foto: THINKSTOCK.CZ

Šikmá versus plochá střecha

04. 05. 2015
Diskuze (1)
Sdílet

Střecha musí být nejen estetická, ale především dokonale funkční. Prvním krokem je výběr tvaru střechy, v dalším kroku je nezbytný výběr vhodné střešní krytiny či hydroizolace, aby vás ochránila před neduhy počasí a ustála i náročnější povětrnostní podmínky.

ŠIKMÁ STŘECHA

Šikmé jsou střechy se sklonem od 10 do 45°. Ty se sklonem nad 45° jsou šikmé a současně také strmé. Jde o tradiční způsob zastřešení u nás. Při samotném výběru střešní krytiny berte do úvahy nejen osobní preference a finanční možnosti, ale i sklon střechy a konstrukci krovu.

foto: THINKSTOCK.CZ

foto: THINKSTOCK.CZ

Výhody

 • Delší životnost.
 • Relativní bezúdržbovost.
 • Je méně vystavována nepřízni počasí – dostatečný spád.
 • Možnost využití podkroví.
 • Možnost výběru z více druhů střešní krytiny.
 • Bezproblémové odvodnění.
 • Jednoduché začlenění do okolní zástavby.
 • Střechy komplikovaných tvarů mohou být zdrojem poruch.

Na co si dát pozor

 • Vyšší vstupní náklady.
 • Náročnější realizace – je potřebné vybudovat krov.
 • Požární bezpečnost.
 • Možnost vzniku tepelných mostů při nekvalitně vyhotovené tepelné izolaci.
 • Větší pracnost.
 • Omezené využití celé půdorysné plochy.

PLOCHÁ STŘECHA

Za ploché se považují střechy se spádem do 10°. Ačkoli může plochá střecha na první pohled působit složitě, skládá se jen z několika základních vrstev, které se opakují v různých variacích v závislosti na konkrétní střešní konstrukci, použitých materiálech a jejich charakteristikách.

foto: THINKSTOCK.CZ

foto: THINKSTOCK.CZ

Výhody

 • Méně finančně náročná.
 • Vytváří minimální povrch – menší plochu, kterou je třeba zabezpečit izolací.
 • Možnost využít celou půdorysnou plochu v posledním nadzemním podlaží.
 • Rychlá montáž – není potřebná konstrukce krovu.
 • Lepší požární odolnost.
 • Širší možnosti využití – může sloužit jako terasa, parkoviště, vegetační střecha nebo hřiště.

Na co si dát pozor

 • Kratší životnost.
 • Vyšší náklady na údržbu.
 • Omezený výběr střešní krytiny.
 • Problematické včlenění do historické zástavby.
 • Těžší odhalování poškozených míst na střeše.
 • Návrh a realizace ploché střechy vyžadují důslednou projektovou přípravu a vysokou technickou disciplínu.

TYPY ŠIKMÝCH STŘECH

Pultová střecha

Je charakteristická jednou střešní plochou se sklonem více než 10°. Často se nesprávně zaměňuje s plochou střechou. Konstrukčně jde o hodně jednoduchý a méně nákladný typ zastřešení.

Sedlová střecha

U nás se vyskytuje nejčastěji. Tvoří ji dvě střešní plochy, které se potkávají na hřebeni střechy. Je stavebně nejjednodušší, ale také nejlevnější variantou. Lze ji navrhnout ve sklonech od 25° do 45° a více.

Valbová střecha

Je blízká sedlové střeše. Dvě dlouhé a kratší šikmé roviny nad obdélníkovým půdorysem se potkávají na hřebeni střechy.

Stanová střecha

Pokud byste zkonstruovali valbový typ střechy nad čtvercovým půdorysem, vznikne stanová střecha. Všechny její střešní plochy se potkávají v jednom bodě na vrcholu.

Mansardová střecha

Šikmina střechy je zalomená, přičemž spodní část má větší sklon než vrchní – u nás velmi oblíbený typ zastřešení. Plochu půdorysu lze maximálně využít. Působí mohutně.

ŠIKMÁ STŘECHA

Přehled střešních krytin

foto: THINKSTOCK.CZ

foto: THINKSTOCK.CZ

PÁLENÁ KERAMICKÁ KRYTINA

Cena: od 331,40 Kč/m2

Doporučujeme použít
Na rodinných i bytových domech. Snese klimatické podmínky na celém území České republiky a ve všech nadmořských výškách. Odolává mrazu bez ohledu na svou nasákavost. Patří mezi nejpoužívanější střešní krytiny. Hladký povrch tašek redukuje usazování nečistot – výhoda ve městech. Na historických budovách se používá bobrovka.

