Jak úspěšně rekonstruovat či revitalizovat dům?

Úspěšnému dokončení každé rekonstrukce či revitalizace předchází její správné zahájení. Úspěšné dokončení začíná dokonce ještě dříve, než rekonstrukce začne. Když se úvahy o revitalizaci promění ve vážný záměr, měli bychom vědět, co chceme a jak toho lze dosáhnout. V letošním roce je možné k úvodním úvahám přiřadit ještě jednu. O dotacích z programu Nová zelená úsporám.
Reklama

Neratovická stavební společnost KASTEN se revitalizací, rekonstrukcí a zateplováním domů zabývá 20 let. Jednatel Ing. Aleš Kocourek ví, že pro majitele domů jsou někdy předpisy a podmínky jak se říká „španělskou vesnicí“. O získání dotací nemluvě

FOTO: KASTEN spol. s r.o.

FOTO: KASTEN spol. s r.o.

Nová Zelená úsporám letos poskytne 600 milionů pro rodinné domy z celé ČR, 500 milionů pro bytové domy v Praze. Co byste majitelům poradil?
A. K.: Dlouhá léta provádíme své zákazníky bludištěm dotačních titulů. Budeme to dělat i letos.
Co je v Programu NZÚ nové?
A. K.: Zájem usnadnit lidem přístup k dotacím a snaha rozšířit okruh žadatelů. Letos je možné získat i příspěvek na menší energetické úpravy, podmínkou je snížení spotřeby energie min. o 20 %. Takové snížení představuje např. výměna oken a dveří a např. dílčí zateplení. Také je možné požádat o dotaci na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
Je administrativa složitá?
A. K.: Neměla by být. Žádosti se podávají výhradě elektronicky prostřednictvím online formuláře, který je dostupný na www.novazelenausporam.cz. Také by měla vše rychlejší. 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
Jaká bude výše dotací?
A. K.: Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je pro rodinné domy stanovena na 5 mil. Kč, u bytových domů může dosáhnout max. 10 mil. Kč.
Vraťme se k vlastní rekonstrukci…
A. K.: Nepůjde to bez projektu. Je to základní, podrobná informace o tom co se bude dělat, jak se to bude dělat a kolik to bude stát.
Na co si dát pozor?
A. K.: Na detaily. Jak se říká, ďábel je ukryt právě v nich. Na každé stavbě je jich nepočítaně. Špatně provedené mohou vytvářet tepelné mosty, cesty pro zatékání vody, místa pro vznik a růst plísní a hub, atd. Proto musí být provedeny precizně.
Jak to ohlídat když nejsme odborníci?
A. K.: Udělá to za vás autorizovaný odborník, který pro vás a za vás bude vykonávat stavební dozor investora. Jeho honorář stojí za kvalitní provedení stavby.
Jak se pozná dobrá firma pro realizaci?
A. K.: Jsou to firmy, které mají reference, které si můžete ověřit. Firmy, které jsou schopné nabídnout komplexní a hlavně kvalitní zhotovení díla. A nabídnout záruky. Takové je třeba vyhledat a oslovit při vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele.
V naší společnosti provází naši specialisté naše klienty od přípravy projektu a veškeré dokumentace až po vlastní stavební práce. Naše zkušenosti a dobrá pověst pak garantují provedení stavby ve sjednané ceně, termínu a kvalitě. Když tvrdíme, že za skvělou stavbou je pečlivá firma, tak víme proč.

Ing. Aleš Kocourek
KASTEN, spol. s r.o.

FOTO: KASTEN spol. s r.o.

FOTO: KASTEN spol. s r.o.

FOTO: KASTEN spol. s r.o.

FOTO: KASTEN spol. s r.o.

FOTO: KASTEN spol. s r.o.

FOTO: KASTEN spol. s r.o.

KASTEN spol. s r.o., je členem Cechu pro zateplování budov, držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ETICS.
V roce 2010 společnost získala titul Firma roku 2010 Středočeského kraje.
V roce 2013 získala, v rámci CZECH TOP 100, ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením AA (vynikající).

Kontakty:

KASTEN spol. s r.o.
Větrná 145, 277 11 Neratovice – Byškovice
Tel: +420 318 647 150; +420 318 647 152; e-mail: info@kasten.cz; www.kasten.cz

ZDROJ: PR článek společnosti KASTEN spol. s r.o.

Reklama

Komentovat