Izolace

Izolace Ceny energií rostou a neizolovat dům si nedovedeme představit. Na počátku je zateplení relativně vysoké, ale investice do izolace se rychle vrátí.
Test: Zateplení nebo tepelněizolační cihly?
Izolace

Test: Zateplení nebo tepelněizolační cihly?

„Zateplení je rychlejší a výhodnější,“ zní bohužel až příliš často, když se lidé, co se pustí do stavby domu, rozhodují, jestli zvolit tepelněizolační cihly. Společnost HELUZ se proto rozhodla udělat test, který by uvedený argument potvrdil nebo vyvrátil. Výsledek je zřejmý: Na novostavbu použijte tepelněizolační cihly, zateplení patří na panelák. Technické i finanční parametry posuďte sami.

EPS a XPS, POLYSTYREN A MINERÁLNÍ VLNA

izolace - HOME bydlení

Polystyren

izolace - polystyrenJe pěnová deska z drobných kuliček. Na trhu je ve dvou provedeních EPS a XPS.

EPS je polystyren expandovaný, vyráběný polymerací směsi pentanu a styrenu, při kterém vzniká granulát, který známe. Při ohřevu se kuličky lepí k sobě. Výsledný produkt jsou desky o hmotnosti 20 – 35 kg/m3 se součinitelem tepelné hodnoty asi 0,04 W/mK, to jsou desky vhodné pro zateplení podlah nebo příček. Odleželé desky vynikají nižší nasákavostí a používají se na zateplení obvodových stěn, střech, podhledů apod.

Přichycují se pomocí disperzních lepidel, případně cementovými lepidly v podobě suché směsi.

Nevýhodou této izolace je nízká soudržnost povrchu, drolení a hořlavost. Existují i samozhášecí polystyreny.

XPS je polystyren extrudovaný a vzniká vstřikováním nadouvadla do taveniny expandovaného polystyrenu.

XPS je odolnější proti tlaku a má menší nasákavost. Součinitel tepelné vodivosti činí asi 0,025 W/mK při objemové hmotnosti 40 kg/m3. Vhodný je na zateplení ve všech částech stavby. Kontakt může mít i se zeminou, při zateplení střech nebo podlah. Má větší difúzní odpor, což znamená pro stavebníka nutnost větrání stavby.

Minerální vlna

izolace - minerální vlnaVelmi používaná pro izolace je také minerální a skelná vlna. Vyrábí se rozvlákňováním minerální taveniny a následným odstředěním a vytvrzením do výsledných izolačních desek, pásů, respektive do rozvláknění taveniny skla. Jejich objemová hmotnost je okolo 100kg/m3, součinitel tepelné vodivosti má hodnotu až 0,04 W/mK.

Typické vlastnosti vlny je prodyšnost a perfektní tepelné a zvukově izolační schopnosti. Desky jsou lehce rozměrově upravovatelné. Dobře se použijí při stavbě a rekonstrukci podkrovních částí stavby.

FOUKANÁ IZOLACE

Do špatně přístupných míst lze minerální vlnu nafoukat. Granulát minerální vlny se hadicemi aplikuje i do těžko přístupných míst, kde dokonale vyplní prostor. Stejně se aplikuje i materiál z celulózových vláken, které se foukají až do hloubky 4m.  Celulózová vlákna mají objemovou hmotnost okolo 30-90 kg/m3. Součinitel tepelné vodivosti má hodnotu asi 0,04 W/mK.

Hořlavost materiálu se eliminuje ochrannými nástřiky. Izolace se používá při zateplování šikmých i plochých střech, stropů a stěn, ale i podlah.

PĚNOVÉ SKLO

izolaceMateriál z umletých skleněných střepů, písku a uhlí tavených při 1000 °C se součinitelem tepelné vodivosti kolem 0,45 W/mK. Černá izolace ale s nejlepší tepelnou vlastností. Je voděodolný, nehořlavý a odolný proti mechanickému poškození.

Dokonale parotěsný, difúzní odpor dosahuje vysokých vlastností. Nevýhodou této kvalitní izolace je cena.

Využívá se pro zateplení plochých střech, izolování spodních staveb, podlah, stěn, podhledů.

EKOLOGICKÉ IZOLACE

Sláma

Nesmíme opomenou SLÁMU. Balíky slámy se používají jako izolant v dřevěných rámových konstrukcích. Sláma vyniká dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, a pokud je dobře vymlácena a stlačena do balíků, odolá i škůdcům.

izolace - HOME bydlení

Korek

KOREK je další přírodní izolace, protože je to materiál, který se používá především jako podlahová krytina a má skvělé izolační schopnosti.

Součinitel tepelné vodivosti je asi 0,05 W/mK. Korek dýchá, je málo nasákavý a trvanlivý proti škůdcům. Desky se používají na zateplení fasád anebo rovných střech. Na fasádách slouží jako pohledová finální vrstva. Nevýhodou je vysoká cena a nižší mechanická odolnost.

Exotické materiály

Používá se také OVČÍ VLNA, RÁKOS a KOKOSOVÁ VLNA. Využití je spíše pro zaplnění dutin. Výhodou kokosových vláken je odolnost proti vodě. Problém je hořlavost, která lze řešit impregnací a je zde horší dostupnost na trhu.