Montáž
Ukládá se na laťování. Každý druh krytiny má daný tzv. bezpečný sklon použití (22 až 35°). Pokud se krytina ukládá s menším sklonem, musí být na střeše vytvořena pojistná hydroizolace s bedněním nebo vodotěsné podstřeší.

Výhody

 • Životnost více než 100 let.
 • Požární odolnost.
 • Mimořádná odolnost v extrémních podmínkách.
 • Dobré akumulační schopnosti.
 • Zdravotně nezávadná.
 • Široká paleta tvarů.
 • Vynikající barevná stálost.

Na co si dát pozor

 • Poměrně vysoká cena.
 • Křehkost, při manipulaci se snáze rozbije.
 • Pórovitý pálený střep může při delších deštích trochu propouštět vodu.
foto: KM Beta

foto: KM Beta

BETONOVÁ KRYTINA

Cena: od 309,60 Kč/m2

Doporučujeme použít
Nejvhodnější je do rodinných a bytových domů. Díky své pevnosti je použitelná i v oblastech bohatých na sníh, s výskytem náporových dešťů. Ve sněhových oblastech se doporučuje krytina s granulátem, který udržuje souvislou vrstvu sněhu na střeše a vytváří přirozenou izolační vrstvu.

Montáž
Tašky se ukládají na laťování. Při sklonu 12 až 45° se tašky nepřipevňují, při sklonu 45 až 60° se každá třetí taška připevní pozinkovaným šroubem přes otvor v tašce nebo příchytkou tašky, při sklonu 60 až 90° se každá taška přichytí pozinkovaným šroubem nebo příchytkou tašky.

Výhody

Na co si dát pozor

 • Poměrně vysoká cena.
 • Menší barevná stálost oproti keramické krytině.
foto IKO

foto IKO

ASFALTOVÉ ŠINDELE

Cena: od 180 Kč/m2

Doporučujeme použít
Při jakémkoli tvaru střechy na rodinných a bytových domech, na rekreačních stavbách. Patří k levnějším krytinám s kratší životností. Kvalitu výrobku zabezpečuje skleněná rohož, modifikovaný asfalt a granulový posyp chránící povrch šindele.

Montáž
Ukládají se na rovné bednění, které musí být hladké, pevné, suché a bezpečně připevněné. Při sklonu střechy 15 až 85° musí být bednění pokryto podkladovými pásy. Šindele se připevňují na bednění lepením a přibíjením nerezavějícími hřebíky s velkou hlavičkou.

Výhody

 • Jednoduchá manipulace při montáži a případných opravách.
 • Široká paleta barev a tvarů.
 • Cenově dostupný materiál.

Na co si dát pozor

 • Nutnost plného bednění a hydroizolace.
 • Požární odolnost.
 • Životnost velmi závisí na kvalitě.
foto: THINKSTOCK.CZ

foto: THINKSTOCK.CZ

BITUMENOVÁ (ASFALTOVÁ) KRYTINA

Cena: od 211,70 Kč/m2

Doporučujeme použít
Používá se hlavně na rekreační objekty – chaty, zahradní chatky a objekty občanské vybavenosti, u střech s malým sklonem. Levnější krytina s kratší životností. Vyrábí se z organických vláken nasycených bitumenem (asfaltem). Na trhu je v nabídce vlnitá krytina a krytina ve tvaru tašky.

Montáž
Ukládá se při sklonu 5 až 10° na bednění, při sklonu nad 10° na laťování. Kotví se hřebíky se širokou hlavičkou. U zatepleného podkroví se musí střešní plášť doplnit pojistnou hydroizolací.

Výhody

 • Rychlá montáž.
 • Zdravotní nezávadnost.
 • Cena.

Na co si dát pozor

 • Životnost 40 – 50 let.
 • Požární odolnost.
foto: EBMCo

foto: EBMCo

VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA

Cena: od 271 Kč/m2

Doporučujeme použít
Na rodinné a bytové domy i na obnovu střech památkových objektů. Je stejně vhodná do níže a středně položených míst. Nahradila krytinu, která obsahovala azbest. Vyrábí se ze zdravotně nezávadného materiálu na bázi cementu a umělých vláken.

Montáž
Ukládá se na laťování. Šablony se připevňují dvěma hřebíky a jednou vichrovou sponou. Obdélníky se připevňují hřebíky a vichrovou sponou nebo se věší na háčky. Bobrovky se věší na háčky. Vlnitá krytina se připevňuje na laťování šrouby nebo háky. Prostor pod ní musí být odvětraný. Doporučuje se doplnit střechu vhodnou hydroizolací.

