Jak na střešní laťování

27. 09. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Je důležité správně určit vzdálenosti latí podle typu střešní tašky a sklonu střechy, aby střecha odolávala dešti, větru a sněhu. Správné uložení latí je důležité i pro estetický vzhled střechy. Při pochybení v laťování se z hezké střešní konstrukce stane nehezká a nesymetrická konstrukce.

NÁROČNOST: +++
čas: 3 dny
LIDÉ: 2
období: jaro, léto, podzim

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL
• latě, kontralatě cca 18 Kč/m bez DPH
(doporučený rozměr 40 × 60 mm)smrk, nehoblovaný, 30 × 50 mm,  40 × 60 mm, 60 × 60 mm
• hřebíky 26 Kč/kg (bez DPH, dl. 90 mm) 30 Kč/kg (bez DPH, dl. 120 mm)
pozinkované stavební, 90 mm (montáž latí), 120 mm (montáž kontralatí)
• systémové vruty 36 Kč/ks (bez DPH, 50 ks/krabice)
pro upevnění izolace přes kontralatě, BramacTherm DuoTwin 7/230mm, nitridovaná uhlíková ocel s povrchovou úpravou Durocoat, bit Torx

NÁŘADí
ruční pila
nebo benzínová řetězová
kladivo
příp. hřebíkovačka
akumulátorový šroubovák
s vysokým krouticím momentem

POSTUP

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

1. KONTRALATĚ
Po natažení fólie či instalaci nadkrokevní izolace se použijí kontralatě. Jde o latě připevněné rovnoběžně s krokvemi, její tloušťka udává výšku vzduchové vrstvy.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

2. ŠIKMÉ KOTVENÍ
Pokud instalujeme nadkrokevní izolaci, použijeme systémové vruty v příslušné délce. Šikmé kotvení slouží pro přenos zatížení a úhel zavrtání je 60°.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

3. KOLMÉ KOTVENÍ
Systémové vruty, které jsou kotveny kolmo, slouží proti sacím účinkům větru.
Doporučení: Postupujeme dle doporučeného rozmístění vrutů podle tzv. kotvicího plánu.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

4. TORX
Používáme šroubovák s dostatečným utahovacím momentem vč. vhodného nástavce (bit TORX), který je přiložen v každé krabici s vruty.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

5. URČENÍ VZDÁLENOSTI LATÍ
Nejdůležitější částí je určení vzdálenosti latí. Dodržet rozteč dle druhu krytiny a sklonu střechy. Vzdálenost mezi latěmi musí být stejná a řady vodorovné.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

6. ŠŇŮROVÁNÍ
Horizontální označení zajišťuje rovnoběžnost laťování – používáme při něm šňůru s barvou. Dobře vyznačené šňůrování znamená poloviční práci s montáží latí.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

7. ŘEŠENÍ U OKAPU
Vzdálenost prvních dvou latí u okapu je zpravidla kratší než vzdálenost latí v poli. Je nutné určit přesah tašky u okapu, tak aby byla voda bezpečně odváděna do žlabu.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

8. PŘIPEVNĚNÍ LATÍ
V případě nadkrokevní izolace se latě připevňují vruty nebo dvěma hřebíky o vhodné délce, aniž by došlo k poškození nakašírované fólie.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

9. PRVNÍ LAŤ
Lať u okapu připevníme jako ostatní latě a na ni později připevníme univerzální větrací mřížku pro zvýšení nasávacího otvoru a pro dorovnání výšky první řady tašek.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

10. VZDÁLENOST LATÍ
Počet řad, resp. střešních latí, je často určen projektem. Jejich vzdálenost je potřebné na stavbě přizpůsobit měřením a výpočtem.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

11. HŘEBÍKY
Po stanovení a naměření vzdáleností mezi latěmi jde práce rychle. Přibíjíme hřebíky o vhodné délce, aniž by došlo k poškození nakašírované fólie.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

12. STŘEŠNÍ FÓLIE
Montáží kontralatí a laťování vždy předchází natažení střešní fólie, která se klade přímo na krokve nebo dřevěné bednění.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

13. STYK S VIKÝŘEM
Komplikovanější konstrukce laťování se vytvářejí v úžlabích, nárožích a dalších místech střechy.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

14. STYK LATÍ
Musí být přesně v ose kontralatě. Začátečníkům nedoporučujeme na střeše používat motorovou pilu kvůli riziku poranění, pádu nebo poškození fólie.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

15. U HŘEBENE
Poslední vrchní lať připevňujeme 4 cm od konce kontralatě, resp. krokve (tento údaj se může se lišit dle modelu střešní tašky).

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

16. ODVĚTRÁNÍ
Pokud je to potřebné, v odůvodněných případech se vytvoří odvětrání půdních prostor přerušením střešní fólie v hřebeni.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

17. ZKRACOVÁNÍ
Na nárožích a v úžlabích řežeme latě až k jejich středu. Na štítech latě zkrátíme až po rozměření plochy střechy před pokládkou tašek.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

18. NÁROŽÍ VIKÝŘE
Při dokončování střechy se lze zaměřit na vikýře. Z pohledu na ořezané nárožní hrany je vidět, že na valbu vikýře je třeba ještě připevnit latě.

FOTO Stanislav Botur

FOTO Stanislav Botur

19. DOKONČENÍ
Dokončování laťování na polovalbě šikmé střechy. Po dokončení laťování je střecha připravena na pokládku krytiny. O tom však příště. FOTO Stanislav Botur

RADA PRO ROZLAŤOVÁNÍ

JAK VYPOČÍTAT VZDÁLENOSTI LATÍ?

Pokud bychom měli pokrývat stříšku s délkou krokve 135 cm při sklonu střechy 30° taškou Bramac Classic, kolik řad tašek potřebujeme?
U okapu je doporučená vzdálenost latí 33 cm (od spodku nejnižší po vršek latě, která je nad ní – údaj je daný typem tašky), u hřebene je to 4 cm od horního konce krokve. Zbylou délku x = 135 – 33 – 4 cm = 98 cm rozdělíme rovnoměrně podle maximální dovolené vzdálenosti latí, která je 33 cm (údaj daný typem tašky), což je 98 : 33 = 2,96 řad. Počet zaokrouhlíme nahoru, což je 3. Spolu se spodní řadou tedy potřebujeme na pokrytí střechy uložit 4 řady tašek. Vzdálenost latí bude cca 32,7 cm.

odborník radí

Při rozměření střechy postupujte takto:
Určete: 1. spodní lať (u okapu), poté 2. vrchní lať (u hřebene).Vzdálenost mezi nimi se rovnoměrně rozdělí latěmi.

TEXT Stanislav Botur, Bramac a Stavby Strechy Cerová
FOTO autor
ZDROJ Vše o stavbě a rekonstrukci domu, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: latovani nadkrokevní izolace strecha střešní fólie
Sdílejte článek

Diskuze