Reklama
Jaký střešní systém si pořídit?

Jaký střešní systém si pořídit?

Domy se staví technologicky stále variabilnější a jejich zateplení je rok od roku dokonalejší. Střechy – pokud jde o zateplení, ještě pořád trochu unikají naší pozornosti. Přitom právě střecha, kudy může unikat čtvrtina až polovina tepla z domu, by se svislými konstrukcemi domu měla držet krok.

Jak zateplit šikmou střechu svépomocí?

Jak zateplit šikmou střechu svépomocí?

Šikmou střechou běžně uniká přibližně čtvrtina tepla z domu. Teplo stoupá vzhůru a není v naší moci ho celé udržet v budově. I pasivní a nulové domy mají tepelné ztráty, i když jsou výrazně menší než u běžné výstavby. Jsou však případy, kdy podíl tepelných ztrát šikmou střechou může jít až k 50 % z celkových úniků tepla budovy. Špatná volba materiálů, nekvalitní provedení, netěsnosti a improvizace na stavbě, to jsou nejčastější důvody zvýšených tepelných ztrát.

Střechy našikmo

Střechy našikmo

Řeknete si, co může být škaredého na šikmé střeše? Vždyť je to klasika ověřená staletími. Co už se tu dá pokazit? Odpověď zní – všechno. Proporce, přílišná členitost, nevhodně zvolený materiál, neadekvátní tvar vzhledem k prostředí a podobně. Pěkná střecha totiž nasadí rodinnému domu královskou korunu, je to výrazný architektonický prvek, který ovlivní charakter celé

Půda zachráněná před patosem

Půda zachráněná před patosem

Devadesátá léta byla pro obyvatele České republiky objevným obdobím a zakoušením dříve zakázaných věcí. Přinesla ale také řadu zbrklostí pocházejících z patosu porevoluční éry. Jednou z takových nepředložeností byla podnikatelská saka, která se však po prvotním okouzlení dala schovat ve skříni a zmizela tak v propadlišti dějin. V horším případě se překotná doba projevila i v urbanismu a architektuře. Hochštaplersky provedená realizace podkrovních prostor

Šikmé střechy s nízkým sklonem

Šikmé střechy s nízkým sklonem

Šikmé střechy snízkým sklonem dnes patří mezi oblíbený architektonický prvek rodinných domů především včeských nížinách. Jsou to střechy, které mají sklon menší než 15°, většinou inspirované Středomořím, avšak vnašich klimatických podmínkách se unich musejí splnit specifické požadavky na vybrané materiály, skladbu adůslednou realizaci hlavně detailů. Na to se často zapomíná apotom následuje nekonečný boj sprotékající střechou.