Výhody

 • Dlouhá životnost (100 let).
 • Požární odolnost.
 • Mrazuvzdornost.
 • Možnost vyskládat atypické střešní tvary.
 • Rozměrová stálost.
 • Jednoduchá montáž.

Na co si dát pozor

 • Křehkost.
 • Náročná oprava vzhledem ke křehkosti krytiny.
 • Vyšší cena.
foto: THINKSTOCK.CZ

foto: THINKSTOCK.CZ

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Cena: od 263,10 Kč/m2

Doporučujeme použít
Na rodinných domech a chatách již při malých sklonech (od 8°). Je levnější a má nižší životnost. Hlučnost při dešti lze omezit kvalitnější izolací. Nej­levnější jsou ocelové plechy upravené proti korozi, slunečnímu záření, vodě, ledu i poškrábaní. Záruky na prorezavění jsou 30 až 50 let. Měděné, nerezové a titanzinkové plechy nepotřebují povrchovou úpravu, jsou však drahé.

Montáž
Ukládá se na laťování, k němuž se upevňuje šrouby s těsnicí podložkou. Základní podmínkou bezproblémové funkčnosti střechy je výběr vhodného typu podstřešní fólie.

Výhody

 • Rychlá montáž.
 • Široké cenové rozpětí.

Na co si dát pozor

 • Hlučnost při deštích.
 • Tepelná dilatace.
 • Oslunění odraženými slunečními paprsky.
 • Životnost ocelových plechů.

PLOCHÁ STŘECHA

Přehled hydroizolací

foto: Icopal

foto: Icopal

PVC FÓLIE

Cena PVC fólie tloušťky 1,5 mm: od 205 Kč/m2

Doporučujeme použít
Čistou a jednoduchou realizaci hydroizolačního systému střechy umožňuje měkčená PVC fólie, která se na střešní plášť ukládá v jedné vrstvě s doporučenou tloušťkou 1,5 mm a více. Od ostatních vrstev musí být oddělena geotextilií.

Montáž
Na střešní plášť se PVC fólie pokládá v pásech a stabilizuje se mechanickým kotvením v ploše střechy, po celém obvodu střešní plochy, v místech, kde střešní plocha mění sklon nebo navazuje na vertikální konstrukci a po obvodu všech prostupujících těles. V přesazích se teplovzdušně svařuje. Napojení na střešní detaily a ukončení se realizuje prostřednictvím profilů z kašírovaného poplastovaného plechu.

Výhody

 • Výborná svařitelnost, dobrá ohybnost a tvárnost v relativně širokém teplotním rozmezí.
 • Pevnost v tahu.
 • Odolnost proti povětrnostním vlivům.
 • Vysoká propustnost pro vodní páry.
 • Rozměrová stabilita.
 • Rychlá a jednoduchá aplikace během celého roku.

Na co si dát pozor

 • Jsou tenčí než asfaltové pásy – jsou náchylnější na poškození.
 • Nesmějí přijít do přímého kontaktu s polystyrenem nebo asfaltem.
foto: Icopal POCB-fólia-Icopal-Universal

foto: Icopal

TERMOPLASTICKÉ FÓLIE

Cena termoplastické fólie: od 330 Kč/m2

Doporučujeme použít
Termoplastická fólie (POCB fólie) představuje materiál s nízkým obsahem asfaltu, určený pro jednovrstvé systémy hydroizolace novostaveb či rekonstrukcí plochých střech. Kvalitní POCB fólie jsou odolné proti prorůstání kořenů, proto je lze používat i jako hydroizolační vrstvu vegetačních střech.

Montáž
Aplikují se mechanickým kotvením nebo volným položením. Vzájemné spoje se spojují pomocí horkého vzduchu. Jsou kompatibilní s asfaltovanými pásy a pěnovým polystyrenem, od nichž se nemusí oddělovat separační vrstvou. Jejich povrch se po aplikaci nemusí již žádným způsobem upravovat.

Výhody

 • Oproti PVC fóliím mají větší tloušťku – garantují lepší mechanické vlastnosti a menší citlivost fólie na poškození.
 • Snesou široké rozpětí teplotních změn.
 • Poradí si s deštěm, kroupami, ale i UV zářením.
 • Jednoduchá aplikace.
 • Ukončení na střeše není nutné řešit žádnými dodatečnými klempířskými elementy.
 • Dlouhá životnost.
foto: Icopal Asfaltovaný-pás-Speed-Profile-SBS

foto: Icopal

ASFALTOVÉ PÁSY

Cena modifikovaného asfaltovaného pásu: jednovrstvý od 205 Kč/m2, dvouvrstvý: od 330 Kč/m2

Doporučujeme použít
V minulosti používané oxidované pásy v součas­nosti nahrazují modifikované asfaltované pásy. Na rozdíl od oxidovaných pásů jsou pružné a tvárné s ohybností už od –20 °C. Dlouhodobě přenášejí namáhání na střeše, a to bez ztráty kvality po celou dobu životnosti. Hrubozrnný posyp, který tvoří vnější vrstvu asfaltovaných pásů, má nejen estetickou, ale i environmentální funkci – chrání povlakovou krytinu před UV zářením a poškozením. Díky své vhodné barevnosti přispívá k šetření energií zejména během letních dnů.

