Jak na montáž strešní folie

30. 08. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Po jejím připevnění si můžete částečně vydechnout – i kdyby trochu zapršelo, prostor pod fólií zůstane suchý. Práce vám půjde rychle. Fólie není těžká, takže se při její montáži příliš nenadřete. Buďte však opatrní, abyste ji při montáži nechtě nepoškodili.

NÁROČNOST: +++++
ČAS: 3 dny
LIDÉ: 2
OBDOBÍ: jaro, léto, podzim

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL
• hydroizolační fólie
např. Bramac Veltitech 120 (1 530 Kč/1 role 75 m2)
• těsnicí páska
např. těsnicí páska pod kontralatě (24,56 Kč/1 m, 614 Kč/ 25 m)
• spony od 163 Kč
náhradní do sponkovačky, rozměr 11/8 mm (balení 5 000 ks)
• materiál na laťování

NÁŘADí
• sponkovačka
• ořezávací nůž
• pila
• nářadí na laťování
• ochranné pomůcky
zejména proti pádu osob ze střechy

POSTUP

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

1. KROV
Střešní fólie se klade shora přímo na krokve. Před položením fólie je třeba zkontrolovat, zda jsou krokve v rovině.

Zdroj: Bramac

Zdroj: Bramac

2. OKAPNICE
Před instalací střešní fólie umístíme v nejnižším místě na krokve okapnici. Ta zajistí, že případná voda tekoucí po fólii bude bezpečně odkapávat.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

3. PRVNÍ PÁS FÓLIE
Při ukládání střešní fólie (doplňkové hydroizolační vrstvy) postupujeme odspodu nahoru. První pás se pokládá přes okapnici, na kterou se přilepí.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

4. ROZMĚŘOVÁNÍ
V našem případě začínáme střešní fólii ukládat až nad obytnou částí podkroví, prakticky u hřebene. Obytná část už je zaizolovaná (viz RPN 9/2015).

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

5. PŘIPEVŇOVÁNÍ
Pás fólie postupně připevňujeme ke krokvím. Napínání fólie provádíme ve dvou. Natažený pás provizorně připevníme při horním okraji jednoduchou mechanickou sponkovačkou.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

6. LAŤOVÁNÍ
Laťování přibíjíme po uložení každého pásu fólie, abychom se po něm mohli pohybovat výše po střeše. Pozor, na fólii, pod níž není střešní bednění, nelze stoupat!

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

7. PŘESAHY PÁSŮ FÓLIE
Vyšší pás uložíme tak, aby překryl spodní pás alespoň o 10 cm (čárkovaná linie na pásu). Přesah závisí na sklonu střechy. Čím je sklon menší, tím je přesah větší.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

8. NÁROŽÍ
Při montáži se dostaneme na nároží, kde pás fólie ukončíme. Další stranu střechy pokryjeme jiným pásem.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

9. K NÁROŽNÍ LATI
Na nároží připevníme pás fólie přes lať rovnoběžnou s osou nároží.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

10. OŘEZÁNÍ
Po připevnění na lať pás fólie ořežeme běžným ořezávacím nožem s odlamovací čepelí.

Zdroj: Bramac

Zdroj: Bramac

11. DETAILY
Velkou péči je třeba věnovat detailům. Prostup potrubí lze řešit elegantně pomocí napojovací manžety.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

12. VIKÝŘ
Průnik sedlového vikýře s hlavní střechou tvoří dvojice úžlabí. Úžlabí věnujeme největší péči, protože patří mezi nejchoulostivější místa na střeše.

Zdroj: Bramac

Zdroj: Bramac

13. ÚŽLABÍ
Laťování v oblasti úžlabí je vhodné zhustit, abychom vytvořili tuhý podklad pro úžlabní plech.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

14. TĚSNĚNÍ POD KONTRALATĚ
Používáme jen příslušenství doporučené výrobcem fólie. Těsnění fólie v oblasti kontralatí (probití hřebíky) lze řešit pomocí těsnicí pásky nebo pomocí těsnicí pěny.

Zdroj: Bramac

Zdroj: Bramac

15. TĚSNICÍ PĚNA
Správně aplikovaná těsnicí pěna expanduje až přes okraj kontralatě.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

16. NA HŘEBENI
Při montáži pásů se postupně dostaneme až k hřebeni. Fólii provizorně upevníme pomocí sponkovačky.

09Postup_StresnafoliaStrany-z-01_64_RPN1115-2-3

17. ODVĚTRÁNÍ V HŘEBENI
Fólie se nesmí přes hřeben přetáhnout, ale naopak je nutné umožnit vzduchu z oblasti půdy prostup do venkovního prostoru.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

18. PŘEKRYTÍ HŘEBENE
Hřeben překryjeme pásem fólie v přibližně poloviční šíři shora přes kontralatě. Tím vytvoříme mezeru pro větrání střechy přes hřeben, do níž nenaprší.

FOTO Dano Veselský

FOTO Dano Veselský

19. POHLED Z PŮDY
Zevnitř je vidět celistvou doplňkovou hydroizolační vrstvu na jedné střešní rovině a stín laťování.

dobré RADY

Montáž prvního žlabového háku
Střešní fólie jsou umístěny pod střešní krytinou. Chrání střechu proti vodě z deště nebo sněhu, která pronikne mezerami mezi taškami zejména u střech s nižším sklonem. Fólie je pouze doplňkovou hydroizolací, samostatně není dimenzována na dlouhodobou zátěž deštěm. Jako prevenci zavátí sněhem či prachem a ochranu před vlivy kondenzace vodních par se doporučuje použít střešní fólii i v případě, že střecha má z tohoto hlediska bezpečný sklon.

JAKOU FÓLII SI VYBRAT?
Při koupi je nezbytné rozlišovat, zda jde o difuzní nebo nedifuzní fólie, zda je můžeme položit přímo na bednění nebo na tepelnou izolaci, nebo musí okolo nich být vzduchová mezera. Uvažujete-li o využití podkroví pro obytné účely, rozhodněte se pro difuzní fólii. Pokud podkroví obytné nebude, plně postačí fólie nedifuzní, která je levnější.

PRÁCE S FÓLIÍ
Všechny typy fólií se kladou na spodní konstrukci, zpravidla rovnoběžně s okapovou hranou, potiskem směrem nahoru a s překrytím alespoň 10 cm. Fólie se připevňují ke spodní konstrukci hřebíky, kterými jsou zároveň připevněné kontralatě. Tento spoj není vodotěsný, a proto může při delších deštích, v případě že není položená krytina, provlhnout spodní dřevěná konstrukce, což však při dočasném provlhnutí neovlivní její životnost. Je-li vyžadována vodotěsnost tohoto spoje, vkládá se mezi fólii a kontralať těsnicí páska. To je vhodné u rekonstrukce nad obytným podkrovím či u nízkého sklonu střechy. Fólie má být ve spodní části ukončena v okapové hraně pomocí okapnice, aby byla fólie spolehlivě odvodněná. Při zhotovení střechy nezapomeňte na otvory na přívod a odvod větracího vzduchu.

PŮSOBENÍ UV ZÁŘENÍ
Hned po montáži fólie zakryjte střechu střešní krytinou, aby nedocházelo k jejímu nadměrnému namáhání UV zářením. Pokud není fólie v půdním prostoru zakryta, zatemněte všechna okna.

TEXT Stanislav Botur, Bramac a Stavby Strechy Cerová
FOTO Stanislav Botur, Dano Veselský
ZDROJ Vše o stavbě a rekonstrukci domu, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: astra difuzní fólie folie montaz postup střecha
Sdílejte článek

Diskuze