Zdroj: ISOVER

Nadkrokevní zateplení umožní viditelné trámy v podkroví

11. 10. 2021 Sdílet

Chronologicky starší princip mezi - a podkrokevního zateplení ustupuje dnes již standardním systémům nadkrokevních izolací. Je pro to více důvodů. Novější nadkrokevní zateplení má mnoho výhod, od minimalizace akustických mostů, vyloučení vzniku tepelných mostů, rychlost montáže a úsporu prostoru v interiéru až po otevřený podhled v interiéru – přiznané dřevěné střešní trámy.

ISOVER za více než 15 let vyvinul inovovaný systém ISOVER X-TRAM, který má oproti starším verzím několik vylepšení. Prvním je vytvoření varianty v kombinaci s trámky z polystyrenu, tj. nahrazení původních nosných trámků z minerální vlny náhradou z polystyrenu. Touto změnou se docílilo maximální efektivity z hlediska tepelné izolace – z tepelného hlediska je výrobek ISOVER TRAM MW s λD=0,044 W·m-1·K-1 oproti ISOVER TRAM EPS s λD=0,035 W·m-1·K-1 tepelným mostem. Nevýhodou může být mírné snížení vzduchové neprůzvučnosti celého souvrství a nepatrné snížení požární bezpečnosti.

Skladba nadkrokevní zateplení s trámky z polystyrenu

Skladba nadkrokevní zateplení s trámky z polystyrenu. Zdroj: ISOVER

Další vylepšení vzniklo na základě požadavku realizačních firem – v původním řešení musela mít staticky nadimenzovaná horní kontralať min. rozměr 50/60 mm, což ale často vedlo ke sporům na stavbách, jak kontralať přesně natočit. První myšlenkou bylo zvolení nového řešení s kontralatí o rozměrech 60/60 mm, čímž by se tento problém odstranil. V praxi však bohužel takové kontralatě nejsou běžně skladem, a proto velmi často při samotné realizaci docházelo k levnějšímu řešení, a to použití dvou kontralatí o rozměru 40/60 mm. Na základě těchto informací ISOVER inicioval v CSI v Praze vypracování nového statického výpočtu pro tuto variantu. Výhodou tohoto nového řešení je kromě nižších nákladů i rychlost provádění. Do prostoru spodní kontralatě navíc lze aplikovat další vrstvu tepelné izolace v tl. 40 mm.

Použití kontralatí

Použití kontralatí. Zdroj: ISOVER

S vzrůstajícími požadavky na kvalitu zateplení v souladu s dotačním programem Nová zelená úsporám podporujícím pasivní domy, se zvýšil i tlak na co největší tloušťku zateplení bez tepelných mostů. Reakcí ISOVERu na tento zájem investorů bylo uvedení nových dvouzávitových vrutů o délce až 520 mm. S těmito vruty lze s ohledem na jejich sklon dosáhnout tloušťky zateplení až 360 mm a tím prakticky bez tepelných mostů snadno vyřešit i zateplení pasivního domu.

Použití dvouzávitových vrutů o délce 520 mm

Použití dvouzávitových vrutů o délce 520 mm. Zdroj: ISOVER

Nejnovější modifikaci přineslo použití unikátní parobrzdy ISOVER VARIO® XtraSafe se speciálním rounem, které při kontaktu s krokvemi funguje podobně jako suchý zip. Díky této parobrzdě s proměnlivou hodnotou ekvivaletní difuzní tloušťky sd=0,3-25 m získal systém další výhodu a v případě netěsností je schopen vysychat i směrem do interiéru. V zimním období se parobrzda chová jako každá jiná vzduchotěsná vrstva, ale v létě se její vlastnosti vlivem změn relativní vlhkosti vzduchu mění a ekvivalentní difúzní tloušťka se snižuje z 25 až na 0,3 m. Díky této vlastnosti je tato parobrzda označována jako chytrá, jelikož v případě potřeby umožní, aby stavba “dýchala“ i směrem do interiéru a zabránila tak nepříjemnému nárůstu vlhkosti v některých detailech či špatně větraných místech střechy.

ISOVER Vario

ISOVER Vario. Zdroj: ISOVER

Správná izolace střechy se vyplatí

Optimální tepelné ochrany a pohody dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 W∙m-2∙K-1, což je doporučená hodnota pro pasivní domy. To odpovídá tloušťce izolačního materiálu až 430 mm (tloušťka může být i menší v závislosti na druhu použitého materiálu). Náklady na tepelné izolace zároveň činí jen asi 3–5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví – a vrátí se vám již za několik let díky nižším nákladům na vytápění.

Podívejte se na nový seriál ISOVER Praxe z gauče: Nadkrokevní izolace

Praxe z gauče seriál ukázka

Zdroj: ISOVER

Více na www.isover.cz

Zdroj: PR článek společnosti Isover

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: izolace střechy nadkrokevní izolace polystyren strechy tepelná izolace
Sdílejte článek