Klasika nově aneb Zdění ve třetím tisíciletí

01. 08. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Ačkoliv jsou cihly tradičním stavebním materiálem a výrobci často zmiňují stavby z dob Mezopotámie či Egypta, za poslední roky se pořádně změnily. Jaké jsou tedy dnešní špičkové cihly či spíše tvarovky a zdicí systémy?

Také dnes je ukládáme do provázaných řad, klasické „Té-Péčky“ však už plní spíše estetickou funkci a rozměr 30 × 15 × 7 cm (či přesněji 29 × 15 × 6,5) je podobnou raritou jako mezopotámské nepálené „placky“ vysoké sotva pár centimetrů. Pokrok stavebních technologií tuto oblast rozhodně neminul.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

Mimořádné tepelněizolační vlastnosti cihel Heluz Family 2v1 umožňují dosáhnout s jednovrstvovým obvodovým zdivem bez dodatečného zateplení parametrů pasivního domu. Dutiny tohoto typu cihel jsou vyplněny kuličkovým polystyrenem, který zlepšil jejich tepelněizolační parametry o 40 %. Zdivo zároveň zůstává paropropustné. Cihly se šířkou 50 cm mají součinitel prostupu tepla U = 0,11 W/(m2 . K), což se vyrovná polystyrenové izolaci s tloušťkou 36 cm. Zdí se na tenkovrstvou maltu nebo stavební pěnu. FOTO HELUZ

Vše v jedné vrstvě

Plné cihly už dávno vystřídaly děrované keramické tvarovky a bloky z pálené hlíny. Pochopitelnou snahou výrobců přitom je, aby všechny potřebné parametry stavby zajistila jediná vrstva obvodového zdiva, a vzhledem ke zpřísňujícím se teplotechnickým požadavkům se museli opravdu pochlapit. Zvětšování tloušťky zdiva je efektivní jen do jistého rozměru, systém vzduchových dutin a keramických přihrádek má též své limity. Dutiny nejnovějších typů cihel jsou proto vyplněny tepelnou izolací na bázi minerální vlny nebo polystyrenu.

Výsledkem jsou nadstandardní tepelněizolační vlastnosti, které umožňují jedinou vrstvou zdiva s tloušťkou okolo 50 cm dosáhnout nejen ultranízkoenergetických parametrů, jaké určuje naše aktuální norma, ale i energeticky pasivních, které převyšují požadavky plánované na rok 2020. V cihlách vyplněných tepelnou izolací se totiž pojí výhody dvou stavebních materiálů – pálená tvarovka přináší pevnost, požární odolnost, ochranu proti hluku, difuzi vodních par a akumulaci tepla, výplňový materiál zase nízkou tepelnou vodivost. Výhodou je též ochrana tepelné izolace před povětrnostními vlivy i mechanickým či biologickým poškozením.

I když jsou „supercihly“ vyplněné izolantem tím nejdražším sortimentem v nabídce výrobců cihel, neodmyslitelnou výhodou tohoto jednovrstvového zdiva je nižší pracnost při špičkových izolačních parametrech, což zase tlačí celkovou cenu stavby i provozní náklady dolů.

Certifikovaný systém vícevrstvového zdiva KMB Sendwix umožňuje dosáhnout parametrů ultranízkoenergetické i pasivní výstavby. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří zdivo z vápenopískových cihel, které se z vnější strany zateplí. Tři typy certifikovaného systému se liší použitým izolantem (minerální vlna nebo fasádní polystyren) a vzhledem fasády (lícová přizdívka nebo ušlechtilá omítka). www.kmbeta.cz FOTO KM BETA

Certifikovaný systém vícevrstvového zdiva KMB Sendwix umožňuje dosáhnout parametrů ultranízkoenergetické i pasivní výstavby. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří zdivo z vápenopískových cihel, které se z vnější strany zateplí. Tři typy certifikovaného systému se liší použitým izolantem (minerální vlna nebo fasádní polystyren) a vzhledem fasády (lícová přizdívka nebo ušlechtilá omítka). www.kmbeta.cz FOTO KM BETA

Vápenopískové cihly se vyrábějí z přírodních materiálů: vápna, písku a vody. Mají vysokou pevnost, výborné akustické vlastnosti a vysokou tepelnou akumulaci, která přináší stabilní vnitřní teplotu v zimě i létě. Přesné tvarovky se zdí na tenkou vrstvu lepidla.

