Reklama
Porovnání nákladů na vytápění

Porovnání nákladů na vytápění

Při srovnávání různých otopných systémů, využívajících rozdílné druhy energie, je podstatné zohlednění nejen konkrétních nákladů na vytápění, tedy cen za energie, je také nutné vzít v úvahu i další faktory, týkající se spotřeby energie v objektu.

Méně paliva, více tepla

Méně paliva, více tepla

Černé a hnědé uhlí, palivové dřevo a zemní plyn jsou u nás tradiční paliva, která se využívají k výrobě tepla. Nabídku rozšiřuje také propan a elektřina. Těžký topný olej používaný v průmyslu, známý jako mazut, je v podstatě na ústupu. Ceny všech energetických komodit však stále rostou, což nutí spotřebitele neustále hledat výhodná a úsporná řešení.