Bungalov plný světla

15. 07. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Zůstat, či nezůstat ve městě – časté dilema mladých rodin sdětmi! Ti, které neodradí dojíždění za prací akduhu jim jde záměna městského životního stylu za venkovský, hledají možnost přijatelného bydlení na příměstském venkově. Pracovní jistotu jim dává blízky dotyk směstem aodměnou jim je zdravější bydlení. Vokolí větších měst tak vyrůstají rodinné zástavby, kde kromě tradičních domů sposchodím či moderních jednopodlažních staveb přibývají ibungalovy se svými výhodami inevýhodami.

Když věci znalí mluví obungalovu, myslí tím obytnou, většinou jednopodlažní stavbu spravidelným půdorysem, jíž nejvíce svědčí pozemek na rovině. Původ názvu akořeny „bungalové“ tradice najdeme vkoloniálním Bengálsku vseverní Indii. Pro britské kolonizátory tady upravili původní dřevěné stavby (bangla) smírně skloněnou střechou pokrytou palmovými listy ajejich dispozici doplnili vlivy anglické venkovské architektury. Na britských bungalovech přibyla především veranda, ale jinak si zachovaly klasický vzhled sjediným podlažím. Dosud se bungalovy skromně drží při zemi adůsledně dělí svou vnitřní dispozici na jídelnu, kuchyň, ložnice akoupelny. Hlavním konstrukčním materiálem zůstává především dřevo. Výstavba bungalovů díky úsporné arychlé realizaci zaznamenala v19. av20. století rozmach vUSA aKanadě.

Vsoučasnosti se jejich obliba rozšířila po celém světě, střední Evropu nevyjímaje. Také zde si obyvatelé cení svého jednopodlažního bungalovu pro plynulé propojení interiéru srovinatou parcelou. Vyhovuje jim intenzivní kontakt domu sokolím. Když však půdorys domu zabírá příliš velkou část pozemku, může být propojení sokolním prostředím jen jedním podlažím asousedství dalších bungalovů nevýhodou. Takové uspořádání obvykle omezí kvalitu prosvětlení vnitřních prostorů. Světlo proniká do domu jen okny fasádě, atak místnosti nacházející se hlouběji vdispozici domu zůstávají vpřítmí, takže se zvyšují nároky na umělé osvětlení. Vpřípadě bungalovu, který jsme podrobili naší inspekci, si majitelé pomohli elegantním světlotechnickým aarchitektonickým řešením na dva způsoby. Střešní okna asvětlovody vnášejí střechou dostatek světla přímo do srdce domu.

Tři střešní okna
Dostatečné prosvětlení bungalovu denním světlem musí být komplexní. Vhlavním obytném prostoru, jakým je obvykle obývací pokoj nebo jako vpřípadě navštíveného objektu obytná hala spojená skuchyní, lze zajímavě aefektivně využít ihorní osvětlení. Třemi střešními okny projektovanými do jednoho celku se denní světlo vlévá přímo do otevřené společenské části domu. Velká podlahová plocha vnitřních prostorů získala otevřením aprosvětlením střechou přiměřenou proporci směrem do výšky. Výškově členěný interiér překvapuje svým objemem vporovnání stím, co očekává kolemjdoucí při pohledu na vnější tvar domu. Šikminy valbové střechy přiznané vpodhledu spolu sřadou střešních oken zatraktivnily aoživily interiér bungalovu. Denní světlo prostupující prosklenými plochami fasády spolu se světlem ze střešních oken se rovnoměrně rozlévá po celém prostoru. Opticky nadýchaný interiér působí moderně ačistě.

Světlo, vzduch aautomatizace
Majitelé si zvolili střešní okna. Takto mají nejen světlý bungalov, ale také další možnost větrání. Přirozené větrání takzvaným komínovým efektem vzniká současným otevřením střešního okna azasklené fasády. Prostor si kdykoliv rychle aúčinně provětrají asníží tak relativní vlhkost místnosti hned za prvních šest minut až o50 procent. Vbungalovu se obývací prostor prosvětlil díky třem střešním oknům VELUX se zatemňujícími roletami snapojením na elektrické ovládání. Domácí automatizace zlepšuje klima vpodstřeší, ovládá se zlibovolného místa domu dálkovým ovladačem srádiofrekvenčním signálem. Když prší aobyvatelé nejsou doma, okno zavírá dešťový senzor namontovaný na okně. Termínem domácí automatizace označujeme technologii, která během nepřítomnosti majitelů domu řídí větrání astínění tak, aby měli ve svém bungalovu po návratu domů optimální teplotu ačerstvý vzduch. Kromě střešních oken lze elektricky ovládat imarkýzy avenkovní rolety. Při tom všem se celkově spotřebuje mnohem méně energie, než potřebuje klimatizace stejně velkého prostoru. Majitelé už uvažovali iomožnosti instalace varianty na solární pohon zfotovoltaických článků.

Přesný zásah do černého
Současná architektura asvětlotechnici si poradili sosvětlením denním světlem ina takových místech uvnitř architektonických objektů, kde se zdispozičních důvodů nedala projektovat okna nebo jiné prosklené plochy vpřímém kontaktu sexteriérem. Receptem na tmu jsou světlovody. Do bungalovu se vpouští denní světlo dvěma světlovody umístěnými ve střešní konstrukci nad chodbami adalším světlovodem přímo nad vstupem do domu, který se nachází hlouběji pod přesahem střechy. „Nás samotné překvapilo, kolik světla dávají světlovody. Určitý předpoklad nám dal výpočet od dodavatelské firmy, ale realita byla ještě lepší,“ reaguje majitel domu, jinak autorizovaný stavební inženýr. Věděl, že vzhledem kdispozičnímu řešení bungalovů se chodba, která dělí dům na denní anoční část azároveň tvoří přístup do jednotlivých místností, ocitá uprostřed objektu bez denního světla. Světlovody, které mají při pohledu zinteriéru podobu stropních svítidel, přenášejí difuzní denní světlo vplné hodnotě během celého dne. Hlavní částí světlovodu je reflexní tubus smimořádně odrazivým povrchem. Odrazivost vysoce leštěného povrchu dosahuje až 98 procent. Na střeše se světlovod tváří jako malé střešní okno zakomponované do krytiny. Výrobce tvrdí, že instalace světlovodů patří kjednoduchým stavebním úkonům.

Se světlem? Na zdraví!
Denní světlo je součástí vnitřního klimatu, na němž závisí zdraví člověka. Množství atyp světla výrazně ovlivňují duševní pohodu, lidský biorytmus análadu. Každá místnost podle svého účelu vyžaduje specifické množství denního světla. To by mělo zohledňovat potřeby, věk aaktivity obyvatelů domu. Díky kvalitnímu prosvětlení interiéru lze šetřit elektrickou energií, atak chránit svůj rozpočet aživotní prostředí.

Autor projektu: Ing.Pavel Timár, spolupráce VELUX

TEXT: Tomáš Lautr
FOTO: VELUX

Kategorie: Návštěvy domů
Tagy: bungalov drevostavby rodinny dum
Sdílejte článek

Diskuze