Vyšší standard ze standardních tepelněizolačních materiálů

02. 03. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

Ještě donedávna jsme po obvodových zdech chtěli, aby byly dostatečně nosné pro přenesení zatížení ze stropů a střechy a aby nás ochránily před nepřízní počasí, a to především před deštěm a větrem. To, že vaše čtyři stěny udrží […]

Ještě donedávna jsme po obvodových zdech chtěli, aby byly dostatečně nosné pro přenesení zatížení ze stropů a střechy a aby nás ochránily před nepřízní počasí, a to především před deštěm a větrem. To, že vaše čtyři stěny udrží i teplo domácího krbu, se bralo jaksi automaticky a nikdo nezkoumal, do jaké míry je to pravda. Dnes se podmínky změnily a tepelněizolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí domu jsou i pro laiky velmi zajímavou a důležitou informací.

 Když se podíváme do minulosti a zaměříme se na tradiční stavební materiály používané na našem území, zjistíme, že se měnily v závislosti nejen na lokalitě, ale také na období. V horských oblastech bylo velmi oblíbené dřevo, jinde zase kámen, nepálená hlína a postupem času stále více i hlína pálená. V období socialismu dřevo z našeho stavebnictví téměř vymizelo. Zčásti to měla na svědomí propaganda, zčásti přísné požární normy a zčásti i nové možnosti výstavby z tvárnic – ať už keramických, nebo pórobetonových. Jisté je, že na bydlení v domech z masivních materiálů jsme si zvykli a představa života v lehké dřevěné konstrukci vyplněné tepelnou izolací není každému po vůli. Neexistují pro to racionální důvody, protože domy z masivních materiálů i lehké dřevodomy mají své výhody a nevýhody, přičemž oba typy staveb lze realizovat k úplné spokojenosti investora. Navzdory tomu je dům z masivních materiálů ještě stále volbou většiny našich stavebníků.

 
Na konstrukci stropů a obvodových stěn pasivního rodinného domu se použil systém od firmy Wienerberger. Obvodové stěny jsou ze systému Porotherm38 Profi, který je založen na zdění z přesných cihlových bloků, což zlepšuje tepelněizolační vlastnosti stěny a její neprovzdušnost.  Vyloučení tepelných mostů je zabezpečeno šikovným konstrukčním návrhem jednotlivých rizikových detailů. Dům byl dokončen v roce 2010. foto: Wienerberger


Spojování funkcí

Obvodové konstrukce energeticky úsporného domu musejí splňovat několik náročných požadavků. Kromě dostatečné únosnosti jsou to tepelněizolační vlastnosti, vzduchotěsnost a velký důraz se klade na odstranění všech tepelných mostů. Skloubit únosnost a dobré tepelněizolační vlastnosti v jednom materiálu není jednoduché – únosnost materiálu totiž se zlepšujícími se tepelněizolačními parametry klesá. Proto se jako schůdná cesta ukazuje rozdělení jednotlivých funkcí obvodové stěny tak, aby je plnilo více materiálů k tomu předurčených. Statiku stavby ať zabezpečuje beton, cihla nebo pórobeton a tepelněizolační funkci přenechme tepelným izolacím. Energeticky úsporný dům je možné postavit jako lehkou, ale i masivní konstrukci. Když si vyberete zdění, důležité je najít ekonomické optimum mezi sendvičovou stěnou z únosného masivního materiálu a tepelné izolace a použitím jednovrstvé konstrukce z tvárnic s vysokým tepelným odporem omítaných termoomítkou. Nezanedbatelnou veličinou, která může mít vliv na konečné rozhodnutí, je celková tloušťka navržené konstrukce. Ta totiž ovlivňuje konečnou velikost obytné plochy a za tu se platí.

 
Ideální způsob pro vylepšení tepelněizolačních vlastností tvárnic z bílého pórobetonu Ytong je zateplit je pomocí speciálních tepelněizolačních desek Multipor. S takto izolovaným zdivem můžete dosáhnout i parametrů pasivního domu, navíc s výbornými akustickými a protipožárními vlastnostmi.  foto: Bohumil Salek – Ytong

Nároky jsou vysoké

Požadavky na tepelnětechnické vlastnosti energeticky úsporných domů jsou tak přísné, že tloušťka tepelné izolace narůstá do překvapivých rozměrů. U nízkoenergetických domů není jednoznačně dána hodnota součinitele prostupu tepla U, ale pohybuje se někde kolem 0,2 W/(m2.K) v závislosti na výpočtu celkových tepelných ztrát domu. Obvykle to znamená 15 až 25 cm tepelné izolace. Výrobci masivních stavebních materiálů však přicházejí s tvárnicemi vyplněnými tepelnou izolací, které svými vlastnostmi dokážou splnit požadavky na nízkoenergetický dům i v jednovrstvé konstrukci. U pasivních domů jsou tepelnětechnické vlastnosti netransparentních obalových konstrukcí přesně dány (U < 0,15, u rodinných domů často až 0,1 W/(m2.K)) a dá se jich dosáhnout sendvičovou konstrukcí, přičemž v některých případech narůstá tloušťka tepelné izolace takové stavby až na 40 cm.

Rozhodnete-li se stavět energeticky úsporný dům z masivních materiálů, ujasněte si, jakého standardu chcete dosáhnout.
 

