Zde byly pásky použity jen v přístavbě - fasáda získala kýžený rustikální charakter.

Domy s cihlovou tváří

12. 09. 2014
Diskuze (0)
Sdílet

Pokud máte, stejně jako my, rádi vzhled tradičních anglických řadovek, továren z první poloviny minulého století anebo máte slabost pro baťovskou architekturu Zlína, určitě přemýšlejte o fasádě z lícových cihel nebo pásků. Takováto fasáda se ale neztratí ani v moderní architektuře.

Obkladové pásky i lícové cihly se vyrábějí z pálené hlíny. Mají tedy i velmi podobné vlastnosti, získané díky vypálení na vysokou teplotu. Jsou mrazuvzdorné a odolné proti povětrnostním vlivům. Vyrábějí se s hladkými lícovými plochami nebo rýhovaným povrchem. Jejich občasná barevná nerovnoměrnost není na škodu, spíše naopak, různé odstíny vytvářejí kýžený „přírodní“ efekt.

Lícové cihly vyráběné z keramických jílů jsou výrobky ostře pálené za vysokých teplot přes 1000 °C. Vyznačují se nízkou nasákavostí, mrazuvzdorností, tepelnou a zvukovou izolací, stálobarevností, širokým spektrem barev a textur povrchu. Jejich pevnost je vyšší než u nosného zdiva a také nasákavost je nižší než u nosného zdiva nebo omítky. Vzhledem k těmto svým vlastnostem je možno lícové cihly použít k rozmanitým účelům jak v exteriéru tak v interiéru. V exteriéru je jejich použití  nejrozšířenější jako finální úprava fasády objektu a v tomto ohledu patří mezi nejkvalitnější technologie. Současně je možno lícové cihly použít i pro oplocení pozemku nebo pro různé prvky zahradní architektury. V interiéru se lícové cihly používají pro vyzdění příček, barových pultů, kleneb, krbů či obložení komínů a jsou tak výrazným architektonickým prvkem.

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

Obkladové pásky z lícových cihel mají shodné vlastnosti jako cihly, kromě tepelně izolačních vlastností a pevnosti (vzhledem ke své tloušťce), a proto jejich použití má převážně dekorativní charakter. Vyrábějí se buď odříznutím lícových ploch ražených lícových cihel (pásky ražené) nebo tažením z vakuového lisu (pásky tažené, klinker). Obkladové pásky je možno použít ke stejným účelům jako lícové cihly. Ke všem páskům lze dokoupit i pásky rohové.

Barevná různorodost není na závadu, spíše naopak - díky tomu lze pásky využít i na takto masivní fasádu. zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

Barevná různorodost není na závadu, spíše naopak – díky tomu lze pásky využít i na takto masivní fasádu. zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

Zde byly pásky použity jen v přístavbě - fasáda získala kýžený rustikální charakter.

Zde byly pásky použity jen v přístavbě – fasáda získala kýžený rustikální charakter. zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

Lícové pásky – jak na ně?

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

Příprava podkladu

Vhodným podkladem pro jejich aplikaci je rovná omítka. Podklad musí být rovný a dostatečně únosný. Pásky se nedoporučuje lepit na tepelněizolační omítku. Před lepením je potřebné odstranit lokální nerovnosti z povrchu omítky a opracovat příliš ostré hrany rohů. Jako podklad může sloužit i kontaktní tepelněizolační systém.

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

Příprava pásků

Rubová strana pásků se musí před lepením očistit od prachu, aby prach nesnižoval soudržnost lepicí malty s pásky. Nejlepším způsobem je očištění pomocí suchého štětce nebo kartáčku. Doporučuje se připravit si předem přiměřené množství očištěných pásků. Pásky by se měly vybírat najednou ze tří až čtyř balení, aby se barvy rovnoměrně promíchaly.

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

Rozměření jednotlivých řad

Před začátkem lepení pásků si připravte rozměřovací latě. Vzdálenost jednotlivých značek na lati představuje výšku jednoho pásku a jedné spáry. Šířka spár není striktně dána. Doporučovaná šířka je 12 až 15 mm, obecně by měla být spíš větší. Závisí na požadovaném vzhledu obkládané fasády. Zajímavé jsou obklady se širokými spárami. Šířka spár má vliv na spotřebu cihel a spárovací malty.

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

Lepení

Na lepení cihlových obkladových pásků lze použít jakoukoli lepicí maltu určenou pro keramický obklad a vhodnou pro použití v exteriéru. Tato malta by měla být mrazuvzdorná, bez možnosti tvorby výkvětů a dostatečně flexibilní. Při lepení pásků v interiéru však nemusí být ani mrazuvzdorná, ani flexibilní. Konzistence lepicí malty má být optimální, spíše hustá, aby nedocházelo ke sklouznutí už osazených obkladových pásků. Pásky by se měly lepit až po vyznačení spodní hrany první řady (nemusí to být a zpravidla to ani není nejspodnější řada). Má to být vodorovná kontrolní čára, od níž se budou odvíjet všechny další řady. Podél této čáry se připevní na stěnu rovná deska – jako pomůcka na lepení první řady pásků. Ostatní řady se lepí podle první řady. Lepicí malta se nanáší rovnoměrně pomocí hřebenové stěrky. Velikost plochy, na kterou se nanáší lepicí malta v jednom záběru, je volena podle povětrnostních podmínek tak, aby malta nevysychala. Z téhož důvodu, je-li to možné, se obkládá fasáda, která je ve stínu. Jako první se lepí rohové kusy podle rozměřovací latě, která se připevní na stěnu blízko rohu, aby nepřekážela při lepení. Jednotlivé řady se mohou po nalepení urovnat do roviny pomocí hliníkové latě nebo vodováhy. Ve všech detailech kolem rohů se doporučuje použít rohové kusy.

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl

Spárování

Ke spárování cihlových obkladových pásků se používají speciální spárovací materiály určené na dodatečné spárování lícového zdiva. Spáry se vyplňují pomocí vhodného nářadí. Spárovací malta musí mít takovou konzistenci, aby se při práci zbytečně neznečistil povrch pásků. Různé kombinace barev pásků a spárovacích malt umožňují vytvářet mnoho barevných variant a odstínů vzhledu fasády. Spáry se mohou vyplňovat dvěma způsoby, a to pomocí spárovací pistole nebo spárovací špachtle. Při spárování spárovací pistolí musí být konzistence spárovací malty taková, aby se dala z pistole bez problémů vytlačit, ale aby nevytékala ze spár. Spárovací malta se vytlačuje z pistole rovnoměrně tak, aby byly spáry úplně vyplněné. Při spárování pomocí spárovací špachtle se nabere spárovací malta na hladítko a spárovací špachtlí se vtlačí do spáry. Konzistence spárovací malty musí být suchá. Po vyspárování určitého úseku se tato část přečistí nasucho – štětcem nebo kartáčkem.

Materiál lze kombinovat i s omítkou a dalšími prvky – díky své přírodní bázi nepůsobí takové spojení uměle.

TEXT Lukáš Novotný, s využitím podkladů firem Wienerberger a Facebricks
FOTO Wienerberger cihlářský průmysl

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: licove cihly stavebni materialy
Sdílejte článek

Diskuze