Zdroj: Baumit

Nový inovativní rozměr přípravy suché betonové směsi

14. 04. 2022 Sdílet

Suché betonové směsi dnes patří k základním kamenům převážné většiny stavebních realizací. A zatímco dosud byl kladen důraz výhradně na jejich vlastnosti pro určitý způsob využití, Baumit nyní posouvá vnímání betonových směsí do spektra uživatelských výhod v oblasti ekologie, efektivity a také zdraví. O tom všem je totiž suchá betonová směs Baumit ALL IN Beton B 20, novinka roku 2022.

Nabídka suchých betonových směsí Baumit je z pohledu jejich využití a zaměření na současném stavebním trhu velmi široká. Uvedeme-li příklady, Baumit dokáže spolehlivě řešit použití svých betonových směsí v případě vodopropustných systémů či naopak u vodohospodářských staveb s požadavkem odolnosti proti průniku vlhkosti.

ALL IN Beton B20.

ALL IN Beton B20. Zdroj: Baumit

Speciální suchou betonovou směs naleznete v nabídce Baumit také v případě, kdy je cílem zalití železobetonových konstrukcí, injektáž dutin nebo zmonolitnění velkorozměrových skeletů, tedy všude tam, kde je potřeba zvětšovat objem betonové směsi v místě aplikace. Vhodné řešení v sortimentu suchých betonových směsí má Baumit také v případě specifických rekonstrukcí staveb, např. u podlahových betonových potěrů s požadavkem zajistit předepsané tepelněizolační vlastnosti a také předepsaný stupeň požární ochrany. Suché betonové směsi Baumit jsou doménou šikovných stavařů, domácích kutilů nebo zahrádkářů. Právě v nabídce základních suchých betonových směsí přichází nyní čas na zajímavou novinku.

Baumit All IN Beton B 20 je vhodný např. pro základy i opěrné zdi.

Baumit All IN Beton B 20 je vhodný např. pro základy i opěrné zdi.
Zdroj: Baumit

Inovace v obalovém materiálu

Mluvíme-li o základní produktové řadě suchých betonových směsí, máme na mysli především výrobek Baumit B 20 (nebo verzi B 30) pro malé i větší stavební celky. Příkladem jejich použití jsou především betonáže schodů, překladů či podkladů pod dlažbu. A právě u tohoto základního betonu nabízí výrobce novou alternativu s označením Baumit ALL IN Beton B 20, která poskytuje v nezměněné podobě všechny deklarované vlastnosti již zmíněného sesterského produktu Baumit B 20. Ba co více, nabízí dokonce několik dalších užitečných benefitů. Jedná se opět o beton třídy C 16/20, avšak jeho hlavní inovace, kterou jako první představuje na trhu právě Baumit, spočívá v použití nového samorozpustitelného obalu.

Zpracování Baumit ALL IN Betonu B 20.

Zpracování Baumit ALL IN Betonu B 20. Zdroj: Baumit

Ten umožňuje bez nutnosti jeho otevírání následné ruční či strojní zpracování a přípravu betonové směsi. Pytel z tohoto inovativního přírodního materiálu, kterým je celulóza, se tak rovnou vkládá do stavebního vědra či míchačky. Dodáním potřebného množství čisté vody (cca 3–4 litry / balení) s důsledným promícháváním směsi po dobu 4 minut dostáváme finální podobu betonu pro jeho následnou aplikaci. Rozměry 30kg balení této novinky umožňuje použití současně až třech těchto pytlů do velikostně odpovídající stavební míchačky. A jaké další benefity nabízí suchá betonová směs Baumit ALL IN Beton B 20?

Porovnání běžné výroby betonů s ALL IN Betonem B 20 v samorozpustitelném pytli.

Porovnání běžné výroby betonů s ALL IN Betonem B 20 v samorozpustitelném pytli. Zdroj: Baumit

Bez prachu a odpadu

Velmi jednoduchým zpracováním celého obsahu pytle včetně jeho samorozpustitelného obalu dochází k obohacení betonové směsi o přírodní celulózová vlákna, která následně slouží k jejímu vyztužení. Realizační firmě, ale i domácímu kutilovi, tím také odpadají problémy spojené s likvidací vyprázdněných pytlů a jejich doprava do tomu určených sběrných míst. Přirozenou výhodu časově rychlejšího a snadnějšího zpracování této nové suché betonové směsi doplňuje také významný ekologický faktor. Při ručním i strojním zpracování totiž dochází ke 40% snížení prašnosti, což je z pohledu ochrany a bezpečnosti zdraví přímého zpracovatele betonu na stavbě velmi důležitý údaj.

Zdroj: PR článek společnosti Baumit

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: beton izolace proti vlhkosti odvlhčení zdiva potery smes základy domu
Sdílejte článek