Na co nezapomenout při zařizovaní garáže

Na co nezapomenout při zařizovaní garáže

26. 02. 2014
Diskuze (2)
Sdílet

Garáže dnes často slouží nejen ke garážování dopravních prostředků, nezřídka se využívají také jako kutilská dílna, technická místnost nebo sklad nejrůznějších věcí. Musíme si však uvědomit, že garáž s dílnou můžou podle stavebních a protipožárních […]

Garáže dnes často slouží nejen ke garážování dopravních prostředků, nezřídka se využívají také jako kutilská dílna, technická místnost nebo sklad nejrůznějších věcí. Musíme si však uvědomit, že garáž s dílnou můžou podle stavebních a protipožárních předpisů fungovat pouze jako dva oddělené prostory. Víme, že tomu tak v praxi v mnoha případech není, je proto nutné dbát co nejvíce o vlastní bezpečí i svého okolí a přizpůsobit tomu činnosti provozované v garáži.  

Kutilství je v Čechách velice rozšířené a chytré hlavičky domorodců dokážou vymyslet lecjaký zlepšovák. Motoristů, kteří využívají garáž jako dílnu, je spousta a někteří z nich dokonce nechávají svého plechového miláčka venku a jeho domeček využívají výhradně k opravám a výrobě nejrůznějších předmětů. Z garáže se tak stává dílna – místo azylu mužů všech věkových kategorií. 

Vybavení garáže vhodné pro drobnější opravy a údržbu automobilu. foto: REGAZ

Vybavení garáže vhodné pro drobnější opravy a údržbu automobilu. foto: REGAZ

Předpisy o požární ochraně konkrétně neřeší vytápění v garážích, platí však obecné povinnosti pro zacházení s tepelnými spotřebiči a zacházení s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) ukládá plnění určitých povinností nejen právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám, ale také fyzickým osobám. Mezi základní povinnosti každého občana patří počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení (viz § 17 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně). Současně je každý povinen dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností (viz § 17 odst. 1 písm. i) zákona o požární ochraně). Osoba, která povinnosti uložené zákonem o požární ochraně porušuje, se dopouští přestupkového jednání a hasičský záchranný sbor kraje jí může uložit pokutu až do výše 25 000 Kč.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), podrobněji v § 42 uvádí, že při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu a podobně), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů. Není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se podle normativních požadavků (například ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení).

Vyhláška o požární prevenci v § 44 stanovuje maximální množství pohonných hmot a olejů, které je možno v garážích ukládat. V jednotlivých a řadových garážích pro osobní automobily je povoleno ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot a v garážích pro nákladní automobily nejvýše 80 litrů pohonných hmot v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (například láhve, sudy kontejnery, nádrže) nesmějí být v garážích ukládány.

kpt. Ing. Pavla Tománková, Generální ředitelství HZS České republiky

Dvoustěnná sekční garážová vrata LPU značky Hörmann se skládají ze sendvičových sekcí o tloušťce 42 mm, vyplněných bezfreonovou polyuretanovou pěnou. Díky vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem tak lze ušetřit náklady na energii, zejména u vytápěných garáží. foto: Hörmann

Dvoustěnná sekční garážová vrata LPU značky Hörmann se skládají ze sendvičových sekcí o tloušťce 42 mm, vyplněných bezfreonovou polyuretanovou pěnou. Díky vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem tak lze ušetřit náklady na energii, zejména u vytápěných garáží. foto: Hörmann

Sekční garážová vrata s integrovanými dveřmi bez vysokého prahu. Tak se snadno dostanete k jízdnímu kolu nebo zahradnímu nářadí, aniž byste museli otvírat celá vrata. foto: Hörmann

Sekční garážová vrata s integrovanými dveřmi bez vysokého prahu. Tak se snadno dostanete k jízdnímu kolu nebo zahradnímu nářadí, aniž byste museli otvírat celá vrata. foto: Hörmann

Hlavně bezpečně!

