Jaký střešní systém si pořídit?

19. 04. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Domy se staví technologicky stále variabilnější a jejich zateplení je rok od roku dokonalejší. Střechy – pokud jde o zateplení, ještě pořád trochu unikají naší pozornosti. Přitom právě střecha, kudy může unikat čtvrtina až polovina tepla z domu, by se svislými konstrukcemi domu měla držet krok.

Jakou střechu si pořídit? Přesněji jaký střešní systém, protože dnes už jde opravdu o ucelený systém, kdy na sebe jednotlivé prvky přesně navazují a svými vlastnostmi se podporují. Vedle tvaru střechy je zásadní její skladba, použité materiály, způsob zaizolování a typ krytiny. Hlavně ve vyšších nadmořských výškách se instalují i protisněhové zábrany, případně vyhřívané okapové systémy.

Ebenově černá betonová taška Tegalit sluší klasické roubence. FOTO BRAMAC

Ebenově černá betonová taška Tegalit sluší klasické roubence. FOTO BRAMAC

Jak bude střecha celkově kvalitní a vyhovující, to závisí na vlastnostech nosné konstrukce – krovu. Musí být pevný, s odpovídající únosností, z kvalitních materiálů.

Důležitý je projekt

Ať už stavíme nebo rekonstruujeme, rozhodně potřebujeme zkušeného projektanta, který složení střechy správně navrhne: podle daných norem vybere optimální skladbu střešního pláště, počet, výšku a umístění odvětrávacích mezer a konečně krytinu. Pokrývač potom musí projekt pečlivě dodržovat.

Schéma nadkrokevního zateplení šikmé střechy izolací Rockwool. FOTO ROCKWOOL

Schéma nadkrokevního zateplení šikmé střechy izolací Rockwool. FOTO ROCKWOOL

Zateplení střechy mezi a pod krokve. FOTO ROCKWOOL

Zateplení střechy mezi a pod krokve. FOTO ROCKWOOL

Dělení šikmých střech

Šikmou střechu můžeme typově rozdělit podle několika hledisek.
– Podle počtu větraných vzduchových mezer: jednoplášťová (bez vzduchové mezery), dvouplášťová (s jednou vzduchovou mezerou) a tříplášťová (se dvěma vzduchovými mezerami)
– Podle umístění izolace: 1) podkrokevní a mezikrokevní tepelná izolace 2) nadkrokevní tepelná izolace
– Podle materiálu krovu: krovy dřevěné, kovové nebo kombinované
– Podle typu krytiny: skupina krytin lehkých a skupina krytin těžkých

Střecha je citlivá na správné provedení a technologickou kázeň. Při aplikaci je mimořádně důležité postupovat podle předpisů výrobců – porušení některé z vrstev může mít fatální důsledky pro správné fungování střešního pláště. FOTO ISOVER

Střecha je citlivá na správné provedení a technologickou kázeň. Při aplikaci je mimořádně důležité postupovat podle předpisů výrobců – porušení některé z vrstev může mít fatální důsledky pro správné fungování střešního pláště. FOTO ISOVER

Aplikace izolační vrstvy mezi krokve z interiérové strany podkroví. FOTO ISOVER

Aplikace izolační vrstvy mezi krokve z interiérové strany podkroví. FOTO ISOVER

Jednoplášťová střecha

Charakteristické pro ni je, že vrstvy jednoplášťové střechy jsou uloženy přímo na sobě bez vzduchové mezery. Dnes už příliš neobstojí a naopak se rekonstruuje na „vyšší“ verzi; její jednoduchou variantou je střešní plášť z krytiny a laťování a bez tepelné izolace. Obvykle slouží jako střecha nad nevytápěnou půdou.

Na této střeše je položena tmavě hnědá betonová krytina Moravská taška. FOTO BRAMAC

Na této střeše je položena tmavě hnědá betonová krytina Moravská taška. FOTO BRAMAC

Dvouplášťové větrané střechy

Větrané střechy jsou výhodné z hlediska odvětrání vodních par prostupujících konstrukcí střešního pláště, větrací mezera se instaluje pod pojistnou hydroizolaci. Nejčastěji se dnes staví dvouplášťová střecha s tepelnou izolací mezi krokvemi a současně pod nimi (v dřevěném roštu podhledu); obě tyto vrstvy mohou být z různých materiálů nebo je může tvořit totožný stlačitelný materiál, například minerální vata. Dvouplášťová střecha s nadkrokevní tepelnou izolací je výhodná i z toho důvodu, že v této konstrukci prakticky nedochází k tvorbě tepelných mostů.

