Café Re:public = jiný úhel pohledu na Petřín

Původní objekt rozvodny Českých radiokomunikací stojí v přímém sousedství Petřínské rozhledny od konce 70. let a jeho využití bylo vyloženě technického charakteru.

„Můžeme se jen domnívat, k čemu se skutečně tato prosklená budova využívala. Velkoplošné copilitové stěny měly nechat pronikat nejen světlo, ale i radiové signály. Nutno podotknout, že po celou dobu výstavby Café Re:public musel být zachován provoz trafostanice a radiokomunikačního zařízení, které mimo jiné zajišťovalo vysílání BBC,“ říká spoluautor návrhu, Ing. arch. Marek Pyszko z Nodum Atelier.

Café Re:public

Fasádní systém Schüco FWS 50 v kombinaci s okenními systémy Schüco AWS 75 SI+ a Schüco ADS 75 SI umožňuje výhledy do parku a především do úžasné geometrie konstrukce Petřínské rozhledny. Foto Lukáš Legierski

V rámci návrhu vznikalo několik variant, které byly závislé také na tom, v jakém rozsahu zůstanou zachované technologie radiokomunikací. Výsledkem je proměna nehezké, anonymní budovy v otevřenou, třípatrovou kavárnu a bistro s výhledem na rozhlednu a okolní restaurovaný park. „Mimo technická omezení zde byly ještě limity dané památkovou péči. Nová budova si měla zachovat co nejvíce původní charakter a její architektura neměla nijak vynikat. Taktéž barevně a materiálově se neměla výrazně lišit. Proto může být šokující, že po kompletní přestavbě je budova vlastně hodně podobná té původní,“ pokračuje Ing. arch. Marek Pyszko.

Café Re:public

Fasádní systém Schüco FWS 50 v kombinaci s okenními systémy Schüco AWS 75 SI+ a Schüco ADS 75 SI umožňuje výhledy do parku a především do úžasné geometrie konstrukce Petřínské rozhledny. Foto Lukáš Legierski

Ohromující výhled do okolí a především do úžasné geometrie konstrukce rozhledny

Ze zmíněných důvodů bylo během rekonstrukce zachováno původní hmotové členění, ale do stavby architekti vložili na přání investora nový provoz industriální kavárny a bistra. Hlavní prostor je v proskleném patře a nabízí panoramatické výhledy do celého parku a zeleně v něm. Na střešní terase pak mají hosté Petřínskou věž doslova na dosah ruky.

Café Re:public

Interiér byl pojat v industriálním stylu, zapojeni byli tuzemští řemeslníci a designéři: V interiéru proto najdete ikonické židle 14 od firmy TON, volně foukaná svítidla Bomma Tim od Olgoj Chorchoj nebo unikátní bar z perforovaného betonu od rodinné firmy CRÉER, který je možné prosvítit pomocí světelných panelů. Foto Lukáš Legierski

„Pokud nemáte možnost měnit vzhled, tak vám moc prostoru pro architekturu nezůstává, ale díky rozsáhlým stěnám z copilitu bylo možné hlavní prostor úplně otevřít do okolí. Výsledný efekt je ohromující výhled do okolí a především do úžasné geometrie konstrukce rozhledny,“ pokračuje architekt. „Prosklení jsme volili tak, aby zůstal zachován industriální charakter. Zároveň jsme potřebovali vyplnit poměrně velké plochy. To byl důvod, proč jsme vybrali systémové řešení, které se používá pro prosklené fasády Schüco FWS 50. Chtěli jsme tenké vnější rámy a samostatnou kapitolou byl výběr skla, kdy bylo nutné skloubit v podstatě protichůdné požadavky na přirozenou barvu skla, ideálně čiré, které má mít zároveň maximální odraz záření, aby se prostory nepřehřívaly. Požadavkem bylo navíc bezpečnostní zasklení z obou stran. Proto jsme vybrali zmíněné hliníkové systémy Schüco, které odpovídaly našim představám na komplexní řešení.“

Café Re:public

Foto Lukáš Legierski

Industriální styl i podprahový odkaz na secesní prvky Petřínské rozhledny

Charakter budovy vybízel k tomu, aby byl celý interiér pojat v industriálním stylu. „Zároveň jsme ale chtěli podprahově navázat na secesní prvky charakteristické pro Petřínskou rozhlednu. Samotný schodišťový prostor je taktéž inspirován rozhlednou nejen charakteristikou konstrukce, ale řešením dvou do sebe zasunutých šroubovic. Výsledkem je, že jedno schodiště vede nahoru a druhé dolu tak, jak je tomu u rozhledny,“ dodává Ing. arch. Marek Pyszko.

Promyšlený je i název kavárny Café Re:public, který v prvním plánu odkazuje na náš stát, na republiku, ale to už vysvětluje Ing. Jakub Maca, autor brandingu: „Při tvorbě kavárny jsme se snažili zapojit tuzemské řemeslníky a designéry, kteří představují to nejlepší, co naše země dokáže nabídnout. V interiéru proto najdete ikonické židle 14 od firmy TON, volně foukaná svítidla Bomma Tim od Olgoj Chorchoj, která jsou ukázkou našeho sklářského mistrovství, nebo unikátní bar z perforovaného betonu od rodinné firmy CRÉER, který je možné prosvítit pomocí světelných panelů. V druhém plánu je „Re:public“ zkratkou pro anglické „Redesigned for public” a symbolizuje revitalizaci Petřína pro širokou veřejnost.“

Café Re:public

Hlavní prostor je v proskleném patře a nabízí panoramatické výhledy do celého parku a zeleně v něm. Na střešní terase pak mají hosté Petřínskou věž doslova na dosah ruky.

Detaily projektu

Název projektu: Café Re:public, Praha, Petřín

Architekti: nodum atelier – na, s.r.o, www.nodum.cz, Ing. arch. Marek Wojnar, Ing. Michal Sedláček, Ing. arch. Marek Pyszko, Ing. arch. Lukáš Wawrosz

Autor brandingu: Ing. Jakub Maca www.steezy.studio

Zhotovitel hliníkových konstrukcí: A.R.OKENNÍ TECHNIKA, spol. s r.o., www.arokna.cz

Dokončení: 2019

Systémy Schüco použité v projektu:

Fasádní systém Schüco FWS 50 v kombinaci s okenními systémy Schüco AWS 75 SI+ a

Schüco ADS 75 SI, fasádní systém byl spojen v rozích ve strukturálním napojení.

Shrnovací systém Schüco ASS 70 FD, barevné provedení dle RAL 7016 Matt.

Autor fotografií: Lukáš Legierski

Komentovat