Kolik stojí hrubá stavba?

26. 09. 2019
Diskuze (1)
Sdílet

Pokud jste se z jakéhokoli důvodu rozhodli nenechat si postavit celý dům na klíč, určitě vás bude zajímat, co vás čeká v první fázi výstavby vašeho nového bydlení – při hrubé stavbě.

Hrubá stavba zděného domu

 • zaměření nebo vytýčení stavby, terénní, zemní a výkopové práce
 • přípojky inženýrských sítí, vodorovné rozvody v základech
 • základy – u rodinných domů většinou základová deska, případně pásy nebo sklep
 • hydroizolace základů (ochrana před radonem), minimálně v místech nosného zdiva a příček
 • svislé nosné konstrukce (včetně překladů a věnců)
 • vodorovné nosné konstrukce (stropy, balkóny, lodžie)
 • vnitřní zdivo
 • střešní konstrukce a krytina (včetně prostupů a atik)
 • zateplení vodorovných a svislých konstrukcí
 • výplně stavebních otvorů (okna, dveře, prosklené stěny…)
Hrubá stavba obsahuje vždy − bez ohledu na to, která firma ji realizuje − obvodové i vnitřní nosné stěny, stropy, příčky, střešní konstrukce včetně krytiny, a je-li součástí projektu, tak i komín. FOTO DANO VESELSKÝ

Hrubá stavba obsahuje vždy − bez ohledu na to, která firma ji realizuje − obvodové i vnitřní nosné stěny, stropy, příčky, střešní konstrukce včetně krytiny, a je-li součástí projektu, tak i komín. FOTO DANO VESELSKÝ

Hned na úvod je třeba uvést na pravou míru samotný pojem hrubá stavba. I když ho asi každý zná, každý si ho zároveň může vysvětlovat trochu jinak. Nemá totiž žádnou přesnou definici, která by byla zakotvená v platných normách.

Dědictví socialismu

Pojem hrubá stavba vznikl v 80. letech 20. století jako důsledek snahy rozdělit proces socialistické výstavby na hlavní a přidruženou výrobu. Hlavní stavební výroba v té době zahrnovala „hrubé“ stavební procesy, od výkopových prací, přes základy, nosné (svislé i vodorovné) konstrukce a příčky až po krov a zastřešení. Do přidružené výroby patřily, zjednodušeně řečeno, estetické úpravy venkovních i vnitřních povrchů a řemeslné práce související s dokončením stavby.

Populární kompromis

Mnoho stavebníků dnes volí realizaci hrubé stavby na klíč, zbytek provedou částečně svépomocí, na část si najmou kvalifikované řemeslníky. Je to šikovný kompromis mezi svépomocnou výstavbou mimořádně náročnou na čas i odborné zkušenosti a stavbou domu na klíč, která je sice nejkomfortnější, zároveň však i finančně nejnáročnější variantou. Díky tomuto řešení můžete těžit z předností jednak výstavby na klíč, jednak svépomoci, ušetřit čas i peníze a vyhnout se případným komplikacím, které by mohlo způsobit neodborné vyhotovení hrubé stavby.

Výhodou je firemní záruka kvality hrubé stavby (na všechny součásti hrubé stavby se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta – pokud se během ní projeví chyby, musí je dodavatel bezplatně odstranit) a také dokončení domu podle vašich představ. Otázkou však zůstává, co vlastně hrubá stavba obsahuje.

Pálená, nebo betonová? Na otázku, zda je lepší pálená, nebo betonová střešní krytina, neexistuje jednoznačná odpověď. Díky jednodušší výrobě je betonová taška o 30−50 % levnější. Pálená taška zase neztrácí tak rychle svůj perfektní vzhled. foto Bramac

Pálená, nebo betonová? Na otázku, zda je lepší pálená, nebo betonová střešní krytina, neexistuje jednoznačná odpověď. Díky jednodušší výrobě je betonová taška o 30−50 % levnější. Pálená taška zase neztrácí tak rychle svůj perfektní vzhled. foto Bramac

Dobrá rada: Šetřit byste určitě neměli na kvalitě stavebních materiálů nebo parametrech konstrukcí hrubé stavby, ani na kvalitní projektové dokumentaci a přípravě stavby. Nejúčinnější úsporu představuje menší dům – zvažte, zda není větší, než opravdu potřebujete, každý čtvereční metr navíc totiž představuje asi 19 000 Kč navíc k ceně hotového domu.

