ELEGOHOUSE – izolované základové a stropní konstrukce

ELEGOHOUSE – izolované základové a stropní konstrukce

30. 04. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

Základové a stropní konstrukce patří k nejdůležitějším součástem stavby. Jejich správná funkce a provedení je podstatná pro spolehlivost a životnost celé budoucí stavby. Chyby v provedení se vždy nepříjemně promítají do ostatních konstrukcí, jejichž odstranění […]

Základové a stropní konstrukce patří k nejdůležitějším součástem stavby. Jejich správná funkce a provedení je podstatná pro spolehlivost a životnost celé budoucí stavby. Chyby v provedení se vždy nepříjemně promítají do ostatních konstrukcí, jejichž odstranění je v tomto případě poměrně obtížné.

Základový systém ELEGOHOUSE

Přináší jedinečné řešení eliminující vznik většiny negativních faktorů při realizaci. Tento systém nevyžaduje úpravu podkladu a hutněný podsyp základové desky. Způsob řešení zamezuje vznik tepelných mostů a snižuje potřebu tepelné izolace v podlaze. Díky systémovému řešení dostáváme jednu z nejspolehlivějších a nejefektivnějších možností realizace základů.

Základová deska

Základová deska ELEGOHOUSE není v kontaktu s podložím a je tak zamezeno jakémukoliv vlhnutí konstrukce, čímž vlastně odpadá potřeba hydroizolace pod zdivem. Neprovádí se navážka a hutnění podsypu (často nevhodných) a nevznikají problémy spojené s dodatečným sedáním, praskáním nebo dokonce propadáním běžné desky, která není navržena jako samonosná konstrukce. Volný prostor mezi zeminou a deskou je možno využít jako zásobník vzduchu rekuperace, nebo odvětrání pro snížení radonových emisí.

Základová deska

Bednění systému Elegohouse tvoří betonové tvarovky s oboustrannou tepelnou izolací tloušťky 60 – 80 mm. Spára mezi pásy a základovou deskou je ošetřena vůči vnikání vlhkosti a chladu do základové desky. Součástí konstrukce základové desky je až 300 mm tepelné izolace, která slouží jako ztracené bednění a zároveň jako budoucí zateplení podlahové konstrukce. Následná potřeba tepelné izolace v podlaze je omezena na minimum, nebo dokonce zcela odpadá.

Základová deska

K betonáži se používá samonivelační beton, tudíž izolační bednění musí být dostatečně těsné. Těsnost je pak zárukou vůči vzniku tepelných mostů. Samonivelačním betonem je dosažena vysoká přesnost a rovinnost základů, jež jsou požadována pro přesné zdění nebo montované stavby.

Stropní systém ELEGOHOUSE
nabízí možnost lehkého, izolačního a variabilního stropu. Nízká hmotnost, pevnost a tvarová přizpůsobivost přináší nejen možnost rychlejšího provádění stropů, ale také snadnější a úspornější provádění dalších navazujících konstrukcí – podlah.

Stropní systém

Vložením izolace do nosné konstrukce odpadá častý problém zateplení podlah podkroví, nebo úskalí při omezené konstrukční výšce. Díky nízké hmotnosti vložek nejsou nosníky tolik zatěžovány a strop dosahuje vyšší užitné nosnosti. Možnost úpravy šířky vložek umožňuje osový posun nosníků a dosáhnout lokálně vyšší únosnosti bez navyšování tloušťky stropu. Tato možnost je žádána při zvýšení zatížení příčkou, krbem, akváriem nebo skladovacími regály.

Stropní systém

Spodní strana stropu je díky izolačním vložkám rovná a kompaktní. Provádění omítek je snadné, rychlé a nevzniká nebezpečí prasklin. Následná betonáž je opět prováděná pomocí samonivelačního betonu, což zaručuje dokonale rovný povrch pro přímou pokládku podlah, bez nutnosti vyrovnávání.

Stropní systém

Základové a stropní konstrukce ELEGOHOUSE vynikají svou efektivitou. Nosná konstrukce obsahující izolaci podlahy, jenž je chráněná vůči poškození, řešení detailů vůči tepelným mostům, přesnost, snadné a rychlé provádění bez nutnosti dobetonovávek, minimalizace zbytkových či doplňkových materiálů a nízké náklady. To je systém ELEGOHOUSE.

Stropní systém

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX provozuje 60 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici.

Více na www.elegohouse.cz

Kategorie: Novinky Stavební materiály
Tagy: izolace střecha zaklady
Sdílejte článek

Diskuze