Bazén jako nový

02. 05. 2010
Diskuze (2)
Sdílet

Koupili jste rodinný dům s modrým bonusem, který už na zahradě čeká na vaši první letošní „rybičku“? Pozor! Hladina nemusí být právě modrá a pod ní se mohou skrývat i méně příjemná překvapení. Otázka zní: Je bazén v zahradě staršího rodinného domu, o němž toho moc nevíte, opravdu výhrou? Jak otestovat, zda je v pořádku, co může být v nepořádku a co dělat, když všechno v pořádku není?

Starší bazén je vskutku loterie – může být v pořádku a s pravidelnou údržbou spolehlivě sloužit ještě mnoho let, ale také nemusí. Nelekejte se však špinavé vody. Na tu možná postačí běžná předsezonní příprava a trocha té bazénové alchymie. V první řadě byste měli od původního majitele získat o bazénu co nejvíce informací – o konstrukci, věku, případně i o dodavateli. Dnes je na trhu několik typů konstrukcí, z nichž každá má své vlastnosti i životnost.

Jaký je to bazén

Velmi pravděpodobně se dozvíte, že u rodinného domu máte některý ze čtyř dnes nejrozšířenějších typů zapuštěných bazénů.
 • Montovaný bazén se stěnami z kovových nebo plastových panelů a betonovým dnem. Většinou se zvenku izolují polystyrenem a zpevní opěrným zdivem nebo betonovou směsí. Jejich vnitřek je obvykle vyložen fólií. Patří k nejlevnějším variantám zapuštěných bazénů a jejich životnost závisí na použitých materiálech, kvalitě montáže a dodržení technologického postupu.
 • Monolitický bazén z plastu (polyuretanu nebo polypropylenu) nebo laminátu. Tyto typy bazénů tvoří jednolité skořápky, které se ukládají do výkopu s vybetonovaným dnem a fixují se betonovou směsí, která se vsype mezi stěny bazénu a výkop. Laminátový monolit je odolnější než ostatní plasty (tvoří ho vrstva skleněných vláken obalených živicí) a měl by vydržet asi 30 až 40 let. Předpokládaná životnost plastových bazénů je asi 20 let.
 • Bazén s betonovou nebo železobetonovou vanou, která může být klasicky vylita do dvojitého bednění a armovaná nebo vybudovaná metodou ztraceného bednění buď ve formě panelů, nebo dutých zdicích tvárnic (například z betonu či z tvrzeného polystyrenu), které se vyztuží a zalijí betonem. Povrch takového bazénu může být upraven hydroizolačním nátěrem, plastovou fólií či obkladem. Kvalitní betonový nebo železobetonový bazén není sice nezanedbatelnou investicí, ale měl by vydržet několik generací. Podmínkou je však nejen správné složení betonu, konstrukce a tloušťka stěn, ale i nepoškozená hydroizolace a správná péče. Hlavně u starších betonových bazénů bývaly nedostatečná izolace a nekvalitní materiály příčinou pronikání vody do konstrukce bazénu. Ta v zimě v konstrukci zamrzala a rozmrzala, takže se materiál narušil. Moderním lékem na tento nešvar jsou novodobé hydroizolační materiály a kvalitní stavební chemie. V současnosti asi nejpoužívanější hydroizolační materiály – plastové fólie – mají životnost přibližně 10 až 12 let. Jejich rekonstrukce a výměna jsou velmi jednoduché a rychlé.
 • Nerezový svařovaný bazén. Tyto bazény bývají obvykle zvenku zatepleny a obezděny. Jsou prakticky nezničitelné a zároveň patří k nejdražším bazénům vůbec.
