Kvalitní a báječně teplá podlaha

Kvalitní a báječně teplá podlaha

13. 10. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Novou, již známou generací kvalitních litých podlahových hmot, ideální pro instalaci podlahového vytápění, je například ANHYMENT – litý samonivelační anhydritový potěr, který dokáže uspokojit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků.

Klíčovou roli při výběru vhodného materiálu už dnes hraje nejenom kvalita samotných materiálů a služeb, které společnosti nabízejí, ale i způsob zpracování, rychlost realizace a v neposlední řadě finanční náklady, na které má také vliv neustálé zdražování vstupních surovin a energie.

Báječně teplá podlaha

typicka skladba podlahyDříve používané betonové mazaniny už nyní nahrazují nové technologie
Již samotné označení betonová mazanina vytváří v člověku asociace s něčím technicky nepříliš zdařilým. Betonová mazanina je směs cementu, kameniva a vody, která se vyrábí buď přímo na staveništi v běžné stavební míchačce, nebo v betonárně jako průmyslově vyráběný cementový potěr. Namíchaná směs se nasype do prostoru realizované podlahové konstrukce a nejčastěji ručně se uhladí do požadované roviny. Pro dosažení optimální pevnostní charakteristiky výsledné podlahy je navíc nutné umístit do potěru ještě dodatečnou výztuž – ocelovou kari síť.

Splnit požadavek na rovinatost povrchu podlahové konstrukce, je při použití zavlhlé směsi nadlidský výkon. Obvykle je nutné povrch ještě vyrovnat vhodnou samonivelační hmotou. To přináší další finanční náklady.

podlahove topeni liti

S jeho použitím lze snížit nejen náklady na vytápění, ale i výšku podlahové skladby v novostavbách či rekonstrukcích. Jedná se o směsi na bázi síranu vápenatého (CaSO4) se samonivelačním účinkem, které umožňují srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m lati, tudíž vytváří dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu. Splňují požadavky normy ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení. ANHYMENT vytváří dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu. Odpadá tím dodatečné vyrovnávání a stěrkování podlahy. Díky vysoké pevnosti lze aplikovat nad podlahovým vytápěním ve výšce již od 3,5 cm. Směs má vynikající zatékavost kolem trubek podlahového vytápění, a proto nastává rychlý a stejnoměrný přenos tepla v podlahovém topení. Na ANHYMENT lze pokládat většinu podlahových krytin (plovoucí podlahu, parkety, dlažbu atd.).

Výroba probíhá ve speciálním zařízení na maltárnách skupiny Českomoravský beton nebo na unikátních mobilních technologických zařízeních, které umožňují vyrábět tyto potěry téměř po celé ČR. Tento materiál je vhodný pro bytovou výstavbu, kancelářské objekty, objekty občanské vybavenosti a podobně.

Hlavními výhodami tohoto materiálu jsou rychlá a bezproblémová ukládka, minimální objemové změny a kvalitní výsledné povrchy. Díky svým vlastnostem je ANHYMENT ideálním řešením pro realizace podlahy s podlahovým vytápěním. Pro bytové koupelny, kuchyně a podobně je materiál použitelný za předpokladu ochrany povrchu některým typem izolace.

Vyšší účinnost podlahového topení při použití ANHYMENTU

anhyment uspora

Konvenční cementový potěr Moderní anhydtitový potěr ANHYMENT

Další změnou a výhodou oproti starým konvenčním cementovým potěrům (betonovým mazaninám) je, že potěry na bázi síranu vápenatého se nesmějí vyztužovat sítěmi. Dosahuje totiž pevností 20(30) MPa v tlaku a 4(5) MPa v tahu za ohybu. Tyto hodnoty jsou hlavními normovými ukazeteli a testují se po 28 dnech od výroby potěru na sadě trámečků (160 × 40 × 40 mm) podle ČSN 13 4454-2. Také vyztužení není potřebné vzhledem k výrazně nižšímu smrštění materiálu (asi 0,01 mm/m), ale hlavně je přímo nežádoucí z hlediska vznikající chemické reakce mezi ocelí a síranem vápenatým (CaSO4). ANHYMENT se vyznačuje téměř stabilním prostorovým chováním, což umožňuje omezené provádění dilatací.

schema

Skladba podlahy bez výztuží
Nejčastěji se podlaha skládá z pružné mezivrstvy, z vrstvy potěrového materiálu ANHYMENT a z nášlapné vrstvy. Obecně platí, že potěr na bázi síranu vápenatého na pružné mezivrstvě by měl mít tloušťku alespoň 35 mm, použijeme-li místo pružné mezivrstvy pouze oddělovací vrstvu (např. voskovaný papír), měla by být tloušťka alespoň 30 mm. Použitím potěrů na bázi síranu vápenatého místo konvenčního potěrů se tedy dá ušetřit vrstva materiálu silná 30 až 40 mm.

 

www.anhyment.cz
Zdroj: Zdroj: Českomoravský beton, a.s.

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: krytina materialy podlaha stěrkování
Sdílejte článek

Diskuze