Vápenopískové cihly se vyrábějí z přírodních materiálů: vápna, písku a vody. Mají vysokou pevnost, výborné akustické vlastnosti a vysokou tepelnou akumulaci, která přináší stabilní vnitřní teplotu v zimě i létě. Přesné tvarovky se zdí na tenkou vrstvu lepidla. FOTO KM BETA

V duchu jednoduchosti

Stejně v jediné vrstvě vyhovují požadavkům na obvodové stěny ultranízkoenergetických i pasivních budov plynosilikátové (pórobetonové) tvárnice, které jsou při stavbě rodinných domů u nás druhým nejčastěji používaným zdicím materiálem. V tomto případě je zlepšení izolačních vlastností dosahováno zvýšením podílu uzavřených vzduchových dutin, které jsou nejen podstatou samotného pórobetonu, ale i principem všech tepelných izolantů. Materiál si přitom zachovává difuzní vlastnosti – přirozeně reguluje vlhkost, což přispívá ke zdravému klimatu v domě.

Volbou pórobetonových tvárnic, které jsou lehké a dobře se řežou, uděláte radost nejen dělníkům na stavbě, ale zabezpečíte si i rychlou výstavbu, nízkou pracnost a jednoduchost návrhu. Dalším plusem hrubé stavby z tohoto materiálu je homogenita – všechny komponenty stavebního systému mají totéž složení a stejnorodé vlastnosti, nevznikají tak tepelné mosty v místě napojení různých materiálů. U nízkoenergetické a pasivní výstavby je důležitá i celková těsnost, která se nemění ani po instalování rozvodů. I svépomocí postavené rodinné domy z pórobetonu tak bez problémů splnily požadavky tzv. „blower door“ testů ověřujících neprůvzdušnost, která je při výstavbě s minimální energetickou náročností zásadní.

Letošní novinka – tepelněizolační tvárnice Lambda YQ se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,077 W/(m . K) – je aktuálně nejlepším materiálem na jednovrstvové zdění v nabídce značky Ytong. Vedle zlepšené pevnosti si zachovává i přednosti lehkého materiálu, k nimž patří hlavně tepelněizolační schopnost, ale i další tradiční výhody pórobetonu. foto Xella

Letošní novinka – tepelněizolační tvárnice Lambda YQ se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,077 W/(m . K) – je aktuálně nejlepším materiálem na jednovrstvové zdění v nabídce značky Ytong. Vedle zlepšené pevnosti si zachovává i přednosti lehkého materiálu, k nimž patří hlavně tepelněizolační schopnost, ale i další tradiční výhody pórobetonu.
foto Xella

Opačný přístup

Především výrobci dalšího typu cihel – vápenopískových – otevřeně vsadili na opačný přístup: jednoduchým tvarovkám svěřili to, co je jejich přirozeně silnou stránkou, tedy přenesení zatížení a akumulaci tepla. Zabezpečení potřebného tepelného odporu je potom úkolem vrstvy tepelné izolace na vnější straně zdiva. Tento systém je oblíbený u mnoha architektů a projektantů energeticky úsporných domů hlavně ze dvou důvodů: jedním je možnost optimalizovat parametry obvodových stěn různou tloušťkou izolantu na míru konkrétním podmínkám, druhou kompaktní obal z tepelné izolace, který spolehlivě eliminuje tepelné mosty i ve složitějších detailech.

Uvažujete-li o zatepleném zdivu, právě s vápenopískovými tvárnicemi dosáhnete minimální tloušťky obvodových stěn (nosné stěny KMB Sendwix mohou mít tloušťku jen 175 mm), tedy maximální vnitřní prostor. Těžké a tvrdé vápenopískové bloky mají výborné statické, akumulační i akustické vlastnosti. Práci při přesném zdění urychlují styčné plochy, které tvoří systém pero a drážka na tzv. suchý spoj a zjednodušují ergonomické úchyty na kvádrech. Při projektování se doporučuje myslet na modul těchto bloků a předem si promyslet i vedení instalací (buď v odlehčovacích otvorech uvnitř bloků, využitím vápenopískových U-profilů, nebo v instalační předstěně).

O kvalitní detaily zděné stavby se starají tzv. systémové doplňky. Nové generace broušených cihel zahrnují doplňkové cihly určené například na správné zhotovení rohů, ostění či parapetů, které v citlivých detailech eliminují tepelné mosty a usnadňují realizaci. (Ostění a parapet systému Porotherm Profi vyplněné extrudovaným polystyrenem.) foto Wienerberger

O kvalitní detaily zděné stavby se starají tzv. systémové doplňky. Nové generace broušených cihel zahrnují doplňkové cihly určené například na správné zhotovení rohů, ostění či parapetů, které v citlivých detailech eliminují tepelné mosty a usnadňují realizaci. (Ostění a parapet systému Porotherm Profi vyplněné extrudovaným polystyrenem.)  foto Wienerberger

