Předsezónní příprava sekačky

15. 05. 2018 Sdílet

Pro vaši vlastní bezpečnost se vždy přesvědčte, že před zahájením jakékoliv údržby je kabel zapalovací svíčky odpojen!

1. Před příchodem jara vyměňte olej

V motorech Briggs & Stratton můžete vypustit použitý olej vypouštěcí zátkou v olejové vaně pomocí sady na výměnu oleje nebo přímo plnícím hrdlem.

Předtím než budete vypouštět olej tak, že postavíte sekačku na bok, SPOTŘEBUJTE VŠECHNO PALIVO V MOTORU.

Poznámka: Nejnovější modely motorů mohou být vyráběny bez vypouštěcí zátky v olejové vaně. V takovém případě by měl být použitý olej vypuštěn plnícím hrdlem nebo pomocí sady na výměnu oleje.

foto Briggs & Stratton

foto Briggs & Stratton

Metoda 1: použití sady na výměnu oleje – postupujte podle pokynů sady na výměnu oleje

Metoda 2: vylití oleje plnícím hrdlem

Před započetím práce se ujistěte, že v nádrži není žádné palivo. Zajistěte místo kolem sekačky pomocí nějakého nepropustného materiálu, nejlépe PVC (např. pytel na odpadky) tak, aby se olej nedostal do půdy a potom odšroubujte uzávěr plnicího hrdla oleje. Vedle sekačky umístěte nádobu, do které vylijete použitý olej a nakloňte sekačku na bok, aby olej začal vytékat z olejové vany. Vylijte všechen olej, uzavřete jej v nádobě a odneste jej na sběrné místo k likvidaci. Při doplňování nového oleje nezapomeňte, že hladina oleje musí být VŽDY na maximu – označeném značkou MAX nebo horním řádkem. Tento postup výměny oleje byste měli opakovat po každých 25 až 50 hodinách provozu motoru Briggs & Stratton nebo jednou za sezónu. Poznámka: V případě nového motoru byste měli provést první výměnu oleje nejpozději po 5 hodinách provozu a poté podle výše uvedených doporučení.

U motorů označených EXi, 675iS nebo 875iS NENÍ POTŘEBA VYMĚŇOVAT OLEJ – stačí jen zkontrolovat jeho množství a v případě potřeby trochu oleje doplnit.

Doporučujeme používat olej SAE 30 do všech motorů Briggs & Stratton.

Poznámka: V závislosti na modelu motoru mohou olejové misky pojmout rozdílné množství oleje.

foto Briggs & Stratton

foto Briggs & Stratton

2. Palivo má trvanlivost pouze 30 dní.

Po uplynutí této doby se může palivo rozvrstvovat a začnou se v něm tvořit sedimenty, rozpouštědla a lepivé látky. Palivo je pak nepoužitelné. Tyto sedimenty mohou navíc ucpat kanály a trysky karburátoru. Sekání trávy sekačkou se starým palivem může způsobit nejen problémy s palivovým systémem, ale i nerovnoměrné otáčky motoru, nadměrné emise škodlivých výfukových plynů, výstup černého kouře a ztrátu výkonu. Pokud jste tedy před zimou všechno palivo nespotřebovali, bude nejspíše již rozvrstvené a nepoužitelné. Pokud chcete předejít rozvrstvení paliva, použijte stabilizátor paliva, který prodlouží trvanlivost paliva o 24 nebo 36 měsíců (v závislosti na druhu stabilizátoru). Můžete také všechno palivo před zimou spotřebovat. Nicméně i malé množství paliva může způsobit potíže, takže je lepší použít stabilizátor – i během celé sezóny.

foto Briggs & Stratton

foto Briggs & Stratton

3. V případě potřeby vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr za nový.

Přesvědčte se, jaký typ vzduchového filtru je používán ve vašem motoru (pěnový filtr nebo papírová filtrační vložka). Pěnový filtr lze ručně vyprat ve vlažné jarové vodě. Poté je třeba jej lehce namočit v několika kapkách čistého motorového oleje. Přebytečný olej je třeba vytlačit a filtr nainstalovat zpět. Papírovou filtrační vložku lze vyčistit jemným poklepáním na čistý plochý povrch. Nečistěte filtr stlačeným vzduchem, protože by mohlo dojít k trvalému poškození a pronikání nečistot dovnitř motoru! Pokud je filtrační vložka velmi špinavá, vyměňte ji za novou, nejlépe za originální náhradní díl s logem Briggs & Stratton. Filtr vyměňujte pravidelně každých 25 hodin provozu motoru případně častěji v závislosti na stupni znečištění. Kontrolujte stav filtru po každých 8 hodinách provozu motoru.

foto Briggs & Stratton

foto Briggs & Stratton

4. Vyměňte zapalovací svíčku za novou.

Vyměňujte zapalovací svíčku pravidelně každých 100 hodin provozu motoru nebo jednou za sezónu. Zapalovací svíčka pracuje v proměnlivých a náročných podmínkách při vysokém tepelném zatížení, takže doporučujeme provést výměnu alespoň jednou za sezónu, i když nebyl překročena hranice 100 hodin.

5. Odstraňte starou posekanou trávu ze sekačky a žacího nože.

6. Odstraňte starou posekanou trávu z krytu ventilátoru motoru.

Protože by pro vás provedení tohoto kroku mohlo být příliš komplikované, doporučujeme, abyste jej nechali provést v autorizovaném servisním středisku Briggs & Stratton.

7. Před jarem nechte nabrousit a vyvážit žací nůž v nejbližším autorizovaném servisním středisku Briggs & Stratton.

8. Pokud je sekačka vybavena pohonem, zkontrolujte stav hnacího řemene.

9. PŘEPRAVA SEKAČKY

Sekačku lze dobře přepravovat, musíte ale zajistit svojí i její bezpečnost. Nejprve vyprázdněte palivovou nádrž a uzavřete palivový ventil, pokud je jím sekačka vybavená. Rozstříknuté palivo může zaplnit vzduchový filtr a dostat se do válce (což povede k tzv. zaplavení motoru způsobujícímu problémy se startováním motoru). Unikající palivové výpary mohou vést k otravě nebo požáru, zejména pokud přepravujete sekačku uvnitř prostoru pro cestující. Ujistěte se, že jste tyto kroky provedli i když nejedete daleko. Sekačka přepravovaná v autě by měla stát v provozní poloze, tj. všemi čtyřmi koly na podlaze. Pokud objem zavazadlového prostoru ve vašem autě neumožňuje přepravu sekačky v takovéto poloze, bezpečný úhel náklonu nesmí překročit 20°. Ujistěte se, že tzv. fajfka zapalovací svíčky je odpojená a motor ochladl na teplotu okolí.

POZNÁMKA: TYTO DOPORUČENÍ SE NEVZTAHUJÍ NA SEKAČKY S MOTOREM MOW N’STOW® – tyto mohou být přepravovány VE SVISLÉ POLOZE.

ZDROJ: PR článek společnosti Briggs & Stratton

Kategorie: Zahradní technika
Tagy: příprava sekačky sekačka na trávu sekačky
Sdílejte článek