Díky zdění s užšími prvky o tloušťce jen 17,5 cm získáte i jednu místnost v domě navíc aneb 3. část pracovního postupu

14. 06. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Trendem současnosti jsou úspory. Mezi požadavky na nový dům už není jen hezký vzhled a vysoký komfort bydlení, patří sem i co nejnižší energetická náročnost a snaha o co největší obytný prostor. Moderní vícevrstvé neboli sendvičové konstrukce s volitelnou vrstvou tepelné izolace a se základem v podobě vápenopískových cihel jsou ideální pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Díky vysoké pevnosti vápenopískového zdiva lze ušetřit i na tloušťce obvodových stěn, což se promítne do rozšíření obytného prostoru. Zdění s vápenopískovými prvky je navíc snadné a podobá se skládání dětské stavebnice. Na rozdíl od her pro děti ale nabízí konkrétní výsledky – především zkrácení topné sezóny až o měsíc díky výborné tepelné izolaci a akumulaci, průměrně jednu místnost v domě navíc díky subtilnější konstrukci při zachování požadovaných vlastností a navíc cenu srovnatelnou s jednoplášťovou konstrukcí. „Pohrajte“ si tedy s námi a stavte ze SENDWIXU!

V minulých dílech jsme založili stavbu a začali zdít obvodové stěny s prvky KMB SENDWIX tloušťky 240 mm (1.díl postupu). Poté jsme pokračovali realizací příček a překladů a na závěr jsme vám nabídli tip na využití dutin ve zdivu pro umístění rozvodů stavby ( 2. díl postupu). Dnes, jak už jsme naznačili v úvodu, si povíme něco o zdění s prvky tloušťky jen 17,5 cm.

1) Stejně jako při zakládání zdiva tloušťky 240 mm (viz díl 1) máme také u zdiva o tloušťce 175 mm připravenu na vyzrálé betonové základové desce izolační vrstvu lepenky. Pruhy jsou natažené pod všemi nosnými stěnami s přesahem přes šířku zdiva pro budoucí napojení vodorovné izolace. Budoucí zdivo si dobře rozměřte, označte si vnější rohy budoucí stavby.

Připravte si zakládací maltu a zdicí prvky KMB SENDWIX 12 DF-LD (498 × 175 × 248 mm) nebo 6 DF-LD (248 × 175 × 248 mm). První řadu vápenopískových cihel pokládejte přímo do zdicí malty.

2) Postupujte od kraje postupným přidáváním dalších prvků 12 DF nebo 6 DF (podle obrázku). Svislé spáry těchto prvků se vzhledem k systému pero – drážka nemaltují.

Poloviční formát 6 DF se nejčastěji používá u dveří nebo oken – díky němu nemusíte vápenopískové prvky řezat.

3) Pomocí vodováhy a gumové paličky stále kontrolujte správnou rovinu zdiva.

Takto pokračujte po celém obvodu stavby, až dokončíte první zakládací řadu. Spáru mezi vápenopískovými prvky v první a ve druhé řadě tvoří lepidlo. Zubovou stěrkou se nanáší před realizací druhé řady.

4) Ve druhé řadě je třeba správně svázat jednotlivé prvky v rozích. Existují dvě varianty, a to buď pokračovat obdobným způsobem jako v první řadě s tím rozdílem, že prvky v navzájem kolmých osách vystřídáte, nebo odříznout část prvku (na obrázku a ve zbývající části postupu). Tato druhá varianta nabízí možnost zachování průběžných otvorů uvnitř bloků pro vedení elektroinstalací, což se nejčastěji používá například u vchodu do domu, kde plánujeme vypínač.

5) Z původního prvku odřízněte právě tolik, aby byla dodržena délka převazby 250 mm, tj. 75 mm (250 minus tloušťka kolmého prvku 175 mm = 75 mm).

Oba oddělené kusy prvku 12 DF využijete při rohové vazbě kolmo na sebe, jak je vidět na obrázku. Pro spáru mezi oběma částmi použijte lepidlo rozprostřené zubovou stěrkou.


6)
Obdobně pokračujte zděním a vazbami v rozích po celém obvodu stavby.

Vidíte, jak jsme říkali, zdění se systémem SENDWIX je hračka. Víte, že kromě domu můžete z tohoto systému postavit i atraktivní ploty a okrasné zdi v zahradách? Sledujte náš seriál nebo www.kmbeta.cz a dozvíte se nové tipy!

Pokud máte jakékoliv dotazy, ptejte se! Těšíme se na ně na e-mailové adrese dotazy@kmbeta.cz. My zde uvádíme trojici nejčastějších. Odpovídá Jiří Foltýn, technický poradce ze společnosti KM Beta, a. s.

Mohu celý dům vyzdít pomocí prvků KMB SENDWIX 6 DF? Karel Kulhánek, Poříčí nad Sázavou
Pochopitelně můžete. Ale vzhledem k velikosti prvku vznikne podstatně větší množství spár ve zdivu. S ohledem na tepelnětechnické parametry je vhodné počet spár spíše minimalizovat.
Jak se liší provedení překladů při zdění s tloušťkou 240 mm a při tloušťce 175 mm? Jaroslav Vomáčka, Tábor
U obvodového zdiva s tloušťkou 240 mm lze využít buď překlad SENDWIX 8 DF (240 × 240 × 1 000–3 000 mm) nebo dva užší překlady SENDWIX 2 DF (240 × 115 × 1 000–3 000 mm) vedle sebe. U zdiva tloušťky 175 mm logicky zvolíte jeden SENDWIX překlad 6 DF s rozměry 240 × 175 × 1 000–3 000 mm.
Nejsou parametry zdiva 175 mm výrazně horší ve srovnání se zdivem silnějším?
Marek Jedlička, Praha

Naopak tepelnětechnické, akustické i statické parametry i tohoto užšího zdiva dosahují dokonce lepších hodnot, než doporučují normy, a i proto je i tento typ zdiva ideální pro stavby nízkoenergetických či pasivních domů.

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: cihla jedlička stavebni materialy zdeni
Sdílejte článek

Diskuze