Došplouchat! Čas radostí a čas starostí

08. 10. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

S babím létem nutně přijde i okamžik, kdy je třeba definitivně odzvonit radovánkám, opustit vody a vlny bazénu a došplouchat. Je třeba mu splatit letní požitky péčí a správně bazén zazimovat. Víte, jak na to?

Každý venkovní bazén je nutné v pravý čas připravit na zimu, a to nejlépe ještě před příchodem prvních mrazíků. Problémem se však může stát nejen pozdější, ale dokonce i předčasné zazimování. Je zajímavé, že se při tom neřídíme počasím, ale teplotou vody v bazénu. Zazimování provádíme, ustálí-li se okolo 10 až 12 °C. Pokud by byla voda teplejší, dojde k rychlejšímu množení mikroorganizmů, řas a plísní. I tak je nutné vodu ošetřit speciálními zazimovacími prostředky, jejichž úkolem je zamezení vzniku řas. Pro zazimování je rovněž určena speciální zimní fólie, která má zhruba o 0,5 m větší rozměr než samotný bazén. Taková fólie je doporučována především pro bazény, které se na zimu nesmějí vypouštět, neboť by mohlo dojít k jejich deformaci a případnému poškození. Zimní fólie mají dlouhou životnost a instalují se až po koupací sezoně. Jsou ukotveny na speciálních kolíčcích s výsuvnou hlavou v dlažbě nebo na kolících v terénu.
Pryč s nečistotami
Prvním krokem přípravy na zimu je dokonalé odstranění nečistot – těch plovoucích pomocí síťky, ze dna či stěn napuštěného bazénu je lze odstranit speciálním vysavačem. Levnější a také jednodušší jsou ruční typy vysavačů, které se skládají z kartáče, teleskopické tyče a pružné hadice a připojují se většinou na filtrovací zařízení. Zacházení s takovými vysavači je stejné jako s vysavači na koberce. K dostání jsou i automatické vysavače, které stačí vložit do bazénu a pak už jen sledovat, jak samy projíždějí určenou trasu, aby ji vyčistily. Automatické vysavače jsou velmi pohodlné, ale také až osmkrát dražší než vysavače ruční.
Po odstranění nečistot přijdou na řadu pískové filtry – je třeba je důkladně a několikanásobně proprat. Dalším krokem je snížení vodní hladiny. U bazénů s fólií (tzv. linerem) se upouštějí jen asi 2/3 objemu, aby se zachoval dostatečný tlak potřebný k vypnutí fólie. Ve zbývající vodě snížíme hodnotu pH; ta by měla být v rozmezí 7,0 až 7,4. Nakonec vodu ošetříme chlorem. Pozor na to, aby se u fóliových bazénů tablety či granulát před vlitím dobře rozpustily, v opačném případě by mohlo dojít k nežádoucímu vybělení déle exponovaných míst! Chloru by mělo být ve vodě zhruba 10 gramů na krychlový metr. U fóliových bazénů je nutné prohlédnout fólii, zda není poškozená. Případná poškození (díry, praskliny) zalepíme vhodnou lepicí soupravou na opravy PVC fólie. Poté je třeba do vody nalít zazimovací roztok (směs kvarterních amoniových solí), který je určený ke konzervaci vody v zimním období. Aktivní látka se uvolňuje velmi pomalu a zabraňuje tvorbě řas. Opětovné jarní zprovoznění bazénu je díky tomu méně náročné.
Údržba vody
Přestože najdeme na našem trhu mnoho výrobců a dovozců chemie pro údržbu bazénu, většina těchto přípravků je si podobná.Regulátory pH

 • pH minus = snižování kyselosti – granulát nebo prášek (nejčastěji používaný)
 • pH plus = zvyšování kyselosti – granulát nebo prášek

Chlorová chemie

 • chlorový granulát (rychlorozpustný) – pro rychlé zvýšení obsahu dezinfekce
 • chlorové tablety (pomalurozpustné) – pro kontinuální údržbu bazénu (nejčastěji používané)
 • stabilizátor chloru – pro stabilizaci chloru
 • neutralizátor chloru – pro rychlé snížení obsahu chloru
 • SAVO – jako náhražka pro dezinfekci bazénu

Bezchlorová chemie (většinou na bázi peroxidů – peroxomonosulfád draselný)

