zdroj: Českomoravský beton, a. s.

Anhydritový litý potěr ANHYMENT vytvoří kvalitní a úspornou podlahu

27. 05. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

Anhydritový potěr lze vyrobit přímo na stavbě, a to pomocí mobilní výrobní linky. Mobilní linka zjednoduší organizaci výroby, dopravy a čerpání směsi. Za jeden den je možné nalít plochu až 1 500 m2. Hotová podlaha je pochozí už po 24–48 hodinách. Anhydritový litý potěr se dopravuje na stavbu autodomíchávačem.

Informace o materiálu

Anhydritový potěr ANHYMENT® z nabídky skupiny Českomoravský beton vyniká vysokou tekutostí a absencí pórů, takže vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Díky tomu podlaha výborně akumuluje teplo a podlahové topení se snadněji reguluje, čímž lze značně ušetřit náklady na vytápění. Pomocí anhydritového potěru ANHYMENT lze dosáhnout perfektně rovné podlahové plochy s vynikající pevností. Předností anhydritového potěru je i možnost snížení podlahové vrstvy až na 3,5 cm nad rozvody podlahového topení, takže pak dochází k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí.

Směs je v autodomíchávači dopravována již připravená k okamžitému použití. Výhodou je pružnost a plynulost dodávky, která je důležitá pro kvalitní provedení podlahy. Autodomíchávač navíc na stavbě nepotřebuje přípojku vody ani elektřiny. Alternativou pro místa stavby vzdálenější od betonáren skupiny Českomoravský beton, případně u objednávek menších objemů, je mobilní výrobní linka BREMAT. Tato linka vyrobí přímo na stavbě až 7 m3 anhydritové směsi za hodinu. Výhodou je hospodárnost díky možnosti výroby přesného množství. Vstupy a kvalita směsi se přitom nijak neliší od potěru vyrobeného v betonárně. Realizace je v obou případech snadná, jak se můžete přesvědčit níže:

Příprava podkladové konstrukce

Na nosné podkladové konstrukci jsou realizovány rozvody. Mezery mezi jednotlivými kabely a trubkami vyplníme polystyrenem (EPS 100). Alternativou je využití cementové lité pěny PORIMENT z nabídky skupiny Českomoravský beton. Nad rozvody položíme tepelnou izolaci z deskového pěnového polystyrenu v tloušťce dle požadavků na tepelný odpor. Obvykle se síla izolační vrstvy pohybuje v rozmezí 10–20 cm.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

Uložení systémových desek

Tepelná, případně kročejová izolace se překryje tzv. separační vrstvou (speciální voskovaný papír či stavební PE fólie) nebo se na ni v případě podlahového vytápění uloží tzv. systémové desky, odrazová fólie či jiný podklad. Po obvodu se na zdi upevní dilatační pás z pěnového polyethylenu. Tato obvodová dilatace se pro anhydritový potěr na plochy s podlahovým vytápěním zpravidla provádí v tloušťce 10 mm.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

Prostory s podlahovým topením

Nejčastěji je systémová deska k vidění v tzv. nopovém provedení čili v provedení se „špunty“. Ty usnadňují montáž trubek podlahového topení, pomáhají totiž dodržet přesné rozteče mezi trubkami. Trubky tak lze montovat jen v dané vzdálenosti od sebe, nejčastěji 100–150 mm.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

Příjezd mobilní výrobní linky

Na stavbu přijíždí mobilní výrobní linka BREMAT, která veze všechny suroviny potřebné pro výrobu anhydritové směsi. Suroviny jsou přitom stejné jako při výrobě směsi na betonárně. Pokud je potřeba vyrobit větší objemy materiálu, lze čerpadlo linky plnit ještě z autodomíchávače. Mobilní výrobní linka vyžaduje příjezdovou cestu s vyšší únosností než autodomíchávač a navíc také vodovodní přípojku.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

Zkouška rozlivu

Před litím směsi do konstrukce se kontroluje její správný rozliv. Zkouška konzistence rozlitím se provádí již při výrobě na betonárně a poté při přejímce zpravidla zpracovatelem směsi – tedy realizační firmou. V případě mobilní výrobní linky kontroluje konzistenci obsluha linky spolu se zákazníkem/zpracovatelem. Konzistence se měří na navlhčené a setřené rozlivové desce pomocí maltového kužílku (Haegermannův kužel – dle ČSN EN 1015-3). Konzistenci lze upravit dle přání zákazníka.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

