Garáž, nebo přístřešek?

24. 06. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Každý má ke svému autu jiný vztah. Někdo ho bere pouze jako dopravní prostředek, který mu pomůže pohodlně se přemístit z bodu A do bodu B. Jiný ho má jako dalšího člena rodiny a pomyšlení, že by stál v zimě na mrazu, nesnese. Od toho se odvíjí směr vašich úvah i další postup: garáž, nebo přístřešek?

Garáž
Stojí-li vaše osobní vozidlo (automobil) venku, je vystaveno vlivu nepříznivého počasí, možnosti poškození a nebezpečí odcizení. Těmto nepříjemným skutečnostem můžete zabránit, umístíte-li svého čtyřkolového oblíbence do garáže. Ve městech je situace s výstavbou vlastní garáže složitá – zejména pokud nevlastníte kousek pozemku –, a proto si garáž nebo parkovací místo můžete pronajmout. Často se podaří najít vhodný dům pro auto ve větší vzdálenosti od bydliště, ale i tomu mnozí dají přednost před představou, že by se jejich dopravnímu prostředku mohlo něco stát. Zato majitelé rodinných domů, kteří se rozhodnou obstarat si garáž dodatečně, mají rozhodování jednodušší. Jakou variantu si zvolíte, záleží na tom, kolik aut chcete ustájit, jaký je charakter vašeho rodinného domu a kolik jste ochotní do stavby garáže investovat.
Přístřešek
V případě, že do stavby garáže nechcete investovat větší sumu peněz, můžete si zvolit stavbu přístřešku, který auto ochrání před deštěm, sněhem a krupobitím. V dnešní době si tuto variantu volí velké množství majitelů rodinných domů. Souvisí to s finančními prostředky. Ceny pozemků jsou drahé, a tudíž se zmenšuje velikost pozemku, který si mohou běžní investoři dovolit. Dalším důvodem nezačleňování garáže do dispozice rodinného domu je snaha nezabírat jeho obytnou plochu. Přístřešek se často přimyká k domu nebo je řešen samostatně. Umisťuje se výhodně do blízkosti komunikace, s krátkou příjezdovou cestou na pozemku, kterou se šetří drahocenné metry půdy, popřípadě může být bariérou mezi rušnější komunikací a klidovou zónou zahrady. Umístěním dílny nebo skladu na zahradní nářadí v zadní části přístřešku se odstínění ještě umocní. Další variantou může být také kombinace garáže a přístřešku. Přístřešek je nejčastěji řešen jako zastřešená pergola.
Kam s garáží a přístřeškem?
V dobách minulých se garáže často umisťovaly do suterénu rodinného domu. Nedostatek prostoru před domem měl na svědomí krkolomné sklony příjezdů ke garážím a problémy s odtokem vody z prostoru před garážovými vraty; napadlo-li větší množství sněhu, nastaly problémy s jeho odklízením. Kdo se dnes rozhodne pro tuto variantu, musí počítat s velkými náklady na spodní stavbu a nesmí zapomenout na odvodnění strmého příjezdu pomocí krytého žlábku s odtokem povrchových vod do kanalizace.
Rozhodnete-li se pro přistavěnou garáž, která bude propojená s domem, musíte ji oddělit od ostatních prostor dveřmi s požární odolností a zajistit vstup z prašnějšího prostředí garáže do chodby, nikoliv do obytné místnosti. Střechu garáže můžete využít například jako terasu domu. Mít garáž pod jednou střechou je výhodou především za nepříznivého počasí. Přístřešek (pergola) přimknutá jednou stranou k domu ochrání auto víc a šetří místo na pozemku. Často se můžete setkat s řešením, kdy zůstane volná pouze vjezdová strana. Zbylé dvě jsou například obestavěné nasekaným dřevem, popřípadě jiným materiálem. Někteří majitelé rodinných domů ustájí své auto pod šikmou střechou domu, kterou nechají na jedné straně domu spadnout téměř až k zemi. V tomto případě ale záleží na tvaru domu a sklonu střechy.
