého okraje) žlabu. Tím žlab upevníme v požadované poloze.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

26. OCHRANNÁ MŘÍŽKA
Po osazení žlabů a před montáží tašek namontujeme ochrannou mřížku proti vlétávání ptáků.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

27. ŽLAB BEZ SNĚHU
V oblastech s vyšším výskytem sněhu je třeba při umístění žlabu dbát na to, aby se sníh sesouval z tašek nad žlabem.

montáž okapu

FOTO Stanislav Botur

HOTOVO

Montáž okapu ve zkratce

Maximální rozestupy
Žlabové háky se stejným průměrem jako žlaby se montují ve vzdálenostech nejvíce 90 cm podle provázku se sklonem přibližně 3 až 5 mm/1 bm.

Spoje žlabů
Žlabové kusy se spojují žlabovými spojkami. Žádný díl se nelepí. Při montáži žlabů je potřeba, aby vnější hrana žlabu v jeho nejvyšším bodě byla 1 cm pod prodlouženou rovinou střechy. Taška by měla být vyvedena do 1/3 šířky žlabu.

Odtoky do svodových TRUBEK
Na každých 15 m délky žlabu musí být umístěn odtok. U svodové trubky platí to samé: montáž bez lepení, jednotlivé díly a trubky se do sebe pouze zasouvají. Trubky se připevňují (zhruba po 2 m) odpovídajícími objímkami.

Dobré rady

Spojování žlabů
Při spojování jednotlivých žlabů použijeme spojku žlabu. Zezadu ji pouze nasadíme, zepředu ji připevníme sponou (při nasazení slyšitelně zaklapne). Je nutné přitom dodržet přibližně třímilimetrový odstup žlabů (dilatační mezeru) v každé spojce žlabu.

V rozích a na nárožích
Když žlaby lemují střechu po obvodu, použijeme na příslušných místech i vnitř­ní, případně vnější roh. Spojíme ho se žlabem prostřednictvím spojky žlabu.

Montáž střešních svodů
Montáž dokončíme namontováním střešních svodů – tedy svislých okapových trubek. Nejprve pomocí hmoždinek připevníme objímky svodové trubky do stěny ve vzdálenosti max. 2 m. Potom do nich připevníme svodové trubky. U samotné montáže okapových trubek a kolen nezapomeneme na odstranění ochranné fólie.

FOTO THINKSTOCK.COM

FOTO THINKSTOCK.COM

KUNA VE STŘEŠE

Pokud se do podkroví rodinného domu dostane kuna, může tam napáchat nemalé škody. Přehryzané elektrické vedení, hadice, vyhryzaná tepelná izolace nebo izolační folie, poškozené příslušenství k solárním kolektorům a satelitním anténám – to je jen pár varovných signálů, které potvrzují přítomnost tohoto nezvaného hosta. Nejúčinnějším způsobem, jak zabránit jeho opakovaným návštěvám, je zabezpečit střechu pozinkovaným pletivem s oky o rozměrech 1 × 1 cm, a všechny další střešní detaily – přístupy, otvory o velikosti 5 cm.
Mezi další humánní způsoby patří postřiky a ultrazvukové odpuzovače. Samozřejmě můžete vyzkoušet i radu našich babiček a rozvěsit v podkroví psí chlupy nebo lidské vlasy.

TEXT + FOTO: Stanislav Botur
ZDROJ: Vše o stavbě a rekonstrukci domu

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: lepení dřeva montáž okapu okapy
Sdílejte článek

Diskuze