revitalizace

Je to pravda odvěká …
Rekonstrukce domu

Je to pravda odvěká …

Šaty dělají člověka a fasáda dům. Fasáda dotváří charakter budovy, naznačuje originalitu architekta i osobitost majitele. To nejpodstatnější je však vždycky skryto pod ní. Majitel každé stavby se vždy, když se rozhodne fasádu obnovit, orientuje především na dvě věci: co je potřeba opravit a co to bude stát.

Jak úspěšně rekonstruovat či revitalizovat dům?
Rekonstrukce domu

Jak úspěšně rekonstruovat či revitalizovat dům?

Úspěšnému dokončení každé rekonstrukce či revitalizace předchází její správné zahájení. Úspěšné dokončení začíná dokonce ještě dříve, než rekonstrukce začne. Když se úvahy o revitalizaci promění ve vážný záměr, měli bychom vědět, co chceme a jak toho lze dosáhnout. V letošním roce je možné k úvodním úvahám přiřadit ještě jednu. O dotacích z programu Nová zelená úsporám.