Pokládka hliníkových tašek. FOTO PREFA

Pokládka hliníkových tašek. FOTO PREFA

Tříplášťové střešní konstrukce

Ve své skladbě mají už dvě větrané vzduchové mezery; většinou nad a pod pojistnou hydroizolací. U tříplášťové střechy najdeme podkrokevní a mezikrokevní tepelnou izolaci.

U těchto střech je velmi důležité správné navržení i pečlivé provedení, jejich realizace je totiž složitější a pozor se musí zejména dávat na správné větrání vzduchových mezer. Jejich nedostatečné odvětrání spolu s nižší neprůzvučností (pronikáním hluku z okolí do podkroví) se uvádí jako nevýhody tříplášťových střech. Klasicky jednoduchý tvar střechy má své výhody – nejenže se dá lépe zabydlet podkroví, ale právě v souvislosti s tříplášťovou střešní konstrukcí; lépe větrá tvarově jednoduchá nečleněná střecha.

Střešní krytiny Mediterran řady Danubia® EVO se vyrábějí z probarveného betonu s vysokou mechanickou odolností a jsou ošetřeny speciální povrchovou úpravou s přídavkem silikátu. Tím je dosaženo vysokého lesku. Střešní tašky jsou dostupné v barvách: cihlově červená, višňově červená, hnědá a carbon. FOTO MEDITERRAN

Střešní krytiny Mediterran řady Danubia® EVO se vyrábějí z probarveného betonu s vysokou mechanickou odolností a jsou ošetřeny speciální povrchovou úpravou s přídavkem silikátu. Tím je dosaženo vysokého lesku. Střešní tašky jsou dostupné v barvách: cihlově červená, višňově červená, hnědá a carbon. FOTO MEDITERRAN

Složení tříplášťové střechy
Typické složení z interiéru směrem ven: podhled, parozábrany, tepelná izolace vyplňující mezery mezi krokvemi a rošt, první větraná vzduchová mezera, volně nebo na bednění položené doplňkové vodotěsnicí vrstvy, druhá větraná vzduchová mezera mezi kontralatěmi, krytina na latích nebo bednění.

Kolik tepla uniká střechou

V dnešní době se mohutně zateplují stěny, fasády, základy a sokly domů. Možná se přitom ale zapomíná zvednout hlava vzhůru – právě tam nám uniká tepla nejvíce. U střech dochází k největším tepelným ztrátám ze všech obvodových konstrukcí.

Zateplení mezi krokve se velmi často kombinuje se zateplením pod krokvemi. Trendem je ale nadkrokevní zateplení, jehož výhodu představuje absence tepelných mostů způsobených vlastní konstrukcí. Další plus je zachování místa v interiéru, proto se využívá tam, kde chceme zabydlet podkroví. A hlavně – dá se jím dosáhnout nízkoenergetického standardu. Nad krokvemi může být třeba i 30 cm tepelné izolace – její skutečná tloušťka se pohybuje v závislosti na typu izolace.

Pro moderní vzhled střechy jsou často na novostavbách vybírány modely s jednoduchým vzhledem, jako např. ploché tašky Creaton Domino. FOTO CREATON

Pro moderní vzhled střechy jsou často na novostavbách vybírány modely s jednoduchým vzhledem, jako např. ploché tašky Creaton Domino. FOTO CREATON

Jakou střešní krytinu potřebuje náš dům?

Každý dům jinou. Záleží na projektantovi, ale samozřejmě i na nás coby investorovi. Máme třeba představu konkrétní střešní krytiny a nechceme se jí vzdát. Odborník spočítá pevnost a únosnost krovu, aby naši vysněnou krytinu unesl. Třeba ke stavbám z masivního dřeva, které dlouho sesychají a sesedají, se hodí těžká střecha z betonových tašek. Ta sice stěny domu zatěžuje, ale to je v tomto případě žádoucí. Právě mohutnější střecha konstrukci usadí. Lehké střešní krytiny (plech, břidlicové nebo asfaltové šindele) se často navrhují na lehké konstrukce skeletových a panelových dřevostaveb.

KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější a nejpoužívanější taškou na trhu. Každý ze sedmi nabízených odstínů lze dodat v sedmi barevných odstínech ve čtyřech variantách povrchových úprav: Briliant (lesklý vzhled), Elegant (matný vzhled), dále Efekt (kombinace dvou odstínů – višňové a černé) a nakonec Standard, probarvený beton bez povrchové úpravy. Životnost krytiny se odhaduje na 100 let, proto na ni KM Beta poskytuje záruku až 30 let. Krytina je použitelná pro spády střechy od 12° až do 90° ve všech klimatických oblastech ČR. FOTO KM BETA

KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější a nejpoužívanější taškou na trhu. Každý ze sedmi nabízených odstínů lze dodat v sedmi barevných odstínech ve čtyřech variantách povrchových úprav: Briliant (lesklý vzhled), Elegant (matný vzhled), dále Efekt (kombinace dvou odstínů – višňové a černé) a nakonec Standard, probarvený beton bez povrchové úpravy. Životnost krytiny se odhaduje na 100 let, proto na ni KM Beta poskytuje záruku až 30 let. Krytina je použitelná pro spády střechy od 12° až do 90° ve všech klimatických oblastech ČR. FOTO KM BETA

Lehká, nebo těžká?

Střešní krytiny se pokládají na střešní latě nebo – jako například některé plechové krytiny – na instalované bednění. Na šikmou střechu můžeme zvolit některou ze dvou skupin krytin – takzvané těžké nebo lehké. Mezi lehké patří tvárností a odolností vynikající krytiny plechové (hliník, měď, titanzinek), dále vláknocementové krytiny (eternit). Asfaltové, bitumenové a plastové krytiny mohou napodobovat přírodní materiály. Místo pozinkovaného ocelového plechu dnes masivně nastupuje hliník se svými mnoha výhodami – kupříkladu bezúdržbovostí, pevností a odolností. Hliníkové střešní prvky mohou mít i tvar tradičního šindele, se kterým si je zdálky můžeme splést.

Typické těžké krytiny zastupují betonové a pálené tašky, velkoplošné betonové krytiny, keramická krytina a přírodní krytiny – břidlice, dřevo, došky a štípané šindele. Většina jmenovaných krytin se vyrábí v mnoha odstínech, takže se výborně přizpůsobí barvě fasády.

Betonová střešní krytina se vyrábí pomocí moderní technologie z přírodních materiálů a její výraznou vlastností je její vysoká pevnost (český výrobce KM Beta u svých tašek uvádí, že jejich krytina unese více než 2000 N), díky které je možné vyrábět tašky větších rozměrů a snížit tak jejich počet potřebných pro pokrytí 1 m2. Krytina je odolná nejen vůči povětrnostním vlivům, ale odolává také chemickým vlivům vnějšího prostředí, díky čemuž nevyžaduje téměř žádnou údržbu a má samočisticí schopnost. Na prodloužení životnosti střešní krytiny se podílejí i další důležité vlastnosti, jako je mrazuvzdornost a nízká nasákavost.

Hladká keramická taška Creaton Balance je velkoplošná pálená střešní krytina. Vyznačuje se vyvážeností tvaru, proporcí a hospodárností. Má charakteristický vlnitý tvar. FOTO CREATON

Hladká keramická taška Creaton Balance je velkoplošná pálená střešní krytina. Vyznačuje se vyvážeností tvaru, proporcí a hospodárností. Má charakteristický vlnitý tvar. FOTO CREATON

Malý střešní lexikon:
Vaznice = dlouhý podélný trám krovu
Krokve = trámky kolmé na vaznici
Latě = asi třímetrové dřevěné hranoly, připevňují se na sestavený krov kolmo
Střešní krytina = pokládá se na latě nebo na bednění
Hmotnost krovu = má být ideálně rozložena, přenesena optimálně na stěny domu

Díky izolačním deskám pro šikmou střechu ušetříte nejvíce z vašich nákladů na vytápění.

Díky izolačním deskám pro šikmou střechu ušetříte nejvíce z vašich nákladů na vytápění.
Díky zanedbatelné tloušťce desek Kingspan Kooltherm K7 s nejnižším součinitelem tepelné vodivosti na trhu (λ = 0,020 W/m.K) nedochází ke zmenšení prostoru v podkroví ani k nežádoucímu zatížení krovu. Deska Kooltherm® K7 je odolná vůči průniku vodních par a má nízkou hmotnost a lze ji rovněž použít u střech s nadkrokevní izolací. Deska je již během procesu výroby na obou stranách opatřena tkaninou na bázi skleněných vláken, takže se jednoduše se zpracovává a montáž je rychlá a přesná. FOTO KINGSPAN IZOLACE

TEXT ALENA GEMBALOVÁ
FOTO SHUTTERSTOCK A ARCHIV FIREM
ZDROJ časopis HOME 3/2016, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: lehká krytina nadkrokevní izolace odvětrání fasády sikma strecha stavebni materialy strecha stresni konstrukce
Sdílejte článek

Diskuze