Soukromí ve městě a pohodová architektura

14. 02. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Najdou se tedy vtak rozdílném pojímání výstavby rodinných domů společné body pro budoucnost?

Tvárná budoucnost asoukromí ve městě podle Svatopluka Sládečka
„Architektura objektu, který považuji za příklad řešení rodinných domů blízké budoucnosti, poskytuje obyvatelům domu maximální soukromí. Takový koncept se dá aplikovat ive velmi nepříznivých podmínkách. Tvar domu vyplývá zprostorové koncepce, zvolený materiál vychází zjeho formy. Lze si představit ijiné materiály – kámen, beton. Ty jsou však těžké anákladné. Lehký plechový plášť si lépe rozumí stvarem domu. Je to dobrý povrchový materiál, který umožňuje vytvořit velmi trvanlivé odvětrávané fasády. Tuto fasádu je možné jednoduše zrealizovat. Není to žádný fasádní systém, ale obyčejná klempířská konstrukce, která se vyrábí už několik staletí. Snažíme se používat materiály bez dogmatických předsudků, tedy pro každý účel hledáme nejvhodnější. Nevolíme například koncepci ‚betonový dům‘‛ nebo ‚ocelový dům‘, ale naopak – zkoncepce odvozujeme materiál. Například není-li střecha současně terasou, je její konstrukce většinou dřevěná. Svislé konstrukce, které mají být subtilnější, jsou ocelové, stěny, unichž se očekává, že budou schopny tepelné akumulace, necháme vyzdít astěny pod terasou vyprojektujeme železobetonové.“


Dům Butterfly: důležitým se stává místo, zahrada, výhledy apocit, že člověk není vítězem nad přírodou. Na začátku tu byl zarostlý lesopark srůžemi na úpatí srázu svýhledem na pokojné meandry řeky: „Snažili jsme se nic nenarušit, naladit se na okolní přírodu, vžít se do pocitů letících ptáků amotýlů. Přetransformovali jsme je do architektury ve snaze nenarušit přírodní charakter apocit, že ten dům tam stál odjakživa. Nepokáceli jsme žádný zdravý dospělý strom.“ (foto aarchitektonický návrh: ateliér van jarina)


„Projekt, adokonce isamotná stavba se během realizace ve stylu slow designu často upravuje adoplňuje onové poznatky aobjevy tvůrců. Vtomto případě byl původní návrh dřevostavby upraven na začátku realizace na zděný dům scharakterem moderní dřevostavby. Dům má alternativní vytápění peletkami nebo dřevem. Zasklení jižně orientovaných stěn mají dostatečný přesah, který brání přehřívání domu. (foto aarchitektonický návrh: ateliér van jarina)

Pohodová architekturaIvana Jariny
„Při představě domů budoucnosti vnímám dva hlavní proudy, které vsobě obsahují různorodé styly, adokonce se občas prolínají. Jeden zpřístupů bych nazval „bydlet in“, ve smyslu bydlení vtrendovém domě. Vtomto případě se představa ovýjimečném charakteru domu dostává do pozadí pro snahu osoulad smódními trendy zlifestylových časopisů ajiných masmédií, klade se důraz na technologie. Souběžně se zmíněným trendem vznikají snahy environmentálního životního stylu, který je inspirován přírodními materiály azážitkem objevování nenarušené přírody sdůrazem na krásu aochranu životního prostředí ičlověka vduchu tzv. slow designu. Ten se stává podle mého názoru jedním zprincipů architektury budoucnosti. Parafrázováním tvrzení funkcionalismu vytváří slow design nové možnosti: to, co je krásné, může být iúčelné. Kpřevládajícímu stylu ‚fast‘ – fast food, rychlá komunikace avýměna informací, uspěchaný styl života, dosažení bleskového úspěchu, rychlé ‚stlučení‛ domu‘ – stojí vopozici styl ‚slow‛, který se projevuje až hédonistickým požitkářstvím zkaždého okamžiku života, ze setkání spřáteli udobré kávy vnádherném prostředí. Najde se čas na všechno. Pocit ‚musím‘ nahrazuje rozhodnutí ‚chci‘ sdůrazem na cestu, nikoli na cíl. Dům vduchu slow designu bude krásný, útulný, plný možností takového objevování zážitků, jaké známe ztiché avoňavé přírody. Tomu jsou podřízeny apřizpůsobeny technologie apraktická účelnost. Majitelé se stávají spolutvůrci domu, architekt jim ponechává svobodu, díky níž mohou spolu sním prožívat radost ztvorby. Vtomto duchu se už dlouhodobě ubírá tvorba ateliéru van jarina.“


„Aby si dům budoucnosti zachoval parametry nízkonákladové azároveň inízkoenergetické aekologické stavby (bez zabudování šedé energie ve zdivu aoceli), budou ho muset, podle mého názoru, konstruovat technologií dřevostavby stloušťkou izolace přibližně 25 cm, používat izolační trojsklo, recyklované materiály (staré cihly), určit mu správnou orientaci ke světovým stranám asamozřejmě postavit ho kvalitní technologií.“ (foto aarchitektonický návrh: ateliér van jarina)

TEXT: Marína Ungerová
FOTO: archiv architektů

Kategorie: Návštěvy domů
Tagy: architektura rodinne domy
Sdílejte článek

Diskuze