Lepší je to bez malty

Aby zděné konstrukce splnily náročné požadavky na tepelnětechnické vlastnosti stěny, bylo nevyhnutelné přizpůsobit nejen tvar a vlastnosti jednotlivých bloků, ale i technologii výstavby. K odstranění tepelných mostů v ploše konstrukce stěny se musely zmenšit ložné spáry mezi jednotlivými tvárnicemi. Proto se dnes při stavbě z tepelněizolačních broušených cihel nepoužívá klasická malta, ale speciální lepidlo. Přesné lepené tvárnice jsou charakteristické i pro pórobeton. Díky tomuto způsobu výstavby se snižuje i stavební vlhkost konstrukce a minimalizují se problémy, které s ní souvisejí. Systém lepení přesných tvárnic v řadách spojovaných na pero a drážku práci velmi urychluje a zefektivňuje. Kromě zmenšování ložné spáry přináší systémová řešení i mnoho doplňkových produktů, které pomáhají při odstraňování tepelných mostů v kritických detailech okolo ostění a v místě ztužujících věnců.

 
Stavět z šedého pórobetonu Porfix dnes znamená využít systém, který kromě tvárnic určených k výstavbě jednovrstvého obvodového zdiva obsahuje i ucelený stropní systém a poskytuje možnost zhotovit nosné i nenosné překlady. Zaručuje to rychlou a přesnou výstavbu, což má velký vliv na cenu i kvalitu stavby.  foto: Porfix
 
Nezanedbatelnou veličinou, která může mít vliv na konečné rozhodnutí, je celková tloušťka navržené konstrukce. Ta totiž ovlivňuje konečnou velikost obytné plochy a za tu se platí.
 

Co přináší klasika

Se stavbou z u nás tradičních materiálů má většina projektantů a stavebních firem dlouholeté zkušenosti. Ačkoliv se technologie výstavby změnila, jednotliví výrobci nabízejí školení pro práci s dodávaným materiálem, a tak si vytvářejí síť certifikovaných firem, které daný výrobek umí odborně zabudovat. Díky změněným technologickým postupům se zvyšuje rychlost výstavby, snižuje se vlhkost konstrukce, která je nevyhnutelným průvodním znakem u mokrých stavebních procesů, jako je zdění, a také se dodrží všechna doporučení výrobce; zvyšuje se i přesnost a preciznost stavby. Kromě toho výrobci tvárnic přicházejí s ucelenými systémy, díky nimž lze z jednoho materiálu v krátké době vyskládat téměř celý dům. Systémová řešení však vyžadují důslednost a staré stavbařské přísloví metr sem – metr tam tu už neplatí. V opačném případě vychází snaha výrobce o kvalitní materiál i vaše investice do dražšího výrobku nazmar. Významnými vlastnostmi masivních materiálů jsou i jejich akustické parametry, schopnost akumulovat teplo, ale i udržet dům vychlazený během horkých letních dní, odolnost proti požáru a dlouhá životnost.

Stavba z broušených cihel Heluz.  Broušené cihly s velkým tepelným odporem, určené i na jednovrstvé obvodové konstrukce, se lepí pomocí speciálního lepidla, díky čemuž je ložná spára zmenšena na minimum. Mimo to systém obsahuje i doplňkové cihly pro vyřešení detailů – například v místě parapetů a nadokenních překladů.  foto: Heluz

Dejte si pozor při vylepšování tepelněizolačních vlastností tvárnic s velkým tepelným odporem, které jsou určeny pro jednovrstvé konstrukce. Návrh nevyhnutelné tloušťky přidaného tepelněizolačního materiálu přenechejte raději odborníkům, aby se nestalo, že v masivní části konstrukce obvodové stěny vznikne rosný bod. Je-li taková zeď izolována pěnovým plastem, vlhkost se nemůže během léta odpařovat a začínají vznikat stavební poruchy a problémy. Při zateplování zdiva s vysokým tepelným odporem je nutné dodržet dvě zásady. Tepelná izolace musí být dostatečně silná, aby odclonila obvodovou stěnu od exteriéru, a zároveň by měl difuzní odpor souvrství obvodové stěny směrem z interiéru do exteriéru klesat.

Tradičně k energetickým úsporám

Rozhodnete-li se stavět energeticky úsporný dům z masivních materiálů, ujasněte si, jakého standardu chcete dosáhnout. Postavit nízkoenergetický dům se dá i s využitím různých tvárnic s vysokým tepelným odporem, které už není nutné zateplovat. Pokud si však děláte choutky na dům v pasivním standardu, zvolte raději obvodové zdivo, které má sice malý tepelný odpor, ale při malé tloušťce vysokou únosnost. Tyto zdi potom můžete zateplit potřebným množstvím tepelné izolace. Tak vyloučíte riziko vzniku rosného bodu v masivní části konstrukce a zároveň udržíte tloušťku obvodové stěny na přijatelné úrovni. 

TEXT: Nora Škripcová
FOTO: Heluz, Porfix, Wienerberger, Bohumil Salek – Ytong
Odpovědný redaktor: Matej Šišolák
Zdroj: časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Novinky Stavební materiály
Tagy: fasada Izolační materiály Izolační pěna Porfix rekonstrukce rodinny dum zatepleni
Sdílejte článek

Diskuze