Montáž
V praxi se nejčastěji můžete setkat s mechanickým kotvením nebo natavením asfaltovaných pásů.

Výhody

 • Méně náchylné na poškození.
 • Dvouvrstvý systém.
 • Jsou lehce opracovatelné – zjednodušení realizace detailů.

Na co si dát pozor

 • Vyšší cena.
foto: THINKSTOCK.CZ

foto: THINKSTOCK.CZ

U plochých střech zabezpečte zejména důsledné odtékání vody a ochranu konstrukce před průnikem nežádoucí vlhkosti – zabezpečte důkladné vyspádování střechy.

Kde se dá ušetřit

Pokud si na svou střechu zvolíte komplexní systémové řešení a nebudete kombinovat výrobky od několika výrobců (z důvodu šetření), v konečném důsledku můžete ušetřit. Vhodně zkombinovaný systém se totiž postará o uživatelský komfort a bezpečnost na dlouhou dobu. Vyhnete se nákladným rekonstrukcím a zároveň na takovýto systém získáte i prodlouženou záruku.

Na tomto nešetřete

Nešetřete na materiálech určených na hydroizolaci plochých střech. Pouze kvalitní materiály se postarají o dlouhou životnost a bezproblémovou funkčnost střechy. Šetřit se nevyplácí ani na realizační společnosti. Vyberte si firmu, která má s aplikací hydroizolačních materiálů zkušenosti, protože neodborný zásah může mít trvalé následky, případně se za krátkou dobu objeví vážné nedostatky, které bude potřebné urychleně odstranit. Na kvalitě zvolených materiálů často závisí také délka záruky. Někteří výrobci nabízejí na kvalitnější systémy prodlouženou záruku. Aplikaci komplexního řešení však musíte nechat na vyškolenou realizační firmu.

Co zvládnete svépomocně

Svépomocně zvládnete zastřešení drobných staveb se šikmou střechou, ať už altánků, garážových přístřešků, nebo zahradních domků. Ideálním materiálem jsou v tomto případě lehké asfaltové šindele. Díky nenáročnému přístupu svépomocně zvládnete i vizuální kontrolu ploché střechy. Kontrolujte ji minimálně dvakrát za rok – na jaře a na podzim. Nezapomínejte na čištění žlabů a odtokových míst. Pozornost věnujte i kontrole překrytí a pevnosti spojů či přilnavosti k podkladu, a to zejména u detailů, jako jsou prostupy přes střešní plášť, komíny, atika či vpusti.

Co přenechat odborníkům

Odborníkům svěřte přípravu návrhu, skladbu i výběr materiálů na střechu. Výskyt chyb se při navrhování střech neustále snižuje, protože systémová řešení jsou stále více konzultována s odborníky i s výrobci materiálů dodávaných na stavbu. Odborníkům přenechejte i vlastní realizaci střechy – i když patříte ke zručným kutilům, kladení fóliových hydroizolací, asfaltovaných pásů či šindelů nemusí být nejjednodušší. Na práci profesionálů se spolehněte i při vyspádování ploché střechy a zhotovování klempířských prvků a ostatních detailů. Ani v případě zatékání střechy se nepouštějte do svépomocné rekonstrukce a obnovu přenechejte zkušeným.

TEXT ING. JARMILA POČAROVSKÁ, NATÁLIA ŽÁKOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE ICOPAL
FOTO EBM CO., ICOPAL, IKO SLOVAKIA, KM BETA, THINKSTOCK.CZ
ZDROJ JAK POSTAVIT DŮM DO 2 000 000 Kč, JAGA GROUP, s.r.o.

 

Kategorie: Rekonstrukce domu Stavební materiály
Tagy: azbest mansardová střecha odvodnění ploché střechy plechová střecha plochá strecha sikma strecha stavba altánku střecha zatékání do střechy
Sdílejte článek

Diskuze

 • Zajímavý článek, je zajímavé, jaké všechny vychytávky se dají použít v klempířském oboru. Naštěstí přítel toto nechává na profících, jelikož sám o tom moc neví, a určitě by si na nic netroufnul.

  Hana