Když zateplení nestačí

Zateplení jakožto recept na všechny problémy stávajícího domu už dávno nestačí. Dnes už tomu věří nejen majitelé domů obalených v polystyrenu a za dokonale těsnícími plastovými okny. Pro pohodlí v interiéru – nehledě na to, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci, totiž nestačí jen komfortní sedačka a 15cm izolace. Důležité je myslet v souvislostech.
Reklama

Vysoká kvalita provedení stavby či rekonstrukce, nízká energetická náročnost, odhlučnění, světelná i tepelná pohoda, dlouhá životnost, nízké emise CO2, systém řízeného větrání, protipožární řešení, zdravotní nezávadnost i interiér bez rizikových míst. To vše by měl splňovat opravdu komfortní dům.

I domy mají svůj energetický štítek – dosáhnout nejlepšího stupně ale lze pouze vyváženým přístupem ke všem složkám stavby. FOTO ISOVER

I domy mají svůj energetický štítek – dosáhnout nejlepšího stupně ale lze pouze vyváženým přístupem ke všem složkám stavby. FOTO ISOVER

Snad každý investor musí myslet ekonomicky, každou investici je třeba pečlivě zvážit a zohlednit její návratnost. Vždyť nadarmo se neříká, že ani slepice zadarmo nehrabe. Ekonomika, ochrana životního prostředí a komfort hrají hlavní roli právě při stavbě pasivních domů, jelikož návratnost, která sice odpovídá vyšší počáteční investici, je zde zcela průkazná. K ochraně přírody jistě přispívá uspořená energie, což je energie, která se vyrobit nemusí, a tedy dojde k úspoře nezbytných nerostných zdrojů a v neposlední řadě i akustický komfort obývaného prostoru, který dává pasivnímu domu multi-komfortní standard bydlení.

FOTO ARCHIV FIREM,ISIFA/SHUTTERSTOCK

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

Minimalizace tepelných ztrát

Souvislá izolace od střechy po základy totiž nejen sníží finanční náročnost stavby či rekonstrukce, ale je zároveň moudrou investicí do dlouhodobého úsporného bydlení. Aby tuto část dům splňoval, musí mít vlastnosti pasivního domu, tj. max. tepelnou ztrátu 15 kWh.m-2.a-1. Této hodnoty se nedosahuje lehce, často jeden či dva nevhodně řešené detaily mohou významně ovlivnit celkovou hodnotu tepelných ztrát. Dokladem o kvalitě zateplení je průkaz energetické náročnosti budovy, rámci EU jsou způsoby výpočtu velmi podobné, nicméně vlastní grafické vyjádření se často liší.

Modulární systém řízeného větrání Comfo Pipe Plus pro kuchyně – schéma. FOTO ZEHNDER

Modulární systém řízeného větrání Comfo Pipe Plus pro kuchyně – schéma. FOTO ZEHNDER

Akustický komfort

Tato část byla často opomíjená, ale je třeba jí věnovat náležitou pozornost. V normě jsou sice předepsány hodnoty vzduchové či kročejové neprůzvučnosti pro jednotlivé typy budov, nicméně ne vždy jsou tyto hodnoty na stavbě opravdu dodrženy. Navíc hluk z okolí každým rokem stoupá v souvislosti s nárůstem automobilové dopravy. Chceme standard či komfort, to si musíme zvolit hned na začátku, než začneme s projektem.

I u větracích mřížek na fasádu se dnes myslí na design. FOTO ZEHNDER

I u větracích mřížek na fasádu se dnes myslí na design. FOTO ZEHNDER

Požární bezpečnost

Tento faktor nabývá na významu hlavně u výškových staveb, ale i ve výstavbě rodinných domů či nízkopodlažních bytových domů má své opodstatnění. Zejména správný návrh a řešení detailů jsou velmi důležité.

Bytová jednotka s optimálním návrhem rozvodu vzduchotechniky. FOTO ZEHNDER

Bytová jednotka s optimálním návrhem rozvodu vzduchotechniky. FOTO ZEHNDER

Čerstvý vzduch

Větrání je základem pro komfortní a energeticky účinné vnitřní klima a udržování zdraví. To platí stejnou měrou jak pro větrání bytu, tak i pro větrání průmyslově používaných budov. Ideální je pořídit si systém pro komfortní větrání s rekuperací tepla až 95 % (např. Zehnder Comfosystems). Takový systém zaručuje energeticky optimální výměnu vzduchu, kterou lze řídit automaticky podle individuálních potřeb. Vzájemně dokonale sladěné součásti systému přivádějí nepřetržitě čerstvý vzduch a odvádějí spotřebovaný vzduch. Pomocí větracích jednotek lze množství vzduchu jednoduše nastavit podle potřeby. Díky tomuto komfortnímu větrání je vždy zaručen příjemný a zdravý vzduch v prostoru.

Multikomfortní dům od společnosti Isover splňuje všechny výše uvedené zásady pro vytvoření zdravého, ekonomicky únosného a ekologicky únosného bydlení. FOTO ISOVER

Multikomfortní dům od společnosti Isover splňuje všechny výše uvedené zásady pro vytvoření zdravého, ekonomicky únosného a ekologicky únosného bydlení. FOTO ISOVER

Tipy na stavbu a rekonstrukci:

Na co si dát pozor, pokud stavíte či rekonstruujete?

Pro všechny, kteří se letos rozhodli rekonstruovat či stavět, přináší divize Isover skupiny Saint-Gobain užitečné rady a tipy, na co v souvislosti s izolací stavby nezapomenout:

1. Dejte pozor, aby se stavba opravdu provedla podle projektové dokumentace. Kvalitní provedení je dle zkušeností odborníků z Isoveru asi nejslabším článkem, ve kterém se objevuje nejvíce chyb (například se vymění materiály či se změní postup prací).

2. Nezapomeňte na vzduchotěsnost, větrání s rekuperací, minimalizaci tepelných mostů, kvalitní zasklení výplní otvorů a dodržení požadavku na měrnou tepelnou ztrátu 15 KWh/m2 u pasivních staveb.

3. Typ izolace, která je pro vaši stavbu vhodná, vždy vychází z požadavku na danou aplikaci. Rozhodující je tloušťka izolace, požadované speciální vlastnosti i umístění izolace. Jiné materiály totiž budete využívat při zateplení šikmé střechy a jiné při izolaci stěny od sousedící budovy. Například u pasivní stavby se zpravidla setkáte s minerální izolací tloušťky 250 mm v podlaze, 300 mm na fasádě či 400 mm ve střeše.

Loskutak-15-009

Multi-Komfortní dům

Pojem Multi-Komfortní dům je možná řadě lidí neznámý, nicméně jak již z názvu vyplývá, jedná se o dům, kde je důraz kladen především na komfort bydlení. Multi-Komfortní dům ISOVER je koncepce výstavby nových budov a rekonstrukcí, které jsou vhodné pro obytné i komerční budovy a lze jej aplikovat ve všech klimatických zónách. Nabízí velkou pružnost návrhu budovy a je kompatibilní se všemi typy konstrukcí: masivních nebo z lehkých obvodových plášťů, stavěných či montovaných. Dále je dosažitelný s přiměřenými náklady a je ekonomicky rentabilní díky svým vysokým úsporám za energii a snížení potřeby údržby.

TEXT RED, ODBORNÁ SPOLUPRÁCE ISOVER A ZEHNDER
FOTO ARCHIV FIREM, SHUTTERSTOCK
ZDROJ časopis HOME speciál jaro 2016, JAGA MEDIA, s.r.o.

Reklama

Komentáře

Komentovat