Co zahrnuje pojem hrubá stavba a co ne

Pod pojmem hrubá stavba můžete skutečně najít odlišný rozsah prací, při podepisování smlouvy si proto musíte dát pozor na to, co konkrétní firma ve fázi hrubé stavby realizuje a co ne. Důležitý rozdíl je například v tom, zda se za součást hrubé stavby považuje i spodní stavba (základy, včetně horizontálních rozvodů a hydroizolace) – i když to zní trochu nelogicky, protože bez základů se při budovaní hrubé stavby neobejdete.

Tento trend přinesly firmy, které nabízejí realizaci montovaných domů na už hotovou základovou desku. Za tu si buď připlatíte, nebo ji zabezpečíte ve vlastní režii. U montovaných sendvičových konstrukcí se však rozsah hrubé stavby může od tradičních zděných domů lišit i v jiném bodě – součástí sendvičových stěn bývá například finální povrchová úprava na straně interiéru (obvykle sádrokarton) a vnitřní rozvody, v rámci hrubé stavby firma obvykle realizuje i fasádu, včetně zateplení. Zateplení je další prvek, který v hrubé stavbě může, ale nemusí být zahrnut, podobně jako schodiště – v jednom případě může být její součástí, v jiném si za ně připlatíte.

Pokud tedy chcete porovnávat ceny, musíte zároveň porovnávat i to, co za danou sumu dostanete. Při výběru realizátora si proto pozorně prostudujte obsah prací, které firma do hrubé stavby zahrnuje.

Kombinace dřeva a betonu. Vlastnosti stavebního systému Durisol vyplývají z kombinace dřeva a betonu – díky tvárnicím, jejichž základem je dřevěná štěpka, má vynikající tepelněizolační a zvukověizolační charakteristiky, masivní betonové jádro zase výborně akumuluje teplo a zabezpečuje skvělou statiku. Ukládání tvarovek nasucho je rychlé a jednoduché, a ačkoli následná betonáž zvyšuje pracnost a snižuje rychlost výstavby, Durisol se dodatečně nezatepluje, čímž se zase ušetří hodně námahy a času. foto Leier

Kombinace dřeva a betonu. Vlastnosti stavebního systému Durisol vyplývají z kombinace dřeva a betonu – díky tvárnicím, jejichž základem je dřevěná štěpka, má vynikající tepelněizolační a zvukověizolační charakteristiky, masivní betonové jádro zase výborně akumuluje teplo a zabezpečuje skvělou statiku. Ukládání tvarovek nasucho je rychlé a jednoduché, a ačkoli následná betonáž zvyšuje pracnost a snižuje rychlost výstavby, Durisol se dodatečně nezatepluje, čímž se zase ušetří hodně námahy a času. foto Leier

Kolik tedy bude stát?

Otázka, kolik stojí stavba rodinného domu, je podobná jako otázka, kolik stojí nové auto – mohou se lišit vskutku diametrálně. Pokusme se ale být konkrétnější a podívejme se na průměrné údaje, které vám mohou pomoci udělat si představu. Tržní ceny se dnes pohybují asi od 18 000 do 35 000 Kč za m2 užitné plochy nezařízeného domu – záleží především na energetickém standardu a náročnosti zakládání. Rodinný dům s obytnou plochou kolem 100 m2 se tedy dnes dá postavit za 1 800 000 až 3 500 000 Kč.

