Pozvěte na svůj pozemek květnatou louku

31. 08. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Okrasné trávníky patří mezi nejnáročnější vegetační prvky, které si běžně zakládáme na našich zahradách. Kromě pravidelné závlahy potřebují i živiny a udělá jim dobře vertikutace, postřik proti plevelům, pískování a mnohdy i náročnější aerifikace.

Pokud ale máte na zahradě trávník větší rozlohy, bude pro vás jistě náročné mu zajistit všechny tyto úkony, které jsou navíc náročné i na čas a finance. Zvažte, jestli nebude nejlepší alespoň na části pozemku vyměnit náročný okrasný trávník za neuvěřitelně krásnou a nenáročnou květnatou louku.

foto: Lucie Peukertová

foto: Lucie Peukertová

Zatímco dříve byly květnaté louky považovány za nekulturní porost plný plevelů, dnes se na ně koukáme již zcela jinak. Zatím tedy máme ve srovnání s jinými státy co dohánět, protože tyto porosty z volné krajiny začínají neúnavně mizet kvůli neustále se roztahující zástavbě rodinných domů a průmyslových zón. Louky ale neplní jen estetickou funkci, značnou mírou se podílejí na ekologické stabilitě a stávají se nezbytnou součástí Územního systému ekologické stability. Hrají totiž důležitou roli pro hmyz i další druhy živočichů, kteří zde hledají úkryt i nezbytnou potravu. Pokud jste někdy procházeli divokou loukou v době květu, jistě vás překvapily zástupy motýlů, včel, čmeláků a dalšího užitečného hmyzu, který poletoval od jednoho květu ke druhému. Proč ale zakládat květnaté louky na našich zahradách? Jejich ekologická funkce totiž nespočívá pouze v tvorbě prostředí pro užitečný hmyz, ale také v tom, že kromě dvou sečí za rok prakticky nepotřebují žádnou údržbu. S tím souvisí také minimum exhalací uvolněných benzínovými sekačkami, ale také nehrozí znečištění podzemní vody nespotřebovanými živinami uvolněných z hnojiv a absence reziduí ze synteticky vyrobených herbicidů, které se jinak běžně používají na údržbu okrasného trávníku. Úspory času a financí jsou ve srovnání s údržbou intenzivně udržovaných trávníků opravdu nesrovnatelné.

foto: Lucie Peukertová

foto: Lucie Peukertová

V čem spočívá podstata květnaté louky

Květnatou louku chápeme jako druhově pestré společenstvo sestávající ze sortimentu dvouděložných rostlin zastoupených kvetoucími rostlinami a ze směsi trav. Na trhu objevíte opravdu bohatou nabídku osiv, která se liší nejen podmínkami, pro které jsou určeny, ale také poměrem kvetoucích rostlin a trav. Některá osiva mohou trávy dokonce zcela postrádat. Směs označovaná jako kopretinová louka zase může obsahovat pouze jeden druh byliny. Stejně tak se liší také velikost balení. Zatímco nejmenší balení může obsahovat pouze sto gramů, seženete i velká balení v rámci několika kilogramů nebo jejich desítek. Od velikosti balení se také odvíjí cena, která je příznivější u větších balení.

foto: Lucie Peukertová

foto: Lucie Peukertová

Jak založit květnatou louku

Způsobů založení je hned několik. Květnatou louku si můžete časem vypěstovat i z okrasného nízko sečeného trávníku, u kterého stačí vynechat pravidelnou seč, postřiky proti plevelům, hnojení a vertikutaci. V první sezoně bude tato louka vypadat neefektivně, ale postupem času se její vzhled zlepší, protože jí postupně osídlí různé druhy plevelů, které se sem dostanou z okolních pozemků. Pomoci můžete také bodovým výsevem osiva s luční směsí, ale berte v úvahu, že tento postup je záležitostí mnoha let, než se dočkáte valného výsledku. Dodatečné dosevy do již zapojeného trávníku bývají často minimálně úspěšné. Pokud se přeci jenom pro tento dosev rozhodnete, je třeba počkat, až původně okrasný trávník prořídne. Půdní povrch do hloubky narušte vertikutačními hráběmi nebo ho nakypřete rýčem a do vrchní vrstvy půdy zapracujte osivo. Mnohem úspěšnější je založení louky tak zvaně na úhoru, kde zrušíte původní porost. Půdu urovnáte bránami a nakonec osejete. V první sezoně bude mít trávník zcela rozdílné druhové složení než v letech následujících. Některým druhům nebude stanoviště příliš vyhovovat, takže postupně vymizí, jiné zase v prostu zcela převládnou. Na druhové složení má vliv také následná seč, která má také několik pravidel.

foto: Lucie Peukertová

foto: Lucie Peukertová

foto: Lucie Peukertová

foto: Lucie Peukertová

Nenáročná péče

Květnaté louky se zcela obejdou bez dodatečné zálivky, rostliny si musí poradit jen s dešťovými srážkami. Aby byl váš pokus o založení louky co nejúspěšnější, musíte zvolit správnou směs osiva. Proto si předem ujasněte stanovištní podmínky. Zajímat vás budou především půdní podmínky, vodní režim a také kvalita půdy. Aby ale vše fungovalo, jak má, musíte se o tento luční porost také postarat. Každého jistě potěší, že jediné, bez čeho se louka neobejde, je seč prováděná tak dvakrát ročně. Jádro úspěchu ale tkví v termínu jejího provedení. Se sekačkou se do porostu nevydávejte dříve, než dokvete a zaplodí většina kvetoucích rostlin. Ty musí stihnout vytvořit semena, která se pak uvolní a vyklíčí. Seč neprovádějte příliš nízko, abyste neporušili přízemní růžice listů bylin. Ačkoliv se vám louky zželí sebevíc a rozhodnete se jí dopřát alespoň trochu hnojiva, určitě to nedělejte. Druhy tvořící květnatou louku jsou na živiny nenáročné. Hnojivo by bylo spíše kontraproduktivní, protože naopak snižuje druhovou pestrost.

foto: Lucie Peukertová

foto: Lucie Peukertová

Kde louku založit

Okrasného nízko sečeného trávníku se rozhodně nemusíte vzdávat. Ale abyste nebyli jeho otrokem, můžete mu věnovat pouze část pozemku v přímé blízkosti domu. Květnatou louku založte v méně dostupných částech pozemku, kde si může žít svým vlastním životem. Aby byla lépe prostupná, vysekávejte v ní cestičky, které vás dovedou k zajímavým zahradním prvkům.

Text a foto: Lucie Peukertová

Kategorie: Rady a Tipy
Tagy: hnojení trávníku hnojivo na trávník mateřídouška motýl okrasne travniky osivo péče o trávník semena zahrada
Sdílejte článek

Diskuze