Vzhledem k platným bezpečnostním a protipožárním předpisům není možné sloučit funkci objektu kolaudovaného jako garáž s funkcí objektu kolaudovaného jako dílna. Z hlediska protipožárních předpisů nesmí garáž sloužit k jinému účelu než k odstavení motorového vozidla. Nesmí být také zároveň ve velké míře využívána jako sklad nářadí, náhradních dílů a dalších věcí. Jako prostor pro opravu vozidla má správně sloužit samostatná dílna, která je k tomu určená a schválená, nebo volné prostranství. Toto nařízení se u nás často nedodržuje, důležité je proto alespoň dbát na bezpečnost práce v garáži a skladování nebezpečného materiálu!

Komplexní řešení úložných prostor v garáži. Na nosnou plastovou konstrukci, přidělanou na stěny garáže, se lehce nasadí různé druhy úchytů, které jsou dimenzovány na různá zatížení jednotlivých předmětů. Nejrůznější háčky, košíky, skříňky a police se dají flexibilně a rychle přesouvat podle momentální potřeby. Toto garážové řešení je velice variabilní a praktické a využitelné například i v předsíni rodinného domu. foto: LOMAX

Komplexní řešení úložných prostor v garáži. Na nosnou plastovou konstrukci, přidělanou na stěny garáže, se lehce nasadí různé druhy úchytů, které jsou dimenzovány na různá zatížení jednotlivých předmětů. Nejrůznější háčky, košíky, skříňky a police se dají flexibilně a rychle přesouvat podle momentální potřeby. Toto garážové řešení je velice variabilní a praktické a využitelné například i v předsíni rodinného domu. foto: LOMAX

Zateplená versus nezateplená garáž

O tom, zda mít v rámci domu vyhřívanou garáž nebo jen temperovanou skrz společnou zeď domu, se vedou nekonečné diskuze. Obě varianty mají své zastánce i oponenty. Početná skupina populace nemusí řešit ani toto dilema a neexistence rodinného domu s garáží řeší samostatnou jednoduchou nebo řadovou garáží, která není ani vytápěná, ani temperovaná, ale přesto plní svou úlohu na výbornou. V zimě slouží jako domeček pro auto a sklad sezonních sportovních potřeb, nářadí a podobně a v létě se z ní stává po odstavení automobilu ven například kutilská dílna. Garáž musí být dobře větraná, přirozeně nebo nuceně. Větrací otvory zde musejí být umístěny vždy, nejlépe nad vraty garáže a na protilehlé stěně u podlahy. Nesmějí být uzavíratelné a musejí být chráněny mřížkou.

Výhodou vytápěné garáže je pohodlí, které má řidič v chladných dnech při odjezdu do práce, nemusí mít strach, jestli nastartuje a odjede. Také v případě, že se bude v garáži zdržovat déle než jen po dobu parkování vozidla a bude si zde kutit, je pro něho vyhřívaná garáž přínosem. Nevýhodou je ale velká spotřeba energie na její vytápění a rychlejší degenerace automobilu. Střídání různých teplotních a vlhkostních podmínek může spustit proces koroze vnitřností auta. Topit v garáži se nesmí tzv. otevřenými spotřebiči!     

V garáži je výhodné mít drobnější materiál roztříděný do plastových průhledných nádob s popisem. foto: REGAZ

V garáži je výhodné mít drobnější materiál roztříděný do plastových průhledných nádob s popisem. foto: REGAZ 

Aby teplo neunikalo

Únik tepla přes otvorové výplně tvoří přibližně 30 % z celkových tepelných ztrát objektu. V souvislosti s těmito čísly se zájem upírá k tepelné izolaci oken a dveří. V případě, že budeme garáž vytápět, neměli bychom zapomínat na izolační vlastnosti garážových vrat. Pořízení tepelněizolačních vrat znamená výrazné úspory nákladů na topení.