Náklady na hrubou stavbu obvykle představují asi třetinu až polovinu celkových nákladů na hotový dům (běžně kolem 8 000 až 20 000 Kč/m2 při dodávce na klíč). Tyto sumy se ale dají určit jen velmi přibližně – záleží totiž na typu domu, na tom, co všechno hrubá stavba zahrnuje, jakož i na zvolených materiálech a vybavení či podílu vlastní práce v obou fázích.

Tvárnice je tvořena ze tří složek – dřevocementové štěpky, betonového jádra a šedého polystyrenu. Složení tvárnic umožňuje vysokou cirkulaci vzduchu a difuzi vodních par. Zdivo „dýchá”, proto tvoří příjemné prostředí pro bydlení a předchází vzniku suchého vzduchu i nebezpečných plísní.

Tvárnice je tvořena ze tří složek – dřevocementové štěpky, betonového jádra a šedého polystyrenu. Složení tvárnic umožňuje vysokou cirkulaci vzduchu a difuzi vodních par. Zdivo „dýchá”, proto tvoří příjemné prostředí pro bydlení a předchází vzniku suchého vzduchu i nebezpečných plísní.

Radíme se s odborníkem

Marcel Modranský, Bramac

Na co si dát pozor při kladení střechy

Kvalita střechy závisí jak na použitém materiálu, tak i na schopnostech pokrývačů. Obecně platí, že nejlepší práci vykonají certifikovaní pokrývači školení přímo výrobcem střešních krytin. Montáž střechy realizují tak, aby byly splněny všechny požadavky na získání záruk od výrobce. Koupí uceleného systému a jeho správným položením vyškolenou firmou získáte jistotu, že střecha bude sloužit dlouhá léta bez jakýchkoli problémů a dalších investic. Nekvalitní pokrývači sice dokážou pokrýt střechu za nízkou cenu, avšak existuje riziko, že u důležitých detailů udělají chybu. Též se stává, že jejich firma časem přestane existovat a chybné položení nebude u koho reklamovat. U prokazatelně nesprávného položení totiž záruku na funkčnost střechy výrobce nenese.

Na čem ušetřit a na čem nešetřit

Začněme tím, na čem se šetřit nevyplácí, a tím je kvalitní materiál a dodržení technologických postupů. Ušetřit naopak můžete na práci, kterou zvládnete svépomocí – cenu hrubé stavby si tím můžete snížit až o třetinu, avšak jen za jistých podmínek. Tento způsob výstavby domu totiž vyžaduje mnoho času, fyzických sil a hlavně příslušné znalosti, jinak se může stát vyčerpávající noční můrou. Zvažte tedy pečlivě, které práce zvládnete svépomocí a které ne, aby vás snaha o šetření nevyšla v důsledku nezkušenosti a předělávání příliš draze.

Ať už budete stavět svépomocí, nebo ne, doporučuje se na svislé i vodorovné stavební konstrukce zvolit jeden stavební systém a při výstavbě přesně dodržovat technologický postup. Dnešní stavební systémy nabízejí propracované způsoby spojování a ucelené série doplňků, jako jsou například rohové cihly či překlady. Vyhněte se laciným stavebním materiálům, jejichž nabídka není komplexní, i používání více stavebních systémů, které není vhodné kombinovat.

Kdy stavět

V minulosti bylo zvykem „uzavřít“ hrubou stavbu před zimou, tedy dokončit ji, včetně zastřešení a výplní stavebních otvorů tak, aby mohla přes zimu „vymrznout“. V zimě se stavba temperovala a realizovaly se vnitřní rozvody a dokončoval se interiér. Tato technologická přestávka už dnes nebývá nutná, protože se mokré procesy omezují na minimum – například broušené cihlové bloky se dají spojovat pomocí speciální stavební pěny, stále více rodinných domů se též realizuje jako montované.

I tak se však stále doporučuje nechat zděnou stavbu projít mrazem, aby mohlo nosné zdivo vyzrát a dodatečně se dotvarovat, čímž se předejde vzniku případných trhlin.

