Jakou konstrukci pro váš dům

18. 08. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Postav dům, zasaď strom! Ale z čeho? Jak se zorientovat v záplavě možností? Abychom vám trochu pomohli, nabízíme krátký kaleidoskop moderních stavebních konstrukcí pro rodinné domy se zřetelem k předpokládané době výstavby.   Dobrodružství zvané […]

Postav dům, zasaď strom! Ale z čeho? Jak se zorientovat v záplavě možností? Abychom vám trochu pomohli, nabízíme krátký kaleidoskop moderních stavebních konstrukcí pro rodinné domy se zřetelem k předpokládané době výstavby.

 

Dobrodružství zvané stavba rodinného domu začíná otázkou: Z čeho? Dnešní trh nabízí velké množství materiálů a stavebních systémů. Jak se v nich zorientovat? Prioritami jsou určitě dobré tepelnětechnické vlastnosti, zdravotní a hygienická nezávadnost systému, neméně důležitými požadavky jsou požární odolnost, vodotěsnost a též rychlost výstavby, která ovlivňuje i konečnou cenu.

Pro věčné klasiky
Pórobetonová stavebnice Ytong obsahuje přesné tvárnice s kapsou, s perodrážkou a kapsou, příčkovky, překlady, stropní nosníky, bloky a vložky, stěnové, stropní a střešní panely i s výztuží, jakož i schodištní dílce. Tvárnice jsou snadno opracovatelné běžným nářadím, a tak se dají jednoduše přizpůsobit požadovanému tvaru přímo na stavbě. Protože se mohou pochlubit nízkou objemovou hmotností, snadno se s nimi manipuluje, zdicí práce jsou jednoduché a díky snadnému opracování prakticky bezodpadové. V případě, že stavebník využije bezplatnou službu založení rohů stavby, průběh stavby je následující.

  1. den výstavby se vyzdí první nadzemní podlaží standardního rodinného domu, tj. nosné stěny včetně překladů.
  2. den se kompletně položí strop z dílců, který je okamžitě pochozí i bez podpěr, a zkompletují se věnce.
  3. den se postaví příčky, případně je možné dostavět podkroví. Hrubá stavba je dokončena v průběhu tří dní bez potřeby technologické přestávky. Předpokladem je ve standardní kvalitě vyhotovená základní deska.

Jestli se chcete vyhnout statickým a technickým nedokonalostem, využijte uceleného stavebního systému od jednoho výrobce a z jednoho materiálu. Výrobce také doporučuje, aby stavbu založili odborníci.

Moderní cihlový systém Porotherm dnes představuje velmi efektivní a moderní technologii zdění. Cihly mají broušené ložné plochy, které umožňují zdění na pěnu DRYFIX nebo maltu pro tenké spáry (lepicí maltu).
Zdění pomocí lepicí pěny ušetří až 50 % času oproti klasickému zdění a zároveň odstraní problém, kam s míchačkou a jejím napojením a též se skladováním malty a materiálů pro její přípravu. Je možné ji použít i v zimních měsících do teploty –5 °C.

Zdění pomocí lepicí malty na tenkou spáru uspoří 30 % času oproti klasickému zdění, ale také množství použité malty – její úspora dosahuje až 90 %. Zároveň ke skladování na staveništi stačí menší plocha.

Pomocí uceleného stavebního systému Porotherm je možné postavit hrubou stavbu domu za pět dní.

  1. den – zaměření základové desky a položení první řady cihel obvodové stěny a vnitřních nosných stěn. První řada cihel se zdí na vápennocementovou zakládací maltu. Jsou to nejdůležitější práce, na nichž závisí přesnost zdění dalších řad, a tím i úspěšná realizace celé hrubé stavby. Proto je tomuto kroku vyhrazen celý jeden den.
  2. den – Počínajíce druhou řadou se cihly zdí na lepicí maltu pomocí speciálního nanášecího válce. „Během druhého dne jsme vyzdili deset z potřebných jedenácti řad cihel obvodové stěny a vnitřních nosných stěn; jinými slovy: za jeden den jsme vyzdili 90 % prvního podlaží,“ říká zednická parta, která systém zkoušela.
  3. den – dokončení poslední, 11. řady cihel přízemí a zhotovení překladů nad otvory v obvodové stěně, které jsou nosné hned po zabudování a při montáži není nutné jejich podepření. „Na konci třetího dne byl náš dům připraven na montáž keramického stropu,“ říká zednická parta.
  4. den – stropní konstrukce z prvků stropního systému POROTHERM, po jejímž vyztužení následuje betonáž stropu.
  5. den – po technologické přestávce, která byla nutná z důvodu vyzrání betonu ve stropní desce, se dozdívá podkroví.

