Reklama
Vyšší standard ze standardních tepelněizolačních materiálů

Vyšší standard ze standardních tepelněizolačních materiálů

Ještě donedávna jsme po obvodových zdech chtěli, aby byly dostatečně nosné pro přenesení zatížení ze stropů a střechy a aby nás ochránily před nepřízní počasí, a to především před deštěm a větrem. To, že vaše čtyři stěny udrží i teplo domácího krbu, se bralo jaksi automaticky a nikdo nezkoumal, do jaké míry je to pravda. Dnes se podmínky změnily

Racionálně na stavbě

Racionálně na stavbě

Chceme-li se věnovat současným zdicím materiálům, lze slovo současný nahradit ekvivalentem energeticky efektivní. Souvisí to s evropskými cíli a potřebou zlepšovat energetickou hospodárnost budov při zachování stejné nebo vyšší kvality prostředí. Budova při použití energeticky efektivních zdicích materiálů, při aplikaci inovativních postupů a způsobů výstavby, progresivních metod a technologií může přinést velké úspory a ještě se přitom zohlední životní prostředí.

Pórobeton jako stavební materiál

Pórobeton jako stavební materiál

Pórobeton si za poslední roky získal velkou oblibu. Přesné pórobetonové tvárnice (vyrábějí se s maximální odchylkou 2 mm) se lepí tenkou vrstvou tmelu, a tak eliminují tepelné ztráty vznikající prostupem tepla maltou. Tento materiál je velmi dobře opracovatelný, a proto není problém vytvořit z něho různé oblouky, klenby a zalomení, a to bez zbytečných ztrát. Při zdění lze využít i odřezky, díky čemuž

Obvodové zdi

Obvodové zdi

Žijeme mezi čtyřmi zdmi. Či už v domě, anebo v bytě, trávíme mezi nimi podstatnou část života. Díky  nim máme soukromí, intimitu, pohodu. A naopak, obvodové zdi našeho příbytku jsou ty, s kterými veřejnost přichází do vizuálního kontaktu a podle kterých nás vědomě  anebo podvědomě hodnotí. I když ne všechno je vidět.

Materiál na stavbu domu

Materiál na stavbu domu

Mnozí z nás sní o rodinném domě. A mnohým se podaří tento sen i zrealizovat: koupí si pozemek, vyberou si vhodný projekt a začnou stavět. Ale z čeho stavět, to je někdy vskutku těžká otázka, zvlášť tehdy, jde-li o to najít nejen rychle, ale i ekonomicky výhodné řešení.