Když potřebujete řešit podlahu i do prostoru s možným nárůstem vlhkosti

16. 04. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Současné trendy ve výstavbě si vyžadují nové přístupy v technologiích při zvyšování kvality budoucího bydlení. Není tomu tak dávno, kdy se ve většině projektů rodinných a bytových domů, ale také administrativních budov, škol, hotelů i obchodních center objevovalo v konstrukcích podlah označení betonová mazanina. Místo toho dnes najdeme na stejném místě častěji označení anhydritový potěr, anhydrit neboli známý ANHYMENT. Tyto lité samonivelační potěry mají mnoho výhod, ale nejsou vhodné do všech prostor objektů. Skupina Českomoravský beton, člen HeidelbergCement Group, proto uvedla v loňském roce na trh nový litý cementový potěr CEMFLOW.

Betonové mazaniny
Již samotné označení betonová mazanina vytváří v člověku asociace s něčím technicky nepříliš zdařilým. Betonová mazanina je směs cementu, kameniva a vody, která se vyrábí buď přímo na staveništi v běžné stavební míchačce, nebo v betonárně jako průmyslově vyráběný cementový potěr. Namíchaná směs se nasype do prostoru realizované podlahové konstrukce a nejčastěji ručně se uhladí do požadované roviny.

Pro dosažení optimální pevnostní charakteristiky výsledné podlahy je navíc nutné umístit do potěru ještě dodatečnou výztuž – ocelovou kari síť.

Splnit požadavek na rovinatost povrchu podlahové konstrukce je při použití zavlhlé směsi nadlidský výkon. Obvykle je nutné povrch ještě vyrovnat vhodnou samonivelační hmotou. To přináší další finanční náklady.
Největším problémem je však samotná realizace podlahy. Proto nás uvedené skutečnosti vedly k tomu, že jako jeden z předních výrobců stavebních hmot v ČR jsme začali hledat alternativní výrobky s lepšími parametry a aplikačními vlastnostmi v této oblasti.

CEMFLOW
Dosáhnout samonivelačních vlastností cementového potěru je velmi složité. Mnoho výrobců se ve snaze nabídnout samonivelační cementový potěr uchyluje k výrobě a distribuci potěru, jehož tekutosti je dosahováno přidáním většího množství vody, což spolu s nevhodným složením směsi vede ve svém důsledku k vysokým hodnotám smrštění. Nalitá podlaha sice vypadá po nalití krásně rovná, ale po několika dnech téměř vždy dochází k výrazné tvorbě trhlin a deformací miskovitého tvaru (zvedání rohů potěru). Nezřídka se tyto deformace objeví i několik týdnů či měsíců po nalití. Přímé škody, které takto vznikají, jsou jen zlomkem škod, které vznikají stavební firmě, která proto nedodrží termín předání díla.
Litý cementový potěr CEMFLOW je jiný. Díky unikátní receptuře je objemově stálý při zachování vysoké tekutosti směsi. Zjednodušeně řečeno, CEMFLOW v sobě spojuje aplikační výhody Anhymentu s výhodami cementových výrobků.

Dalšími výhodami jsou zejména možnost použití v prostorech s možným nárůstem vlhkosti, ale také možnost pokládat nášlapné vrstvy dříve než v případě anhydritových potěrů. V ČSN 74 4505 je totiž stanovena maximální dovolená vlhkost potěru před pokládkou nášlapných vrstev. Například pod paropropustné podlahoviny (např. koberec) je hodnota vlhkosti v případě potěru na bázi síranu vápenatého maximálně 1%. V případě cementových potěrů je to však maximálně 5%. Zatímco u anhydritových potěrů je uvedené hodnoty dosahováno přibližně po 30 dnech, a to v závislosti na tloušťce potěru a zejména na klimatických podmínkách a systému větrání na stavbě, nejvyšší dovolené vlhkosti 5 % je u CEMFLOW® dosahováno při srovnatelných klimatických podmínkách již po 7 až 14 dnech. To CEMFLOW předurčuje k použití nejen ve vlhkých prostorách, ale také v ostatních běžných podlahových konstrukcích při výstavbě bytových a administrativních budov či rodinných domů, kdy se často stavbaři dostávají do kolize s dílčími termíny předání díla a úspora času v řádu až desítek dní pro ně má velký význam.

Další výhodou CEMFLOW je také možnost aplikovat na jeho povrch lité úpravy povrchu, např. lité teraco a speciální nátěry. Samotná realizace podlah z CEMFLOW je pak stejně jednoduchá jako realizace podlahy Anhymentem. Není třeba dodatečných ocelových výztuží, není třeba stěrkování povrchu, při čerpání nepotřebujete elektřinu ani vodu. Nejčastěji aplikovaná tloušťka je 50 mm.

Stále je však důležité mít na paměti, že se jedná o výrobek na bázi cementu, který má určité hodnoty smrštění. Z tohoto důvodu je nutné dodržet maximální rastr dilatačních celků 6 × 6 metrů a maximální poměr stran 4:1. Technické detaily jsou samozřejmě k dispozici v platném technickém listě nebo u obchodních zástupců skupiny Českomoravský beton.

Při odborné ukládce a dodržení doporučených zásad se mohou odběratelé těšit z perfektně rovného povrchu a potěru s parametry splňujícími přísné požadavky platných norem.

Budoucnost patří CEMFLOW
Na vývoji CEMFLOW pracoval více než dva roky tým inženýrů ze skupiny Českomoravský beton v úzké spolupráci s kolegy z německé centrály HeidelbergCement Group. Produkt byl v České republice uveden na trh na počátku roku 2009. Své využití najde v podlahách, kde je díky zvýšené vlhkosti nutné použít právě cementový výrobek. Ukazuje se však, že mnoho stavebníků oceňuje nejen rychlost realizace a univerzálnost použití CEMFLOW, ale zejména zrychlení pokládky nášlapných vrstev, a tím celkové zkrácení doby výstavby. To jsou důvody, proč mnoho zákazníků stále častěji volí právě CEMFLOW.

Více informací a možnosti využití litého cementového potěru CEMFLOW a dalších speciálních produktů naleznete na www.cemflow.cz

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: podlahy stavebni materialy stěrkování
Sdílejte článek

Diskuze