Čerpání směsi z mobilní linky

Do konstrukce se litá směs dopravuje mobilními šnekovými čerpadly přes násypku autodomíchávače gumovými hadicemi, případně přímo z mobilní výrobní linky prostřednictvím integrovaného čerpadla. Maximální dopravní vzdálenost je v obou případech 180 m vodorovně, spolu s možným převýšením 30 m, za předpokladu použití hadic průměru 50 mm v celé délce. Při použití hadic o vyšším průměru se maximální dopravní vzdálenost, případně rychlost čerpání, zvyšuje.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

Nastavení výšky potěru

Výšková úroveň, které by měl potěr dosáhnout, se určuje během lití pomocí stavebního laseru. Takto lze zajistit dokonalou rovinu a rovnoměrnou výškovou úroveň v celé ploše podlahy. Někdy se používají i tzv. trojnožky, jejichž nastavení se provádí podle hadicové rovnováhy nebo laseru. Také je možné výšku potěru určovat během lití pomocí odrazové tyče.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

Aplikace litého potěru

Aby se dosáhlo rovnoměrného rozmístění směsi, ukládají se lité potěry postupným naléváním kývavým pohybem z hadic na nenasákavý podklad, a to až do výše vyznačené laserem. Směs se lije vždy tak, aby se zamezilo jejímu vniknutí pod separační vrstvu. Hodnoty teplot vnějšího prostředí i prostředí stavby při ukládce a 3 dny po uložení se musejí pohybovat mezi hodnotami +5 °C a +25 °C.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

Hutnění – hrubé urovnání

Nalitá plocha se pomocí speciálních nivelačních hrazd zpracovává tzv. vlněním. Účelem vlnění je usnadnění rozlití a zatečení směsi do všech míst a dutin, například v rozích, pod podlahovým topením apod., a dále odvzdušnění nalité směsi v celé její tloušťce. Plocha se nejprve rozvlní v jednom směru, při tomto prvním vlnění je nutné s hrazdou pracovat větší silou a ponořovat tyč do celé tloušťky uložené vrstvy – až na podklad.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

Nivelace – urovnání povrchu

Následně se plocha rozvlní ve druhém, kolmém směru. Při tomto druhém vlnění se hrazda ponořuje zhruba do poloviny tloušťky uložené vrstvy, tedy o něco jemněji. Vlnění se musí provádět bezprostředně po nalití plochy (uložení), dokud je směs maximálně zpracovatelná. Touto cestou dochází k zahlazení nerovností na povrchu potěru.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

Ošetřování povrchu

Potěr je třeba první tři dny po položení chránit před průvanem i přímým slunečním zářením a prudkou změnou teplot. Kvalita ošetřování litého potěru může významně ovlivnit jeho konečné vlastnosti, ale i rychlost jejich dosažení. Anhydritový potěr se minimálně 7 dní od ukládky nesmí nuceně vysoušet z důvodu správného vyzrání.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

Hotový povrch podlahy

Litá podlaha je pochozí po 24–48 hodinách po ukončení pokládky, částečně zatížitelná je po cca 3 dnech (při teplotách 15–20 °C). V případě, že na litou podlahu bude pokládána lepená nášlapná vrstva, je třeba povrch potěru ještě přebrousit a zkontrolovat zbytkovou vlhkost potěru. Před pokládkou na vytápěné potěry se musí provést nátopová zkouška systému, která je popsána v technických listech potěrů.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

zdroj: Českomoravský beton, a. s.

U anhydritového litého potěru se parametr optimálního rozlivu pohybuje kolem hodnoty 24 cm rozlivu (tolerance ±2 cm, max. hodnota 26 cm). Jestliže je ukládána vrstva vyšší než 5 cm, doporučuje se pro dodržení odpovídajících vlastností potěru konzistence do 23 cm rozlivu.

TIP
Výšku, do jaké se potěr lije, volíme podle vlastností litého potěru (pevnostní třída v tlaku a v tahu za ohybu), v případě plovoucích potěrů i podle tloušťky a stlačitelnosti izolační vrstvy pod litou podlahou (tepelná izolace a kročejová izolace) a na základě požadavku na celkovou únosnost, resp. zatížení podlahové konstrukce. Minimální tloušťku podlahy z litého potěru ANHYMENT® od skupiny Českomoravský beton pomůže navrhnout „Kalkulátor tloušťky litého potěru“, pomocník umístěný na stránkách www.lite-smesi.cz.

K litým podlahám nabízí skupina Českomoravský beton zdarma technické poradenství a konzultace. Podrobné informace a kontakty najdete na www.lite-smesi.cz, případně na www.transportbeton.cz. Vyškolení zkušení odborníci pomohou zákazníkům s výběrem vhodného materiálu a skladby podlahové konstrukce a současně doporučí certifikovanou firmu pro kvalitní pokládku lité podlahy.

PR článek Českomoravský beton, a. s.

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: potery stavebni materialy
Sdílejte článek

Diskuze