 • granulát (rychlorozpustný) – pro rychlé zvýšení obsahu dezinfekce
 • tablety (pomalurozpustné) – pro kontinuální údržbu bazénu (nejčastěji používané)

Speciální chemie

 • Algicid – jako prevence a hubení řas
 • Vločkovače (flockulanty) – pro shlukování menších částeček nečistoty, které filtry nezachytí
 • Multifunkční přípravky (nejčastěji Triplex, Triblok) – dezinfekce + hubení řas + vločkovač
 • přípravky pro zazimování
 • přípravky pro projasňování vody
 • čisticí přípravky
 • odstraňování železa, vápenitých usazenin apod.
Správně zazimovaný bazén
U stabilních filtrací je třeba vodu odpustit minimálně 20 cm pod nejníže uložená hrdla odtoků, trysky nebo ústí protiproudu. Hladina nesmí během zimy dosáhnout jejich úrovně, zvláště při dlouhodobých deštích nebo silném tání sněhu je lepší ji občas zkontrolovat a případně vodu odpustit. Voda nesmí zůstat nikde v technologické části a v potrubí, veškeré vnitřní rozvody je proto třeba profouknout tlakem vzduchu. Mobilní filtrační jednotka vyžaduje mnohem snadnější zazimování – jednoduše se celá odmontuje a snadno odnese do zateplených prostor.
Speciální zimní fólie má zhruba o 0,5 m větší rozměr než samotný bazén. Je doporučena především pro bazény, které se na zimu nesmějí vypouštět, neboť by mohlo dojít k jejich deformaci a případnému poškození. Zimní fólie mají dlouhou životnost a instalují se až po koupací sezoně. Jsou ukotveny na speciálních kolíčcích s výsuvnou hlavou v dlažbě nebo na kolících v terénu. Zimní plachta na míru se dokáže přizpůsobit i napevno vestavěným schůdkům. Jakýkoliv navíjecí systém zakrytí bazénu je nejlepší přes zimu odmontovat a uschovat nebo alespoň zakrýt. Každopádně se s ním nemá v zimě jakkoli manipulovat.
Důležitým krokem je vypnutí centrálního vypínače. Pokud se nacházíme v kraji, kde mrazy častěji klesají pod –15 °C, je bezpečnější odpojit motor a čerpadlo a uskladnit je na teplém suchém místě. Poté už zbývají jen poslední malé, nicméně důležité úpravy: umístit na hladinu speciální plováky, které zabrání, aby po zamrznutí hladiny rozpínající se led poškodil stěny bazénu. Pro tento účel se dají použít i prázdné plastové PET lahve nebo destičky či úlomky polystyrenu; je to sice méně estetické řešení, ale svůj účel splní také. Důležité je pak kontrolovat, jestli je neodvála vichřice, jestli se nerozbily, nepotopily atd. Když už se led vytvoří, rozhodně jej nerozbíjíme – ostré hrany ker mohou poškodit stěny bazénu a nenapravitelně zničit fólii.

Deka na bazén
Jakýkoliv navíjecí systém zakrytí bazénu (plachty, rolety) je nejlepší přes zimu odmontovat a uschovat nebo alespoň zakrýt. Každopádně je nutné se v zimě vyhnout jakékoli manipulaci s ním. Lamelová roleta se pro zimní zakrytí bazénu absolutně nehodí. Do vnitřních lamel může vniknout voda, která pokud zamrzne, tak je poničí. Pro zimní zakrytí bazénu je vhodná plachta z husté síťoviny, která zabraní znečištění bazénu, ale zároveň propouští dešťovou vodu, takže ji nemohou potrhat kaluže. Ideálním řešením je tzv. univerzální plachta, kterou lze používat v zimě i během koupací sezony. Neprůhledná plachta navíc brání pronikání světla, které podporuje tvorbu řas a mikrobů. Někteří majitelé bazénů ji podkládají tak, aby se na ní nehromadila dešťová voda, ale aby mohla volně stékat do stran mimo prostor bazénu.