Zvolit si můžeme například garážová vrata s velmi nízkým součinitelem prostupu tepla. Jejich vratové křídlo se skládá ze sendvičových sekcí, tvořených pláštěm z pozinkované oceli a vnitřní výplní z bezfreonové polyuretanové pěny. Čtyřstranná elastická těsnění a podlahové těsnění spolehlivě chrání proti povětrnostním vlivům. Izolační vlastnosti zvyšuje také těsnění mezi jednotlivými vratovými články.

Praktický pracovní stůl Asist – pracovní výška 800 mm, plocha stolu 240 × 340 × 605 mm, nosnost 100 kg, se zadní děrovanou deskou, výsuvnou zásuvkou a policí. foto: OBI

Praktický pracovní stůl Asist – pracovní výška 800 mm, plocha stolu 240 × 340 × 605 mm, nosnost 100 kg, se zadní děrovanou deskou, výsuvnou zásuvkou a policí. foto: OBI 

Podlaha garáže

Podlahová vpusť garáže nesmí být připojena na kanalizaci. Podlahy v garáži mohou být beze spádu a bez jímky. Spád ven z garáže se nedoporučuje, protože při případném odtoku vody z garáže v zimním období by mohla voda pod vraty garáže namrzat. Podlaha musí být nepropustná, měla by být vodorovná a hladká  kvůli možnosti provádět některé úkony kontroly vozidla a pro její lepší údržbu. Práh, zabraňující zatékání dešťové vody, by měl být vysoký maximálně 5 cm, aby neztěžoval vjezd vozidla. Ošetřená podlaha – natřená barvou nebo penetrovaná se lépe udržuje. Praktičtější z hlediska údržby podlahy garáže je také uskladnění věcí nad ní na zdech garáže – na policích, úchytech a ve skříňkách, které mají nožičky.   Vybavení garáže

Vybavení garáže by mělo odpovídat činnostem, které chceme v garáži provádět. Rozsáhlejší opravy nejsou v garáži povoleny (na ty jsou určeny profesionální dílny), povoleny jsou pouze drobné opravy a údržba automobilu.

K vybavení garáže patří pracovní stůl. Je možné jej vyrobit svépomocí přímo na míru nebo koupit. Výběr je veliký, s různými druhy doplňků, jako jsou zásuvky a police v různých variantách, pevně namontovaný svěrák, zadní deska s otvory pro upevňování nástrojů, zadní a boční hrany a další. Stůl by měl být pevný a stabilní s odolnou pracovní deskou. Před pracovní stůl na podlahu je praktické umístit dřevěný rošt, protože se na něm lépe stojí než na betonové podlaze.

Kvalitní pracovní stoly značky LISTA v různém provedení: a) se zásuvkovou skříní (zásuvky jsou uzamykatelné a plně výsuvné s nosností 20 kg), rozměry stolu 1 600 × 600 × 850 mm, s vyztuženou pracovní deskou v provedení Laminát foto: MAXITECH

Kvalitní pracovní stoly značky LISTA v různém provedení: a) se zásuvkovou skříní (zásuvky jsou uzamykatelné a plně výsuvné s nosností 20 kg), rozměry stolu 1 600 × 600 × 850 mm, s vyztuženou pracovní deskou v provedení Laminát foto: MAXITECH

b) se zásuvkovou skříňí (zásuvky jsou uzamykatelné a plně výsuvné s nosností 75 kg), rozměry stolu 1500/2000 × 750 × 840 mm, s bukovou pracovní deskou o tlouštce 50 mm, která má zkosené, hoblované a olejované hrany – povrch odolný proti vodě, špíně a mastnotě. foto: MAXITECH

b) se zásuvkovou skříňí (zásuvky jsou uzamykatelné a plně výsuvné s nosností 75 kg), rozměry stolu 1500/2000 × 750 × 840 mm, s bukovou pracovní deskou o tlouštce 50 mm, která má zkosené, hoblované a olejované hrany – povrch odolný proti vodě, špíně a mastnotě. foto: MAXITECH

c) v provedení b) se dvěma zásuvkovými skříněmi a rozměry stolu 2000 × 750 × 840 mm, s děrovaným nástavcem, na který je možné upevnit police a nádoby na ukládání nářadí a pracovních pomůcek. foto: MAXITECH

c) v provedení b) se dvěma zásuvkovými skříněmi a rozměry stolu 2000 × 750 × 840 mm, s děrovaným nástavcem, na který je možné upevnit police a nádoby na ukládání nářadí a pracovních pomůcek. foto: MAXITECH