MOŽNOSTI VÝSTAVBY

Stavební systém z bílého pórobetonu představuje kompletní portfolio komponentů, včetně střechy. Zdění s tímto systémem je rychlé a díky němu je stavba homogenní, bez kritických míst, odkud by unikalo teplo. Použití masivní střechy přispívá k tepelnému komfortu – pomáhá proti letnímu přehřívání a nahrazuje klimatizaci podkroví. foto Ytong

Stavební systém z bílého pórobetonu představuje kompletní portfolio komponentů, včetně střechy. Zdění s tímto systémem je rychlé a díky němu je stavba homogenní, bez kritických míst, odkud by unikalo teplo. Použití masivní střechy přispívá k tepelnému komfortu – pomáhá proti letnímu přehřívání a nahrazuje klimatizaci podkroví. foto Ytong

Komplexní řešení. Výhodou moderních cihlových systémů je komplexní nabídka prvků – od jednoho výrobce tak můžete dostat řešení hrubé stavby zděného domu od základů až po komín. V nabídce jsou například promyšlené žaluziové a roletové překlady, stropní konstrukce určené na ruční montáž i kvalitní cihlové komíny. foto Heluz

Komplexní řešení. Výhodou moderních cihlových systémů je komplexní nabídka prvků – od jednoho výrobce tak můžete dostat řešení hrubé stavby zděného domu od základů až po komín. V nabídce jsou například promyšlené žaluziové a roletové překlady, stropní konstrukce určené na ruční montáž i kvalitní cihlové komíny. foto Heluz

Díky tepelněizolačním vlastnostem špičkových cihel se obejdete bez zateplování obvodových stěn.

První řada je nejdůležitější. Přesné založení stavby je hlavním předpokladem úspěšné realizace hrubé stavby z broušených cihel. Proto výrobce cihel, společnost Wienerberger, nabízí možnost objednat si asistenční službu při zakládání první řady cihel Porotherm Profi. Když se však přesto do založení stavby pustíte svépomocí, vždy dodržujte technologické pokyny výrobce. foto POROTHERM

První řada je nejdůležitější. Přesné založení stavby je hlavním předpokladem úspěšné realizace hrubé stavby z broušených cihel. Proto výrobce cihel, společnost Wienerberger, nabízí možnost objednat si asistenční službu při zakládání první řady cihel Porotherm Profi. Když se však přesto do založení stavby pustíte svépomocí, vždy dodržujte technologické pokyny výrobce. foto POROTHERM

Vyberte si stupeň. Firmy, které dodávají montované dřevostavby, obvykle nabízejí různé stupně dokončení – od hrubé stavby v různých fázích až po úplně dokončený dům, včetně vnitřních povrchových úprav. Pozorně si prostudujte, co který stupeň obsahuje a co ne. Za hotový typový rodinný dům Atrium Nova 109 bez základové desky zaplatíte 2 736 000 Kč (včetně DPH). foto ATRIUM

Vyberte si stupeň. Firmy, které dodávají montované dřevostavby, obvykle nabízejí různé stupně dokončení – od hrubé stavby v různých fázích až po úplně dokončený dům, včetně vnitřních povrchových úprav. Pozorně si prostudujte, co který stupeň obsahuje a co ne. Za hotový typový rodinný dům Atrium Nova 109 bez základové desky zaplatíte 2 736 000 Kč (včetně DPH). foto ATRIUM

Text Erika Kuhnová
Foto archiv firem
zdroj časopis Home speciál

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: cihla hrubá stavba stavebni materialy
Sdílejte článek

Diskuze

 • My museli trošku slevit a dát se do dřevostavby. Nejdřív, že si vše postavíme sami, jenže na dřevostavbu by měli být odborníci. Raději jsme teda dali na kamarádku, které stavila firma dřevostavbu. No trvalo to, než si na nás udělali čas, navíc se stavba spozdila o pár dní. Ale bydlíme a v dřevostavbě se bydlí velmi dobře.

  Marta1