Společnost HELUZ doporučuje technologii zdění z broušených cihlobloků na celoplošné lepidlo, která zaručí nejlepší tepelněizolační vlastnosti, pevnost zdiva i úsporu času a nákladů při výstavbě. Při použití uceleného systému a kvalitní zednické party je možné hrubou stavbu postavit už za týden.

PORFIX je komplexní stavební systém na bázi šedého pórobetonu, z něhož je možné vyzdít celou hrubou stavbu. Má výborné tepelněizolační vlastnosti a není ho potřebné zateplovat. Při jeho použití na šířku zdi 500 mm dokonce bez zateplení splňuje požadavky na výstavbu nízkoenergetického domu. Tento systém tvoří tvárnice, příčkovky, U-profily, nosné a nenosné překlady a stropní systém. Jednotlivé prvky jsou řešeny tak, aby pohledová strana byla vždy z pórobetonu, což zabezpečuje stejný povrch všech částí domu po vyzdění (důležité při omítání). Ke zdění se využívá lepidlo  na pórobeton. Přesnost zdicích prvků a komplexnost systému umožňuje stavět velmi rychle, což představuje výraznou úsporu času a nákladů. V závislosti na počtu zedníků, organizace práce a využití jednotlivých prvků trvá vyzdění hrubé stavby středně velkého domu přibližně týden.

Dům ze štěpkocementových tvarovek Durisol, jejichž základní surovinou je ekologický materiál – dřevní štěpka, smíchaná s cementem, vodou a dalšími mineralizačními komponenty. Ve smíchávacím centru promíchaná durisolová hmota se lisuje do forem a po přirozeném vyschnutí a vytvrdnutí se tvarovky horizontálně frézují na přesný rozměr. Tvarovky se ukládají nasucho čtyři řady na sebe, potom následuje zalévání výplňovým betonem, což je možné u staveb rodinných domů provádět ručně. Vzhledem k minimální pracnosti a celému sortimentu nadokenních a naddveřových překladů, rohových, polovičních, ostenových a věncových tvarovek je výstavba rychlá.

Domy z Durisolových tvarovek se dají postavit velmi rychle, přibližně jedno podlaží za jeden den. Tvarovky se ukládají na sebe nasucho, přičemž výplňový beton důmyslně prováže jednotlivé tvarovky a zároveň zaručuje výbornou statiku celé konstrukce. Stavební systém optimálně splňuje tepelnětechnické, zvukověizolační a v neposlední řadě i architektonické hledisko.

Další možností je stavební systém z vápenopískových zdicích prvků, které jsou vyrobeny z vápna a přírodního křemičitého písku, vytvrzované pomocí páry pod vysokým tlakem. Součástí tohoto systému jsou kromě prvků pro obvodové a nosné zdivo i příčkovky, překlady, prvky pro vytvoření věnce, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál.

Vápenopískové kvádry mají ergonomické kapsy, které značně usnadňují manipulaci při zdění. Styčná (svislá) plocha je konstruovaná s perem a drážkou na suchý spoj a zdí se na tenkovrstvou maltu tloušťky jen 2 mm. To zvyšuje produktivitu práce a urychluje proces výstavby (0,29–0,5 Nh/m²). Výstavba hrubé stavby je též velmi jednoduchá, protože na běžnou stavbu domu je nutné použít jen tři druhy tvarovek (nosnou, poloviční, příčkovku) a nadokenní překlady.

Konstrukce obvodového pláště stavebního systému KMB SENDWIX je složena z pevných vápenopískových kvádrů s tloušťkou 240 až 290 mm, k nimž se z venkovní strany přikládá tepelná izolace tloušťky 100 až 240 mm, buď jako kontaktní stabilizovaný polystyren, nebo v podobě kontaktní minerální izolace z čediče, či jako provětrávaná konstrukce krytá pláštěm z pohledových spárovaných vápenopískových cihel.

