foto: thinkstock.cz

Co byste měli vědět o vrtané studni aneb ušetřete s vlastní studnou

10. 03. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

K jiným než pitným účelům se používá až 95 % spotřebované pitné vody v domácnosti. Na zavlažování trávníku, sprchování či mytí aut však můžete využít i vodu z vlastního zdroje. Vlastní studna představuje jednoduché řešení, s nímž nepochybně ušetříte.

1 Princip fungování

Vrtaná studna představuje vrt s průměrem od 152 do 1 600 mm. Pro rodinné domy a zahrady se studny nejčastěji vrtají do průměru 324 mm. Průměr vrtu ovlivňuje geologické podloží na místě realizace – ve skalních horninách je to 152 mm a ve štěrcích či píscích do 324 mm. Po navrtání potřebné hloubky se vrt na zabezpečení dostatečné vydatnosti buduje za pomoci centrátorů tak, aby bylo studniční potrubí centrováno na střed (certifikováno i na pitné účely). Mezikruží mezi stěnou vrtu a studničním potrubím se vyplňuje filtračním štěrkem s frakcí 2 až 4 mm (ve štěrcích 4 až 8 mm) na zabezpečení ideálních filtračních vlastností vrtu. Potrubím, tzv. perforací potom voda vtéká do studny. Každá studna musí být uzavřena dnem, aby se zabránilo vnikání kalu. Za pomoci ponorného čerpadla se potom voda dostává na povrch.

2 Postup prací

Jeden z prvních kroků před vrtáním studny je obhlídka lokality a její odborné posouzení z geologického a hydrogeologického hlediska. Následuje projektová dokumentace na vodoprávní konání, ohlášení stavby a následně se může začít s vrtnými pracemi. Po zabudování studny se studna vyčistí a vykoná se krátkodobá čerpací zkouška, aby se zjistila vydatnost studny. Poslední fází je odevzdání studny s čistou vodou spolu s jejími technickými parametry a s návrhem na optimální čerpací technologii majiteli.

3 Podmínky realizace

Studnu je teoreticky možné vyvrtat kdekoli. Potřebný je však dostatečný manipulační prostor – minimálně 4 × 4 m v okolí vrtu a také přístup pro vrtnou soupravu – šířka 2,1 m a výška 3 m. Při mělkých studnách je možné vrtat i ručně pomocí trojnožky, kde jsou kritéria na prostor méně náročná (prostor na přenos 3- až 5metrových tyčí a průchod minimálně 90 cm). Výhodou vrtání studny je to, že zkušený realizátor dokáže studnu navrtat v průběhu celého roku.

4 Finanční otázka

Vrtaná studna je komplexní stavební dílo a má svá specifika. Není to jen nějaká díra v zemi, ze které poteče voda sama od sebe. Cena kvalitně zrealizované studny závisí na řadě faktorů. Nepochybně nejdůležitějším je geologické podloží pozemku. Od toho se odvíjí způsob vyvrtání (rotačně-příklepové, vrtání výplachem nebo zemním závitovým vrtákem, tzv. šnekem a jiné). Cena za studnu se, samozřejmě, odvíjí i od počtu metrů. Za 1 bm tak zaplatíte od 1 900 do 3 000 Kč.

5 Jak ušetřit

Investice do vrtané studny s sebou přináší denně velkou finanční úsporu za vodu. Pokud však chcete ušetřit při její realizaci, můžete využít množstevní slevu, kterou realizátor nabízí v případě, když se spojí více zájemců v jedné lokalitě.

6 Vyhněte se podvodníkům

Základem je dobře si prověřit firmu, která bude studnu realizovat. Zda jde o živnostníka, nebo obchodní společnost, jejich existenci si snadno ověříte na www.or.justice.cz/ias/ui/rejstrik anebo www.rzp.cz. Nenaleťte na nabídku, která je v porovnání s nabídkami jiných firem výrazně levnější. Příliš nízké ceny jsou buď marketingovým tahem a firma vám dopočítá další položky, nebo práce, které nabízejí, nemají požadovanou kvalitu. Zálohu za realizaci složte až po dodání zálohové faktury s položkami, na nichž jste se s dodavatelem předem dohodli. Pokud platíte v hotovosti, nezapomeňte na příjmový doklad. Ideální je platit přímo na účet na základě zálohové faktury.

Na zásobování rodinného domu užitkovou vodou je potřebná vydatnost studny od 0,2 do 0,5 litru za vteřinu v závislosti na jejím využití. Případný nárazový odběr vody (mytí nádobí současně se sprchováním) se zabezpečuje instalací tlakové nádoby, která slouží jako dočasný zásobník.

Pitná voda ze studny

Vhodnost vody ze studny na pití se nedá garantovat, ale pouze předpokládat. Aby byla voda z vaší studny pitná, je potřebné vyhloubit studnu do hloubky 40 m a více, současně záleží i na kvalitě podloží. Ve skále najdete pitnou vodu v hloubce od 40 m a ve štěrcích i hlouběji – je potřebné se provrtat do druhého zvodněného horizontu, který může být i v hloubce kolem 100 m. Po vyvrtání se udělá rozbor a na jeho základě se určí, zda a jaká úprava vody bude potřebná.

Ing. Jozef Mruškovič, Welldrilling, s. r. o.

TEXT ING. JOZEF MRUŠKOVIČ, WELLDRILLING
FOTO THINKSTOCK.CZ, WWW.DOBRASTUDNA.SK
ZDROJ JAK UŠETŘIT A POSTAVIT NÍZKOENERGETICKÝ DŮM, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Zahrada
Tagy: položky rady a tipy studna voda zahrada
Sdílejte článek

Diskuze