Foto Bramac

Jak vybrat novou střechu právě pro váš dům

12. 04. 2018
Diskuze (1)
Sdílet

Střecha je dlouhodobou investicí, proto se na ni kladou vysoké nároky. Moderní střecha by neměla být jen vkusná a chránit stavbu před nepřízní počasí, musí splňovat i mnoho dalších požadavků, aby se vám pod ní dobře bydlelo.

Střecha je jedním ze základních prvků stavby – chrání ji před povětrnostními vlivy, odvádí vodu a pomáhá udržovat tepelnou pohodu v domě. Volba typu střechy a způsobu její konstrukce ovlivní nejen náklady na samotnou stavbu či budoucí rekonstrukci, ale též kvalitu bydlení a v neposlední řadě náklady na vytápění. Důležitý je i záměr obyvatelnosti podkroví. Střechy dělíme na ploché (úhel sklonu do 10°), šikmé (úhel do 45°) a strmé (úhel více než 45°), které mají opodstatnění především v lokalitách s vysokým úhrnem sněhových srážek.

Krov

Důležitou statickou a funkční stavební konstrukcí střechy je krov. Na kvalitní krov je nutno mít vypracovánu projektovou dokumentaci odborně způsobilým projektantem a následně ji při stavbě respektovat. Důležitý je i dohled zkušeného tesaře nad přípravou, výrobou a montáží krovu. Jeho realizaci by měl kontrolovat projektant stavební části a statik. Pozor si dávejte i při rekonstrukci podkroví. Ne každá původní konstrukce krovu totiž musí vyhovovat dnešním požadavkům na krytiny s vysokou plošnou hmotností.

Střešní krytina Bramac je skvělým řešením i na velmi členité střeše.

Střešní krytina Bramac je skvělým řešením i na velmi členité střeše.

Krytina

Dalším z klíčových rozhodnutí při plánování a stavbě střechy je výběr střešní krytiny. Její volba totiž ovlivní nejen estetický vzhled domu, ale i funkčnost střechy. Při výběru vhodné střešní krytiny se musíme řídit hlavně její schopností odvádět vodu. Tato vlastnost daná povrchovou úpravou krytiny určuje její použití pro konkrétní sklon střechy. Moderní krytiny jsou navrženy tak, aby v maximální míře zabezpečovaly ochranu před extrémním počasím, jako jsou bouřky, krupobití, mrazy, nápory silného větru, ale i horka. Cena střešní krytiny často vypovídá i o její kvalitě. Laciné varianty střech, které budete muset za pár let opravovat, nejsou nejlepší alternativou. Zvolte raději moderní střešní krytiny od výrobce, který nabízí i odborné poradenství, servis v každé situaci a systémovou záruku na celou střechu. Mnohé krytiny jsou dnes recyklovatelné, energeticky úsporné a chemicky neznečišťují životní prostředí.

Typ střechy a její tvar významně ovlivňují energetickou náročnost domu i investiční náklady.

Bramac nejsou jen střešní tašky, ale celé systémové řešení, které zajistí dlouholetou kvalitu každé střechy.

Bramac nejsou jen střešní tašky, ale celé systémové řešení, které zajistí dlouholetou kvalitu každé střechy.

Typy střech

Typ střechy a její tvar významně ovlivňují energetickou náročnost domu i investiční náklady. Čím složitější a členitější je střecha, tím náročnější a dražší je její realizace a tím více rizikových detailů se může vyskytnout. Taktéž může unikat teplo větší plochou. Proto stojí za zvážení, jaký typ střechy si zvolíte. V současnosti se setkáváme s mnoha typy střech – od jednoduchých plochých až po členité s mnoha vikýři. Vždy je třeba přitom hledat rovnováhu mezi estetickým ztvárněním a účelností. Tvar a typ střechy jsou rozhodující i pro to, do jaké míry budete moci využít prostor přímo pod střechou. Na spodních okrajích šikmých střešních ploch vzniká v podkroví nízký prostor, který se nedá plnohodnotně využít. Za plně využitelný se považuje prostor s výškou alespoň 2,3 m. Nejvíce užitkového prostoru vzniká pod plochou střechou, u ostatních je dobré, když je sklon střechy na obvodu strmější. Tomuto požadavku nejlépe vyhovují střechy valbové nebo mansardové. U sedlové střechy, která je u nás nejběžnějším typem, se dá dosáhnout lepšího využití podkrovního prostoru tím, že se obvodové zdi vyzdí výše, nejčastěji do výšky 1,3 m nad podlahu podkroví.

Nejčastější typy střech u nás

Sedlová střecha je oblíbená díky konstrukční jednoduchosti, a tedy i výhodnější ceně. Pro někoho může být záporem architektonická strohost, na druhé straně však umožňuje při vhodné orientaci jednodušší instalaci solárních panelů. Pro využitelnost podkroví se doporučuje vytáhnout obvodové stěny minimálně do výšky 1,3 m nad podlahu.

