Návod na použití betonu

Skupina Českomoravský beton společně se Svazem výrobců betonů vydala všeobecný (základní) návod na použití betonu.
Reklama

Tento návod seznamuje komiksovou formou s použitím betonu při různých situacích. Jednotlivé díly komiksu vás provedou oblastmi jako je:

• Příprava před betonáží

• Ukládání betonu

• Zhutňování betonu

• Ošetřování betonu

• Trhliny v betonu

• Betonáž za chladného počasí

• Betonáž za horkého počasí

Všechny díly komiksu naleznete na stránkách www.transportbeton.cz ve složce Návod na použití betonu.

Reklama
Reklama

Komentovat