Stavební systém ztraceného bednění ze štěpkocementových desek VELOX. Východiskovou surovinou k jejich výrobě je kulatina jehličnatého dřeva, tzv. dřevná štěpka, která tvoří 89 % z celkového objemu desky. Dalším komponentem je cement, který zabezpečuje její pevnost a soudržnost. Roztok vodního skla zase stabilizuje desku proti vlhkosti a zvyšuje její odolnost proti plísním a hlodavcům. Poróznost povrchu zabezpečuje spojení s omítkou a betonem, tlumicí vlastnosti a pohlcování hluku. Stavební systém nabízí pro obvodové pláště u pasivních domů štíhlé konstrukce, u nichž je například celková tloušťka stěny obvodového pláště 42 cm, která má v sobě zabudovanou 20 cm silnou tepelnou izolaci grafitem obohaceného šedého polystyrenu.

Montáž stavebního systému je jednoduchá a přesná, manipulace snadná (jen 20 % celkové hmotnosti stavby tvoří ruční práce), použití mechanismů minimální. Stavbu je navíc možné realizovat i při teplotách do –5 °C.

Harmonogram výstavby rodinného domu s využitým podkrovím.
– 1. den: Na hotovou základovou desku se postaví a zabetonuje první řada nosných obvodových a vnitřních stěn.
– 1. týden: Kompletní montáž nosných stěn a stropů prvního poschodí včetně armování a betonáže.
– 3. – 4. týden: Hotová hrubá stavba stavebním systémem VELOX a pokrytí střechy.
– 5. týden: Další stavební práce na dokončení objektu, obdobné jako u všech stavebních systémů.

Pro ty, kterým to „hoří“
Výstavba montovaných rodinných domů z panelů na bázi dřeva, systémem HAAS FERTIGBAU. Za šest dní může být dům pod střechou a připravený na dokončovací práce. Stavbu domu je možné realizovat v různém rozsahu od dodávky jednotlivých stavebních dílů přes hrubé stavby až po kompletní výstavbu na klíč. Jde např. o varianty rodinných domů, kde je přízemí dokončeno na klíč (to znamená, že je možné ho ihned využívat) a podkroví připravené k následné dostavbě podle možností a požadavků budoucího majitele. Takovéto etapové rozdělení průběhu výstavby sníží počáteční investice, a přitom zachovává možnost rozšíření rodinného domu do budoucna.

Konstrukční systém montovaných rodinných domů HAAS FERTIGBAU je možné realizovat ve čtyřech vyhotoveních obvodové stěny. Jedna z možností vhodná i pro vysoké nároky na úsporu energií.

Technologie výstavby domu podle amerického systému two by four – 2 × 4 palce, u nás asi 5 × 10 cm. Dřevěný nosný rám konstrukce domu se vyrábí přímo na místě, kde se přizpůsobuje potřebě budoucího majitele domu. Do základové desky se rám uchytává velkými ocelovými šrouby vysoké pevnosti a spoj se zesiluje chemickou kotvou. Rám se vyplňuje tepelnou a zvukovou izolací s tloušťkou 150 mm. Stěna je z venkovní a z vnitřní strany zesílena OSB3 deskou a zateplena fasádní izolací tloušťky minimálně 50 mm. V interiéru je stěna ukončena protipožárním sádrokartonem a konečnou vzhledovou úpravou.

Dřevěná rámová konstrukce je základním nosným materiálem i montovaných rodinných domů VO DOM. Konstrukce je vyplněna tepelně-zvukovou izolací a opláštěna velkorozměrnými sádrokartonovými deskami. Tyto konstrukce dostaly pojmenování sendvičové stěny.

Délka montáže domu typu bungalov s ukončenými exteriérovými omítkami, s užitkovou plochou 123 m2, se čtyřmi pokoji a kuchyní (ložnice, 2× dětský pokoj, obývací pokoj) může být hotový přibližně za 5 týdnů.

Kanadský rychlodům Horizont. Systém výstavby montovaného rodinného domu s použitím lehké ocelové konstrukce. Průměrná základní nosná konstrukce se střešní krytinou u rodinných domů je realizovatelná za 1 až 2 týdny, za 2 až 3 měsíce je možné dům odevzdat na klíč. Je úsporný z hlediska materiálu, protože během jeho výroby nevzniká odpad. Díky nízké hmotnosti se snižují náklady na přepravu a skladování a při realizaci stavby není potřeba jeřábu. Tím se úměrně snižuje i celková cena práce v porovnání s délkou výstavby. Při konstrukční výstavbě se nevyužívá vlhké technologie, proto možnost mrazu nezdržuje práci.

TEXT: Kamila Ďuríková
FOTO: archiv firem
ZDROJ: HOME

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: dum Jak postavit dům Porfix rekonstrukce stavba
Sdílejte článek

Diskuze