Pro uskladnění nářadí, nástrojů a dalších potřeb, které v garáži využíváme, popřípadě na sezonní věci, které v garáži skladujeme, využíváme regály, uzavřené skříně, police, nosné konzoly, stacionární nebo pojízdné skříňky nebo komplexní systémy pro uskladnění. Stejně jako v případě ostatního vybavení garáže si vše potřebné pro uskladnění všech věcí v garáži můžeme vyrobit sami. V případě, že dáme přednost profesionálnímu vybavení, nemusíme se bát, že nebudeme mít z čeho vybírat. Různých typů polic, regálů, skříněk s možností variabilního uspořádání a dalšího vybavení se vyrábí celá řada. Do uzavřených plechových skříní je vhodné umístit hořlaviny (barvy, laky, ředidla, chemikálie a další) a v bezpečnostním kanystru také povolené množství pohonných hmot. Praktické je rozvěšení nástrojů, nářadí a dalších pracovních pomůcek na stěny nebo do uzavíratelných skříní pomocí závěsných panelů a úchytek, závěsných háků a sponek. Skladovat nástroje a nářadí na sobě v zásuvkách nebo v krabicích se nedoporučuje, protože se tím ničí. Praktické jsou také pojízdné zásuvkové skříně nebo kufříky s tvarovanými vložkami pro jednotlivé nástroje a pomůcky. Drobnější materiál je vhodné skladovat roztříděný v zásuvkách speciálních skříněk nebo v plastových popsaných nádobách, které jsou průhledné a jednotlivé šroubky, podložky, matice a nýtky tak najdeme rychle a bez problémů.

Pojízdná skříňka se zásuvkami s tvarovanými vložkami na jednotlivé nářadí. Takto uschované nářadí budeme mít pod dozorem, snadno zjistíme, zda jsme si uložili všechny kusy. foto: MAXITECH

Pojízdná skříňka se zásuvkami s tvarovanými vložkami na jednotlivé nářadí. Takto uschované nářadí budeme mít pod dozorem, snadno zjistíme, zda jsme si uložili všechny kusy. foto: MAXITECH 

Více úložného prostoru pod stropem

Garáže často plní roli odkládacího prostoru i pro poměrně neskladné věci. Při nedostatku volných čtverečních metrů se nabízí možnost využívání místa pod stropem garáže, kam lze umístit například držák na jízdní kola nebo zavěsit střešní nosič. V takových případech však není možné použít sekční ani výklopná garážová vrata, která se ukládají pod stropem. Alternativu představují automatická rolovací vrata, která se při otvírání rolují do pouzdra umístěného nad vratovým křídlem. Vzhledem k minimálním nárokům na manipulační prostor je lze snadno nainstalovat do každé garáže, ať už do novostaveb nebo výměnou za stávající vrata. Protože se vrata při chodu nevychylují dopředu, je navíc možné zaparkovat vůz i přímo před garážovými vraty. O bezpečnost uložených věcí se stará automatické uzamknutí vrat při jejich uzavření, které účinně zamezuje možnosti vypáčení vratového křídla.