S izolací uvnitř. Přesné cihlové bloky Porotherm Profi (Wienerberger) jsou vyplněny minerální vlnou – tvarovky s tloušťkou 44 cm obsahují minerální izolaci silnou 28 cm, díky čemuž dosahují U = 0,17 W/(m2 . K) (bez omítek). Cihly s minerální vlnou integrovanou ve vnitřních dutinách v sobě spojují výhody dvou stavebních materiálů – pálené keramiky a minerální vlny. Takové zdivo zaručuje přirozenou difuzi vodních par, tepelnou izolaci i akumulaci, čímž pozitivně ovlivňuje klima v interiéru. foto Wienerberger

S izolací uvnitř. Přesné cihlové bloky Porotherm Profi (Wienerberger) jsou vyplněny minerální vlnou – tvarovky s tloušťkou 44 cm obsahují minerální izolaci silnou 28 cm, díky čemuž dosahují U = 0,17 W/(m2 . K) (bez omítek). Cihly s minerální vlnou integrovanou ve vnitřních dutinách v sobě spojují výhody dvou stavebních materiálů – pálené keramiky a minerální vlny. Takové zdivo zaručuje přirozenou difuzi vodních par, tepelnou izolaci i akumulaci, čímž pozitivně ovlivňuje klima v interiéru. foto Wienerberger

Na tenkou spáru

Časy, kdy se cihly ukládaly do bohatého maltového lůžka, jsou už též minulostí. Malta totiž vnáší do zdiva nepříznivou stavební vlhkost a také nehomogennost vlastností, jejichž projevem jsou tepelné mosty v místech spár. Zdění na tenkou ložnou spáru – ať už pomocí speciálního stavebního lepidla (malty) určeného na tenké spáry, nebo zdicí pěny – umožňují přesné, broušené cihly, jejichž odchylky ve výškovém rozměru jsou jen kolem půl milimetru. Tvarovky se navíc lepí jen ve vodorovné spáře, svislý spoj – na pero a drážku – je zabezpečen jejich tvarem (bloky se „zasouvají do sebe“). Zdění je díky tomu též přesnější a rychlejší o 30 až 50 %.

U pórobetonu či vápenopískových cihel není tenkovrstvé zdění žádnou novinkou. Spojování vrstvou lepidla s tloušťkou jen 1 až 3 mm (ve vodorovné i svislé spáře) tu už od počátku přispívá k celkové homogenitě hrubé stavby.

foto Wienerberger

foto Wienerberger

foto Wienerberger

Na detailech záleží. Děrované cihly dnes už nejsou žádnou novinkou, v uspořádání žeber a vzduchových dutin uvnitř cihel však mohou být rozdíly. V závislosti na množství, tloušťce a uspořádání keramických žeber se mění tepelněizolační, zvukověizolační, statické, ale i požárnětechnické vlastnosti cihel. Jejich vhodné uspořádání však může ušetřit i práci. To je i příklad tvarovek Porotherm 25 UNI Profi, které vznikly inovací původních cihel Porotherm 25 Profi. Nový tvar cihel zvyšuje únosnost kotvení pomocí tzv. hmoždinek, které procházejí větším počtem žeber, a při dodržení vhodné vazby zdiva zároveň umožňuje vytváření pěkných, tvarově ohraničených svislých i vodorovných instalačních drážek. Při zdění je třeba vytvářet takovou vazbu, aby omítací drážky v jednotlivých řadách cihel navazovaly na sebe. V takovém případě budou svislé dutiny v cihlách průběžné. Šířka a hloubka drážky závisí na počtu vyklepnutých žeber. Elektrické kabely je možné ve svislém směru natahovat dokonce bez drážky, jen přes malé otvory ve vnějších žebrech. foto Wienerberger

Komplexní nabídka

Příjemnou stránkou dnešních zdicích materiálů je systémový přístup – u jednoho výrobce dostanete materiál od základů až po strop (případně po komín či po střechu), což je výhodné jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího. Další předností tohoto přístupu je vyřešení konstrukčních detailů, hlavně míst styku různých částí stavby tak, aby tu nevznikaly tepelné mosty. Odstranění tepelných mostů je totiž u domů s velmi nízkou spotřebou energie mimořádně důležité. Díky speciálním tvarovkám tak elegantně vyzdíte nejen rohy bez řezání, ale například i parapety a ostění s možností zabudovat tepelnou izolaci. Součástí systémových řešení bývají i překlady (s možností na skryté zabudování rolet nebo žaluzií), montované stropy či komíny, v sortimentu bílého pórobetonu najdete dokonce i prvky na vybudování těžké střechy, která má především v létě příznivý vliv na tepelný komfort v podkroví.

foto Wienerberger

foto Wienerberger

Text Erika Kuhnová
Foto archiv firem
Zdroj časopis HOME speciál jaro 2016, JAGA MEDIA, s.r.o..

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: stavebni materialy zdeni
Sdílejte článek

Diskuze