zdroj Puren

Tepelné izolace puren® v létě nezklamou

17. 05. 2018 Sdílet

V posledních letech zaznamenáváme klimatické změny, kdy dochází k extrémním výkyvům počasí a to jak v létě, tak i v zimě. Tyto klimatické změny mají vliv na energetickou náročnost a na tepelnou stabilitu a pohodu.bydlení. Z hlediska letního období jsou nejvíce zatíženy podkrovní prostory se střešními okny a orientací na jih.

Podkrovní bydlení je realizováno pod šikmou střechou tvořenou dřevěným krovem s krytinou a tepelnou izolací z minerální vaty mezi a pod krokvemi nebo z PIR izolace nad krokvemi, tzv. nadkrokevní zateplení. Součástí bytového prostoru jsou střešní okna nebo vikýře. Problematiku zimního období řešíme tloušťkou tepelné izolace a kvalitně izolujícími okny. Co se týče letního období, tak tato problematika je v protikladu se zimním obdobím a velmi obtížně se řeší. Snížení vnitřních teplot se snadno provede klimatizací, která je však energeticky velmi náročná a nevede k úsporám.

zdroj Puren

Norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov nám ukládá, aby nejvyšší teplota vzduchu v místnosti byla v letním období +27°C (dle ČSN), +26°C (dle STN) a nebylo nutné používat klimatizaci (platí pro byty a bytové domy). Letní extrémní vedra za poslední roky mají stoupající tendenci, a proto bychom se měli zamyslet již v projektovém návrhu, jak můžeme zmírnit extrémní teplo v interiéru. Teplota pod krytinou může dosahovat +80°C i více stupňů v poledne. Jaká bude teplota pod střechou záleží na orientaci místností, počtu a velikosti oken, sklonu oken, zastínění, skladbě střešního pláště a druhu krytiny, akumulační schopnosti stěn a podlah a možnosti větrání. Nejslabším místem z hlediska prohřívání jsou střešní okna. Okna jsou umístěna v rovině střechy a umožňují celodenní osvit.

zdroj Puren

Jinak je tomu u svislých oken (vikýřů), kdy snadno dosáhneme zastínění okna přesahem střechy v létě ale v zimě umožnit pronikání slunečního tepla do interiéru.

zdroj Puren

Šikmé střechy jsou navrhovány jako lehké střešní konstrukce s velmi účinnou vrstvou tepelné izolace za účelem dosažení velmi malého prostupu tepla v zimním období ale málo účinné ke zpomalení prostupu tepla. Izolace z minerálních vláken umožňují snadnější pronikání tepelného sálání než tepelné izolace s uzavřenými buněčnými strukturami opatřené oboustranným hliníkovým povrchem. Je vhodné kombinovat tepelné izolace s materiály o vysoké objemové hmotnosti, tzn. s velkou akumulační schopností. Tyto materiály obvykle dobře fungují i jako akustické izolace.

zdroj Puren

Cílem proti nadměrnému přehřívání interiéru je zpomalit průchod tepla přes střechu, aby se nejvyšší denní teplota dostala do vnitřního prostoru teprve tehdy, když se venku ochlazuje. V létě je akumulace tepla tak veliká, že se vysoká teplota ve střešním plášti udrží i v noci. Rozpálená krytina přenáší teplo sáláním přes vzduchovou větranou mezeru do tepelně izolační vrstvy. Sálavé záření neohřívá vzduch a prochází beze ztrát do tepelné izolace. Větraná mezera může prouděním vzduchu ochlazovat povrch tepelné izolace a krytiny. Obvykle v období vysokých teplot jsou vyrovnané teploty a proudění vzduchu pod krytinou je velmi malé. Těžké krytiny akumulují přes den více tepla a v noci ho vydávají, čímž zhoršují fázový posuv tepla. Společnost Puren proto doporučuje pro zlepšení tepelné pohody v letních měsících aplikovat v nadkrokevním zateplení skladby na dřevěném bednění s dřevovláknitou deskou a PIR izolací opatřenou oboustranným hliníkem (nikoli pokovený papírový nosič). Difúzní pojistné hydroizolace s reflexní vrstvou zmenšují sálavou složku tepla.

zdroj Puren

Problematika prohřívání interiérů v letním období, chování střešních skladeb a vlastnosti jednotlivých materiálů jsou často předmětem dohadů. Neexistuje dostatek reálných měření a ověření z praxe. Teoretické výpočtové programy jsou jen orientační a nedokážou zohlednit realitu. Je třeba si uvědomit, že zde hraje velmi významnou roli rozdíl denních a nočních teplot a délka trvání vysokých denních teplot. Při dlouhodobých vysokých denních teplotách a tzv. tropických nocích dojde k prohřátí interiéru vždy, je to jen otázka času. V našich klimatických podmínkách zatím takové dlouhodobé extrémy.netrvají.

Autor článku:
Ing. Luděk Kovář – Obchodní zastoupení ČR a SK

Puren gmbh

www.puren.com/cz

www.puren.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Puren gmbH

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: akustické izolace prohřívání interiérů šikmé střechy tepelná izolace
Sdílejte článek