Valbová střecha se od sedlové liší tím, že místo dvou svislých štítů má další dvě skloněné plochy, takzvané valby. Jejich výška odpovídá bočním rovinám střechy, umístění okapů je v jedné rovině kolem celého domu. Je konstrukčně složitější než sedlová střecha, ale umožňuje rozdělení odtoku vody do čtyř směrů.

Pultová střecha využívá jen jednu skloněnou rovinu s jednou pultovou a jednou okapovou hranou. Veškerá dešťová voda se tedy odvádí jen jedním směrem, což klade vyšší nároky na okap při přívalových deštích. Často se využívá u staveb na hranici pozemku či na přístavbách. Výhodou jsou menší tepelné ztráty než u členitějších střech, jakož i lepší využitelnost vnitřního prostoru.

Plochá střecha se od pultové liší nižším, někdy téměř nepozorovatelným sklonem, definovaným úhlem maximálně 10°. Tato střecha je typická pro bytové domy, moderní či funkcionalistické stavby. Má nejnižší tepelné ztráty, poskytuje plnohodnotný podstřešní prostor a její údržba je díky bezproblémovému přístupu jednoduchá.

Stanová nebo jehlanová střecha má většinou čtyři střešní plochy, které se sbíhají do středového vrcholu a tvoří tak čtyřstěnný jehlan, přičemž střešních ploch může být i více. Tento typ střechy se využívá nejčastěji u samostatně stojících staveb se čtvercovým půdorysem. Je náročnější na pokládání střešní krytiny.

Mansardová střecha je variantou sedlové. Každá strana mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou rovin s odlišným sklonem. Výhodou je vyšší stoupání na okraji střechy, a tím i lépe využitelný podkrovní prostor, nevýhodou komplikovanější konstrukce. Variantou je oblouková střecha tvořená souvislým obloukem bez lomů.

Výběr krytiny podle sklonu střechy

Při výběru vhodné střešní krytiny se musíme řídit především její schopností odvádět vodu. Tato vlastnost daná povrchovou úpravou krytiny určuje její použití pro konkrétní sklon střechy. Pro mělký sklon střech už od 3° se používají souvislé střešní krytiny, jako lepenkové, plechové a asfaltové pásy a fólie, od 7° trapézové a od 10° bitumenové krytiny. Od sklonu 15° si můžete vybrat mezi vláknocementovými deskami, vlnitým plechem nebo moderními plechovými krytinami, které imitují dezén klasických tašek. Od sklonu 22° se nejlépe osvědčí betonová nebo keramická krytina ve formě profilovaných tašek, zatímco od sklonu 30° je třeba používat betonové nebo keramické neprofilované tašky, krytiny z umělé nebo přírodní břidlice a asfaltové šindele.

Doporučujeme na zateplení podkrovíň

Rolovaná izolaces ECOSE Technology od Knauf Insulation určená na zateplení zešikmené střechy a rámových konstrukcí nízkoenergetických až pasivních staveb. Tento výrobek má nadstandardní tuhost, které zjednodušuje jeho aplikaci do konstrukce. Použitím tohoto materiálu se významně redukuje prašnost. Speciální značení umožňuje nenáročný odpočet potřebného rozměru a následné jednoduché řezání. www.knaufinsulation.cz

Izolační desky ISOVER LAM 70 z minerální vlny s pevností tlaku při 10% stlačení 70 kPa jsou vhodné pro vytvoření spodní vrstvy tepelněizolačního souvrství plochých střech. Mají dobré tepelné a zvukověizolační vlastnosti a nízkou hmotnost, takže méně staticky zatěžují nosnou konstrukci. Dají se použít i do skladeb protipožárních systémů ISOVER.

www.isover.sk

Rozdíly v množství propuštěného tepla, které je dáno různými tvary střechy, jsou překvapivě velké. Nejlépe jsou na tom střechy s nízkými sklony a ploché střechy. Porovnáním velikosti ploché střechy se sedlovou se sklonem 45° nad týmž půdorysem zjistíte, že musíte zateplit a obložit střešní krytinou, izolací a dalšími materiály zhruba o 40 % větší plochu (čím strmější je sedlová střecha, tím více).

TEXT: Katarína Barošová
FOTO: Archiv firem
ZDROJ: časopis HOME

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: krovy ploché střechy rekonstrukce střechy šikmé střechy strechy střešní krytiny typy střech
Sdílejte článek

Diskuze

  • Důležité je asi řešit sklon střechy a pak taky bych neopomínal venkovní okolí. Jestli jsou kolem stromy, větrno, atd.

    Dušan