Volně stojící garáž je stejně jako volně stojící přístřešek varianta výhodná možností zvolit si umístění garáže či přístřešku u příjezdové komunikace s minimálním zabráním plochy pozemku pro příjezdovou cestu a s možností odstínění rušnější komunikace. Samostatná garáž může být určena pouze jako stání pro jedno až tři auta.Dalším typem může být samostatně stojící garáž, která bude velikostně přizpůsobena pro skladování náhradních součástek, nářadí nebo pro drobné úpravy. Garáž může mít též samostatnou dílnu pro provádění rozsáhlejších oprav na automobilu, v tomto případě se její rozměry také zvětší. Nákladné je u volně stojící garáže, rozhodnete-li se pro přívody vody, elektřiny, popřípadě topení. Také platí, že v prostoru, kde je navrženo stání auta, nesmí být vyprojektováno žádné zařízení pro ošetřování, údržbu nebo opravu vozidla – pracovní jámy, pracovní stoly a mycí rampy. Pohonné a hořlavé čisticí prostředky můžete v garážích skladovat pouze v uzavřených plechových nádobách, dále je zde zakázáno spouštět benzinové nebo naftové topení.
V souladu se stavebním zákonem
Stavební zákon je složitý. Zobecnit, jaký je postup v případě, když se rozhodnete postavit si garáž nebo pergolu, by nebylo objektivní právě vzhledem ke složitosti každého řízení a ke složitým podmínkám v území. Dobrá rada zní: přenechte projednání a vyřízení legislativy odborníkovi. Může jím být architekt-projektant, který vyhotovil projektovou dokumentaci a který ovládá terminologii dané problematiky. Předejdete tím nedorozuměním, která mohou na stavebním úřadě vzniknout.
Projektová dokumentace
Součástí projektové dokumentace stavby je umístění garáže na pozemku a dispoziční a materiálové řešení garáže. Projekt musí být zpracovaný oprávněnou osobou – architektem-projektantem. Dále musí projektová dokumentace stavby nové garáže nebo její změny obsahovat samostatný projekt požární ochrany zpracovaný oprávněným požárním specialistou.
Dřevěné garážové stání pro dva automobily se sedlovou střechou a s dílnou. Domovní hliníkové dveře TopPrestige sladěné s garážovými vraty Berry (obojí motiv 41). Garážové stání se sklonem krokví s polykarbonátovým záklopem střechy pro dva automobily o vnitřních rozměrech 690 x 350 cm.
Materiálové varianty
Jak již bylo řečeno v úvodu, volba materiálu a typu garáže závisí především na vašich finančních možnostech. Dále by měla tato volba odpovídat charakteru staveb, které již máte na pozemku umístěné. Garáž si můžete vybudovat svépomocí nebo si můžete zvolit kompletní servis dodání garáže na klíč se zajištěním všech potřebných přípravných konstrukcí. Další možnou variantou je, že si garáž necháte přivést a smontovat, ale sami si připravíte betonový základ a upravíte si terén. Výběr firem, které nabízejí své služby, je veliký, proto si jistě podle svých možností vyberete.
Zděná garáž
Tato varianta je trvanlivá a odolná. Její realizace vyžaduje více času a více finančních prostředků. Nosné stěny mohou být vyzděny z plných cihel, z cihelných tvárnic nebo z tvárnic z lehčeného pórobetonu a jejich tloušťka by měla být minimálně 300 mm. Střechu si můžete zvolit plochou nebo šikmou s dřevěným krovem a střešními taškami.
Pro garážování jednostopých vozidel nestanovuje norma zvláštní požadavky, počítá se s jejich umístěním do garáže pro automobily. Do jednoho stání se vejdou až čtyři motocykly nebo skútry.Rozměry garáží pro různé typy vozidel:
Garáž pro automobily Optimální šířka garáže (m) Délka garáže (m)
malé osobní 2,7 5,3
střední a velké osobní, malé karavany 3,0 6,2
velké karavany 3,5 8,6