Vhodně zvolené prosklení garážových vrat podtrhuje individuální vzhled fasády domu a zároveň prosvětluje vnitřní prostor garáže. Plastové prosklení Duratec se vyznačuje vysokou odolností proti poškrábání a odolává i silnému namáhání. I při intenzivním čištění zaručuje trvalou průhlednost. foto: Hörmann

Vhodně zvolené prosklení garážových vrat podtrhuje individuální vzhled fasády domu a zároveň prosvětluje vnitřní prostor garáže. Plastové prosklení Duratec se vyznačuje vysokou odolností proti poškrábání a odolává i silnému namáhání. I při intenzivním čištění zaručuje trvalou průhlednost. foto: Hörmann 

Denní světlo v garáži

Okna v garáži podle normy být nemusejí. Pokud v garáži provádíme i drobné opravy a trávíme zde více času, je přítomnost denního světla příjemná. V takové situaci je vhodné myslet na dostatečné prosvětlení prostoru garáže. Chceme-li navíc ušetřit náklady na energii, dáváme přednost dennímu světlu. Jeho přísun zajistí okno nebo prosklenná garážová vrata. Aby časem nedocházelo k poškrábání prosklení vrat, a neomezovalo se tak množství procházejícího světla, je výhodné použít plastové prosklení. Další možností prosvětlení jsou skleněné luxfery.

foto: Hörmann

foto: Hörmann

Nejběžnějším důvodem, který znemožňuje použití sekčních vrat, je nedostatek místa nebo překážka pod stropem garáže. U rolovacích vrat RollMatic od společnosti Hörmann se lamely navíjejí na hřídel. Tak zůstává volný prostor pod stropem garáže, kde lze umístit například držák kol. foto: Hörmann

Nejběžnějším důvodem, který znemožňuje použití sekčních vrat, je nedostatek místa nebo překážka pod stropem garáže. U rolovacích vrat RollMatic od společnosti Hörmann se lamely navíjejí na hřídel. Tak zůstává volný prostor pod stropem garáže, kde lze umístit například držák kol. foto: Hörmann

Rozvod elektrického proudu

Podle platných norem nejsou osvětlení ani další elektrické instalace v garáži povinné, ale určitě jsou praktické. V dnešní době také vzhledem k častému použití elektrického pohonu garážových vrat nezbytné. Garáž u rodinného domu je součástí elektrického rozvodu domu. U řadových garáží bývá přívod společný a jednotliví majitelé se dělí o náklady. V garáži je vhodné umístit alespoň jedno osvětlovací těleso v bezpečnostním provedení a několik elektrických zásuvek. Před odchodem z garáže je nutné všechny spotřebiče ze zásuvek odpojit.

Každý si volí vybavení do garáže podle svých možností. Když už si budete pracovní stůl, vestavbu s úložným prostorem pod stropem garáže nebo police a regály a další vybavení garáže vyrábět sami, dbejte na doporučení zkušenějších kutilů a bezpečnostní předpisy, určitě se vám to vyplatí! Zdraví si musíme chránit, a to i z toho důvodu, abychom mohli dál dělat něco užitečného i něco pro radost – například kutit si v garáži a prožívat tak spoustu zajímavých okamžiků! 

Multifunkční vysavač Einhell s možností umístění na stěnu – příkon 1 500 W, sací výkon max. 190 mbar, délka sací hadice 3,5 m + 2 m, Ø 36 mm, nádoba 18 l, hladina hluku 72 dB(A) foto: OBI

Multifunkční vysavač Einhell s možností umístění na stěnu – příkon 1 500 W, sací výkon max. 190 mbar, délka sací hadice 3,5 m + 2 m, Ø 36 mm, nádoba 18 l, hladina hluku 72 dB(A) foto: OBI 

TEXT: Jitka Kulhánková, Soňa Langerová – spolupracovnice firmy Hörmann
FOTO: Hörmann, LOMAX, MAXITECH, OBI, REGAZ  
ZDROJ: časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Design interiérů
Tagy: dum garaz oprava komínu stavba
Sdílejte článek

Diskuze

  • dobrý den, dobrý článek

    jan
  • Jo rolety, to by byla paráda. Teď jsem potunil aspoň lištama s držáky nářadí na stěny… funguje krásně

    Mirek