Při poškození hydroizolace je třeba zjistit nejen to, kudy voda teče, ale i kam odtéká, zda nenarušila konstrukci bazénu nebo podloží. Pokud ano, poškozené části se musejí v prvé řadě zpevnit a opravit. Účinky prosakující vody většinou nejvíce trpí dno bazénu, které je zapotřebí opravit ještě před položením nové izolace. Nejjednodušší jsou opravy v okolí bazénu – výměna poškozeného obrubního kamene a podobně. Problematická nebývá ani výměna izolační fólie po uplynutí doby životnosti udávané výrobcem. V současnosti se povrch bazénů nejčastěji upravuje měkkou plastovou fólií, která není s konstrukcí bazénu pevně spojena. U lokálního poškození se dá fólie opravit průsvitnou záplatou určenou k lepení pod vodou, ani výměna není komplikovaná: bazén se vypustí, stará fólie se svěsí, případně se vysaje dno a stěny bazénu, zavěsí se nová fólie, vyčerpá se zpod ní vzduch a napustí voda. A bazén se může používat.
Co vás může potkat
V tom lepším případě jen pravidelná údržba, příprava na sezonu a klidné užívání bazénu, případně vnitřní povrch bazénu utrpěl několik neškodných škrábanců, které není problém opravit. Fólie (linery) garantují nejen vzhled většiny dnešních bazénů, ale i vodonepropustnost celé konstrukce. V rámci pravidelné údržby fóliových bazénů je nutné jednou za deset let fólii vyměnit. K nejrozšířenějším patří měkké plastové fólie (s tloušťkou 5 až 7,5 mm), většinou z měkčeného polyvinylchloridu (PVC), které jsou svařeny bazénu přesně na míru. Fólie není na bazénovou vanu přilepena ani přivařena, ale doslova se na ni zavěsí, tedy upevní na speciálně upravené okraje. To znamená, že výměna je velmi jednoduchá – z bazénu se vypustí voda, stará fólie se vyvleče z vodicí lišty, zavěsí se nová fólie, vysaje se zpod ní vzduch, napustí se voda a bazén funguje. Podle zkušeností Ing. Rehákové ze společnosti Balnea Regia PSW trvá výměna asi den. Především na betonové bazény se používají i takzvané těžké fólie (s tloušťkou až 1,5 mm, kde je ve vrstvě plastu zalisována ztužující tkanina), které se na stěny a dno bazénu lepí. V horším případě zjistíte, že něco není v pořádku – stěny či dno bazénu jsou zdeformované nebo porušené, z bazénu uniká voda, případně nefunguje filtrační zařízení.
Přezimování bazénu
Jestli na jaře zjistíte, že bazén teče, může to být kromě jiného i důsledek nesprávného zazimování, konkrétně vody zapomenuté v cirkulačních rozvodech, které mohou v zimě praskat. I proto se vyplatí věnovat pozornost bazénu po skončení koupací sezony. Na zimu ho musíte správně uložit, abyste s ním na jaře měli, při opětovném zprovoznění, co nejméně práce a nežádoucích výdajů. Nejdříve odpusťte část vody z bazénu (až po skimmer) a vypusťte zpětné trysky. Potom odstraňte usazeniny a nečistoty z vody, ze dna a ze stěn bazénu. Do vody přidejte stabilizační přípravek, takzvaný zazimovací roztok, a větší množství chloru. (Vodu pravidelně okysličujte!) Nakonec bazén už jen přikryjte plachtou (nejdříve ji ale zkontrolujte, zda není porušená). A samozřejmě to nejdůležitější – demontujte filtrační zařízení a průběžně kontrolujte jeho stav!
Kde je zakopán pes
Pokud v bazénu něco není v pořádku, prvním rébusem je diagnostikovat, kde je chyba.