Dobré zazimování = delší životnost
Dobře provedené zazimování bazénu je zárukou jeho dlouhé životnosti. Bez debat se tedy vyplatí věnovat tomuto úkonu pozornost, navíc každý typ venkovního bazénu je jinak náročný a vyžaduje trochu jiný postup. Pokud si tedy nejste jisti, že jste schopni odstávku bazénu zabezpečit sami, není ostuda pozvat si na zazimování odborníka. Firmu by si měl určitě pozvat každý čerstvý majitel bazénu minimálně jednou až dvakrát, protože na různé bazény nelze uplatnit univerzální zazimovací postup. Odborný zásah vyžadují zvláště stabilní filtrace. Pokud zazimování svého bazénu nezanedbáte, na jaře bude podstatně snazší uvést ho znovu do provozu a stávající vodu budete dokonce moci použít pro další sezonu.
Vodu v bazénu neznečišťují jen viditelné částice, kterých se lze zbavit poměrně jednoduše, za pomoci mechanických sběračů. Na dně se usazují různé nečistoty jako kožní tuk, prach, nečistoty z ovzduší a podobně, které vytvářejí velmi dobré podmínky pro tvorbu bakterií a řas. Nejlepší doba pro takovou očistu je před napuštěním bazénu nebo právě při odpouštění vody pro zajištění bazénu na zimu. V takovém případě přichází na řadu chemická dezinfekce vody, která upraví hodnotu pH, eliminuje tvorbu řas a zabrání vylučování vápníku a těžkých kovů. Pro dezinfekci vody jsou určeny chlorové přípravky, které likvidují řasy, bakterie, houby, plísně a veškeré viry. Množství chloru potřebné k řádné dezinfekci je určováno kvalitou vody, teplotou a dobou styku vody s chlorem. Aby byla dezinfekce účinná, měl by se obsah chloru ve vodě pohybovat v rozmezí 0,1 až 0,5 mg/l. Pokud během zimy led v bazénu na delší dobu roztaje a voda se začne kazit, je nutné chlorování zopakovat.
Stará nebo nová?
Další rozhodování spočívá v tom, jestli chceme vodu, která bazén zpevňovala během zimy, na jaře vypustit a začít se koupat v úplně nové, nebo jestli se spokojíme s tou starou. Pokud chceme „zimní“ vodu dál používat, musíme před zimou její chemické úpravě věnovat mnohem větší pozornost. Některé chemické přípravky sloužící k zazimování bazénu například pění – a není asi třeba příliš zdůrazňovat, že po koupání v mydlinkách nikdo moc netouží. Proto je třeba si před zimou důkladně ověřit všechny vlastnosti použitých chemikálií. Úsporné a ekologické důvody, stejně jako klesající hladina vody v mnoha studních, ostatně nutí stále větší část uživatelů s vodou spíše šetřit. Naopak u dobře ošetřené vody nehrozí ani při dlouhodobém používání žádné zdravotní riziko.
Speciální plováky zabrání, aby po zamrznutí hladiny rozpínající se led poškodil stěny bazénu. Pro tento účel se dají použít i prázdné plastové PET lahve nebo destičky či úlomky polystyrenu – je to sice méně estetické řešení, ale svůj účel splní také. Filtrace u klasických bazénů často představuje desítky metrů potrubí a komplikované pískové filtry. Existuje však i systém filtrace bez potrubních rozvodů. Kompaktní filtrační jednotky mohou být zabudované do přístupového schodiště nebo do mobilních schůdků. Chemické přípravky určené pro péči o  bazén.
Až přijde jaro
S přípravou bazénu na letní provoz není třeba příliš spěchat, protože v našich podmínkách mohou mrazy přijít i nečekaně pozdě a v přechodném období se nejspíš stejně nekoupeme. Po odstranění plováků bránících ledu v jeho ničivé činnosti a vylovení nebo odsátí případných nečistot, které se tu i navzdory krycí plachtě mohly objevit, si nejspíš povšimneme temné čáry, která na stěně bazénu vznikla na úrovni hladiny během zimního období. Před dopuštěním vody je nutné ji odstranit – rozhodně však ne tzv. rejžáky nebo drsnou chemií na nádobí, které by mohly poškodit zejména bazény s vnitřní fólií. Na trhu pro tento účel existují speciální jemné čisticí gely. Teprve pak doplníme do bazénu vodu a spustíme filtraci i další techniku. Následuje „šokové“ ošetření vody zvýšenou dávkou chloru (třeba chlorem v granulátu či malých tabletách) a prostředky na likvidaci zárodků mikroorganizmů, kombinované s intenzivní filtrací.

TEXT: Jakub Drda (s použitím odborných pramenů)
FOTO: archiv firem

Kategorie: Dům
Tagy: bazen udrzba zastreseni bazenu
Sdílejte článek

Diskuze