Světlá výška garáže musí být nejméně 2,1 m a zároveň o 0,2 m vyšší než výška nejvyššího vozidla nebo karavanu. Jednotlivá garáž může mít 1 až 3 stání se společným vjezdem. Příjezd ke garáži musí odpovídat požadavkům normy. Má mít vhodně zvolenou trasu – co nejkratší a ne zbytečně širokou a zpevněnou vozovku. Na přímých úsecích příjezdové cesty postačí vozovka ze dvou rovnoběžných pruhů. Sklon vyrovnávací rampy, která překonává rozdíl výšek mezi vjezdem do garáže a komunikací, nemá být větší než 17 %. Musí mít zdrsněný povrch. Norma okna v garáži nepožaduje, ale je nutné zajistit příčné provětrání. Přívod vzduchu v přední stěně u podlahy, odvod vzduchu v zadní stěně pod stropem. Norma požaduje, aby větrací otvory nebyly uzavíratelné a aby byly chráněny mřížkovým průvětrníkem.

Zděná pergola
Nosné rohové sloupky mohou být vyzděny z pálených cihel – zvonivek neboli klinkerů, které se používají na zdění komínů a podezdívky venkovních krbů. Dobře odolávají povětrnostním vlivům, mají dlouhou životnost, neomítají se a působí příjemně přírodně. Cihly se ukládají do betonového základu v nezámrzné hloubce. Na sloupky můžete také použít například lomový kámen. Dřevěné trámy se ke sloupkům připevňují například pomocí kotevních prvků z ocelové pásoviny. K zastřešení pergoly se zděnou nosnou konstrukcí určené k parkování auta si můžete zvolit například střešní tašky, šindele, polykarbonátové desky nebo plech.
Prefabrikovaná betonová garáž
U prefabrikované garáže máte rovněž na výběr z několika možností. Pokud si zvolíte hotovou garáž, specializovaná firma vám přiveze konstrukci krabicového systému, která se ukládá na předem vybetonované základové pásy, nebo je tu možnost sestavit těleso garáže na místě z prefabrikovaných stěnových a stropních panelů. Firmy nabízejí provedení základů i přípravu projektové dokumentace, za což si samozřejmě musíte připlatit. Prefabrikovanou garáž vám dovezou a také na místě osadí.
Prefabrikovaná betonová pergola
Je možné zvolit si jako přístřešek pro auto betonovou skořepinu, kterou vám jako v předchozím případě doveze a osadí na místo těžká technika. Tato varianta ale u nás není tolik rozšířená a investoři si raději volí klasické konstrukce dřevěné.
Dřevěná garáž
Dřevěné garáže, pokud si je nerealizujete sami, jsou k dostání jako lehké celodřevěné stavby panelového typu. Obvodové stěny mohou být vyrobeny například z profilovaných, čtyřstranně hoblovaných prken přibitých na nosném rámu z hoblovaných hranolků. Tyto stěnové dílce (panely) se při montáži vzájemně spojují pomocí vrutů a umožňují opakované montáže i demontáže, tedy možnost přesunu na jiné místo. Dřevěné garáže tohoto typu jsou dodávány bez podlahy a se šikmou střechou. Stěny jsou uloženy na podkladových impregnovaných hranolcích, které se kotví k základové desce pomocí ocelových kotev a úhelníků. Dřevěné stavby je potřeba impregnovat.
Dřevěná pergola
Je velice oblíbená a dalo by se říci, že u nás nejrozšířenější. Pergolu můžete postavit z dřevěných hranolů nebo kulatiny. Způsobů je celá řada. K výrobě pergol se používají například masivní smrkové profily s dlouhou životností, které zaručují odolnost proti povětrnostním vlivům a zároveň se hodí do zahrad. Spoj pozednice se stojkou je opatřen čepem, který zaručuje vysokou tuhost a stabilitu celé konstrukce. Dřevěné sloupky musíte ukotvit pomocí kotev do betonových patek. Hotovou konstrukci můžete vyplnit mřížovinou z latěk, použít hotové plotové dílce nebo nechat volnou – záleží jen na vaší fantazii. Dřevěnou konstrukci můžete také nechat obrůst popínavými rostlinami a tak znásobit ochranu vašeho vozu. K zastřešení pergoly si můžete zvolit například polykarbonátové desky v různém provedení nebo si můžete zvolit klasickou střešní tašku či asfaltový šindel. Některé firmy dodají pergolu jako stavebnici s montážním návodem. Na přání zákazníka firmy provedou kompletní práce.
Plechová garáž
Existuje celá řada různých typů. Plechová garáž je ve srovnání například se zděnou garáží levnější, ale také méně pevná. Nejlevnější variantou mohou být například montované rámové garáže skládající se z dílů, které tvoří ocelový rám z rovnostranného L-profilu s výplní z černého plechu. Nevýhodou je nutnost tento typ garáže pravidelně natírat barvou. Garáž nemá podlahu, nejvhodnější podkladový terén pro ni je beton nebo asfalt – nebo stačí upravit terén do roviny a použít trámy, pražce nebo panely. Garáž je nutné ukotvit; do betonu a asfaltu pomocí šroubů a hmoždinek, v ostatních případech (rozhodnete-li se pro trávník nebo štěrk) musíte použít dostatečně dlouhé kotvicí tyče. Celý komplet lze přepravovat i za osobním automobilem na přívěsném vozíku. Garáže je možné dodat s různými typy střešních krytin, jako jsou rovný plech, trapézový aluzinkový plech nebo barevné panely. Pro stěny garáže se mohou použít také například žárově pozinkované ocelové prvky opatřené svislým drážkováním a venkovní dekorační omítkou, což je dražší varianta.
Jednoduchá dřevěná pergola 250 x 420 cm se sklonem krokví. Kýženého efektu lze dosáhnout osázením popínavými rostlinami. Garážové stání se sklonem krokví o vnitřních rozměrech 690 x 350 cm je určeno pro dva automobily. U řadovek se síla dojmu z garáží ještě násobí častým opakováním. Zde byl použit design Futur dekorovaný návrhem architekta celého obytného souboru.
Kovová pergola
Umělecký kovář vám může na zakázku vyrobit pergolu z kovu s mřížovím či ornamenty, například v kombinaci se dřevem. V tomto případě ale musíte počítat s vysokými náklady, protože každá takováto pergola vyrobená na zakázku je originál.

TEXT: Jitka Kulhánková
FOTO: Floranet, Hormann, Lomax, Olymps Door

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: Dřevěná garáž garaz Pergoly a přístřešky pristresek
Sdílejte článek

Diskuze