Nefunguje-li filtrace, je třeba pročistit rozvody nebo vyměnit filtrační zařízení. „Trubky kanalizačního rozvodu bazénu se mohou zanést například vrstvou usazeného vápníku, jestliže nebyla správně upravena tvrdost vody. Tím se sníží průtok nebo zvýší tlak v trubkách, což se může projevit různými způsoby – například poškozením čerpadla či nedostatečnou filtrací, ale také unikáním vody z bazénu. V bazénu všechno se vším souvisí,“ říká Ing. Zuzana Reháková. „U moderních typů bazénů, jejichž původ je ve Francii a mezi něž patří i bazény Desjoyaux, je filtrační zařízení přímo v bazénu nebo v jeho těsné blízkosti. Protože nemá rozvody, jimiž by voda cirkulovala, a celé zařízení i jeho součásti jsou dobře přístupné, oprava bývá jednoduchá.“
U klasického systému filtrace je filtrační zařízení spojeno s bazénem systémem potrubí, v němž cirkuluje voda. Voda tedy může unikat kdekoliv na této trase – v místě prostupu skimmeru nebo trysek přes stěnu bazénu, ve spojích trubek… U takzvaných francouzských bazénů (například systém Desjoyaux) je filtrační zařízení přímo v bazénu, zavěšeno na jeho okraji, případně je zabudováno ve stěně bazénu či v takzvaných románských schůdcích. Takové zařízení je dobře přístupné, usnadňuje nejen výstavbu, ale i údržbu a snižuje náklady na provoz bazénu.
Když se z bazénu ztrácí voda, může jít o maličkost, ale i o vážný problém. Voda, která uniká ve větším množství a delší dobu, může být totiž buď důsledkem, nebo příčinou vážnějších poškození konstrukce bazénu. Vhodně nasměrovaný potůček dokáže například narušit podloží pod bazénovou vanou. Je-li chyba v konstrukci bazénu (například jsou zdeformované jeho stěny nebo dno), oprava může být natolik náročná a nákladná, že je jednodušší postavit nový. Tento postup doporučují odborníci hlavně v případě levnějších typů bazénů s jednodušší konstrukcí, která byla nekvalitně zhotovena. Některé typy bazénových nádrží je možné renovovat i plastovými panely – do železobetonového dna se dá upevnit nerezový U-profil, do něhož se osadí nové plastové nebo kovové panely. Dalším U-profilem se zpevní vrchní část panelů. „Pokud je poškozená betonová konstrukce bazénu, laik neumí situaci odhadnout,“ říká Ing. Reháková z Balnea Regia PSW. „Musí se zavolat statik, který posoudí míru poškození a možnosti i způsob opravy.“
Když bazén teče
Jestliže se vám zdá, že z bazénu uniká voda, měli byste si své podezření ověřit. Podle doporučení paní Rehákové byste měli do bazénu napustit vodu a udělat si rysku přesně ve výšce hladiny. „Rysku je třeba udělat opravdu přesně, protože rozdíl mezi přirozeným odpařováním a únikem vody může být jen několik milimetrů za den. Po několika dnech změřte, o kolik hladina poklesla. Pokud bazén teče, může to být i centimetr za den. Pak byste měli zavolat odbornou firmu, která dokáže pomocí detektoru přesně zjistit, kde bazén teče. Voda může unikat poškozenou povrchovou úpravou bazénu v ploše (nejčastěji na dně) nebo v místě prostupů stěnou bazénu, tedy u skimmeru, v tryskách, různých vpustích a výpustích. Povrchovou úpravu je nutné opravit (poškozená místa na fólii se dají zalepit průsvitnou záplatou na lepení pod vodou) nebo obnovit (nátěry nebo poškozený obklad); fólii, která je na první pohled zdeformovaná nebo je po uplynutí doby životnosti, je třeba vyměnit a prostupy utěsnit.“
Jak na keramiku
Co je důležité pro to, aby keramický obklad bazénu vydrželω Jaké mohou být příčiny poruch obkladu a jak jim předejítω Určitě neuděláte chybu, když se budete držet doporučení odborníků ze společnosti Lasselsberger:

 • Pro dlouhou životnost bazénu je důležitý kvalitní podklad, tedy betonová nádrž z vodostavebního betonu. Kromě toho samozřejmě dodržení technologického postupu včetně přísného dodržení dob na vyzrání všech použitých hmot. Při stavbě bazénu obloženého keramikou je nevyhnutelné používat stavební chemii odolávající chemikáliím.
 • Dodatečně lze obložit i starší betonový bazén, který měl předtím jinou povrchovou úpravu. Starý beton se musí obrousit nebo opískovat tlakovou vodou a změřit pevnost staré konstrukce.
 • Lokální opravy obkladu v bazénu jsou sice možné, ale velmi náročné na profesionalitu obkládače. Existuje tu velmi reálné nebezpečí poškození izolační stěrkové hmoty a ne úplně dokonalého napojení na původní spáry. To může později zapříčinit nebezpečné zatékání vody pod obklad.
 • Při vypuštění bazénu je dobré jednou za čas zkontrolovat stav silikonu ve spárách, případně ho vyměnit. Na čištění keramiky v bazénech a kolem nich existují speciální čistidla na odstranění chlórových skvrn (najdete je v nabídce značky LBCS od firmy Lasselsberger).

Voda se však může ztrácet i v rozvodech, jimiž cirkuluje od skimmeru do filtračního zařízení a zpět do vstupních trysek bazénu. „Když voda uniká v malé míře v rozvodech venkovního bazénu, nemusí to být až tak závažné. Situace se musí posoudit i podle typu podloží a situování bazénu. Například uprostřed zahrady na štěrkovém podloží několik kapek lehko vsákne a nenadělá škodu. Horší situace nastává v případě vnitřního bazénu. Pak je většinou potřeba se k potrubím dostat, zkontrolovat je, utěsnit spoje… Voda, která se z bazénu ztrácí, totiž někam teče, což se může projevit v základech domu nebo v místnosti pod úrovní bazénu, například v garáži. Musíme počítat i s tím, že voda nemusí téct jen přímo dolů, ale hledá si cestičky v konstrukci a může se projevit na velmi nepříjemných místech. Odkrýt celý rozvod vody a hledat v něm chybu je opravdu náročná oprava. Různé komplikované situace mohou nastat především v případě porušení rozvodu vody u bazénu s horním přepadem.“ Pokud voda uniká někde v rozvodech a oprava by byla příliš složitá, lze celý systém utěsnit a v bazénu umístit některé ze závěsných filtračních zařízení.

Postup při obkládání bazénu keramikou
1. Penetrace. Čistou bazénovou vanu z vodostavebního betonu penetrujte. Před nanesením penetrace musí mít beton zbytkovou vlhkost méně než 4 %.
2. Izolace. Hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka se nanáší minimálně ve dvou vrstvách. Každá vrstva zasychá asi 24 hodin. Před první vrstvou izolace je vhodné plochu bazénové vany navlhčit. Před samotným izolováním je nutné s dodavatelem bazénové technologie dohodnout místa a způsob zabudování detailů, jako jsou světla, trysky a podobně. Po nanesení všech vrstev a keramického obkladu by jinak mohla zůstat například světla příliš zahloubena.
3. Izolování izolační páskou. Mezi první a druhou vrstvu hydroizolační stěrky se vkládá do rohů a koutů izolační páska.
4. Montáž keramického obkladu. Po vytvrdnutí poslední vrstvy hydroizolace (asi 24 hodin) je vana připravena na pokládku keramického obkladu. Obklad se lepí flexibilním lepidlem určeným pro obkládačky s příslušnými rozměry.
5. Dilatace. Nezapomeňte na dodržení dilatačních spár! Vzdálenost dilatačních spár se určí individuálně podle projektu (podle velikosti a tvaru bazénové vany); obecně platí, že nezbytná je dilatace podlahy od stěn. Na vyčištěnou dilatační spáru ošetřenou adhezním přednátěrem (pro lepší přilnavost silikonu k dlažbě) se do spáry vkládá provaz PES, který se překryje neutrálním silikonem. Vana se nemusí dilatovat, pokud s tím architekt počítá, keramický obklad se však dilatuje vždy!
6. Spárování. Používejte zásadně epoxidovou spárovací hmotu, která je chemicky odolná proti dezinfekčním látkám používaným při provozu bazénu.
7. Čištění. V případě znečištění epoxidovou spárovací hmotou použijte k vyčištění speciální čisticí prostředek určený jak pro tento účel, tak i na každodenní čištění ploch v okolí bazénu nebo na čištění vypuštěného bazénu.
8. Hotový bazén.
(LB Object)

Důležité je nejen opravit místo, kudy voda unikala, ale i zjistit, kam se dostávala dále – zda nepoškodila konstrukci bazénu, nepodemlela dno a podobně. Vodě stačí malá štěrbinka a postupně po kapkách si prorazí cestu.

TEXT: Erika Kuhnová
FOTO: archiv firem
Kategorie: Dům
Tagy: bazen Od partnerů přezimování rodinny dum
Sdílejte článek

Diskuze

 • Prosím můžete zaslat adresu jak se na vás obrátit event telefon. Bazen utíká tak 2-3cm za 4 dny. díky Bělčíková

  Bělčíková
 • váš článek mně vůbec nezaujal,už to neoište

  kamil