Drain-back solární systémy pracují i v zimě

Drain-back solární systémy pracují i v zimě

05. 03. 2014
Diskuze (0)
Sdílet

Pokud vlastníte rodinný dům, solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění vám může pomoci ušetřit nemalé náklady na energie. Moderní solární systémy s řízeným napouštěním a vypouštěním kolektorů, takzvanou drain-back technologií, navíc nabízejí […]

Pokud vlastníte rodinný dům, solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění vám může pomoci ušetřit nemalé náklady na energie. Moderní solární systémy s řízeným napouštěním a vypouštěním kolektorů, takzvanou drain-back technologií, navíc nabízejí vysokou účinnost a nevyžadují téměř žádnou údržbu. A hlavně: bez problémů fungují i v zimě, voda v nich nezmrzne. Ve spolupráci s odborníky jsme se podívali na některé výhody drain-back solárních systémů.

Systém drain-back (zpětné odvodnění) je technologicky jinou variantou z pohledu konstrukce solárního systému. V klidovém stavu čerpadlové jednotky − např. stav při nedostatečném slunečním svitu − jsou kolektory a solární vedení prázdné, nemůže tedy dojít k přehřátí a možnému poškození systému. Teprve při dosažení nastavené teploty je celý solární systém zaplněn teplonosným médiem a předává teplo z kolektorů do akumulační nádoby. Vzhledem k tomu, že okruh je bez tlaku, je činnost systému velmi bezpečná.

(foto: ENBRA)

(foto: ENBRA)

Solární systémy s drain-back technologií mají specifické požadavky na instalaci. Zásadním požadavkem je nutnost zajistit stálý, alespoň dvouprocentní spád potrubí od solárních kolektorů až k zásobníku. Pro maximální solární zisky je možné systém nastavit na míru a plně jej tak přizpůsobit požadavkům dané instalace.

 

1. Drain-back systémy nevyžadují komplikovanou údržbu

Solární systém vybavený drain-back technologií pracuje pouze tehdy, když svítí slunce a je poptávka po teplé vodě. V takovém okamžiku vydá řídicí elektronika pokyn a solární kolektor se pomocí oběhového čerpadla zaplní pracovní kapalinou. Beztlaký systém ohřevu vody je mnohem spolehlivější. „Výhodou systému pro solární ohřev vody s drain-back technologií je energeticky efektivnější a hlavně bezúdržbový provoz,“ popisuje výhody technologie odborník na otopnou techniku Ivo Zabloudil ze společnosti Enbra.

Drain-back systémy standardně nepotřebují nemrznoucí směs. Jako pracovní kapalina je v těchto systémech většinou použita voda, která má lepší vlastnosti pro přenos tepla. Odpadají také právě požadavky na její pravidelnou výměnu a ekologickou likvidaci. Beztlaký systém bez nemrznoucí směsi méně namáhá těsnění, snižuje se tedy riziko úniků kapaliny a provozních poruch.

(foto: ENBRA)

(foto: ENBRA)

Systém Rotex Solaris je složen ze solárních panelů a beztlaké akumulační nádoby Rotex SaniCube nebo HybridCube. Na rozdíl od běžných solárních systémů pro ohřev vody nepotřebuje Rotex Solaris nemrznoucí směs, v potrubí proudí čistá voda. Díky tomu je až o 15 % účinnější než běžné systémy používající kapaliny na bázi glykolu. Systém obsahuje dvě čerpadla, jedno s proměnným a druhé se stálým výkonem. Při spuštění ohřevu vody nejdříve pracují obě, aby se celý okruh snáze a rychle zavodnil. Po zavodnění solárních panelů pracuje pouze první čerpadlo s výkonem regulovaným přesně podle teploty vody v kolektoru a zásobníku. To umožňuje minimalizovat náklady na provoz celého systému a zvyšuje účinnost ohřevu vody.

 

2. Beztlaké solární systémy v zimě nezamrzají

V beztlakém solárním kolektoru není v době nečinnosti pracovní kapalina. Díky tomu nehrozí, že systém v zimě zamrzne, není tedy třeba používat nemrznoucí směs. Problémy s provozem odpadají i v létě, kdy se solární systémy potýkají s přebytky tepla. Pokud není teplo potřeba pro ohřev vody, solární kolektor je prázdný a nepracuje. Nehrozí proto degradace provozní kapaliny ani její případné úniky přes pojistný ventil. Díky tomu, že drain-back systém je beztlaký, není nutná ani expanzní nádoba.

(foto: eheating.eu)

(foto: eheating.eu)

3. Vyšší účinnost díky lepším tepelným vlastnostem systému

Solární systémy s drain-back technologií nabízí i vyšší účinnost. Je to dáno kombinací několika příznivých faktorů. „V těchto ohřívačích není nutné používat nemrznoucí směs, která má horší vlastnosti pro přenos tepla než voda. To spolu s lepšími stratifikačními vlastnostmi beztlakého zásobníku a absencí výměníku voda-nemrznoucí směs zaručuje až o 15 % lepší účinnost oproti klasickým tlakovým solárním systémům,“ vyjmenovává Ivo Zabloudil.

(foto: Vaillant)

(foto: Vaillant)

Kombinace AuroStep Plus se závěsným kondenzačním kotlem Ecotec Plus. Při dostatečné intenzitě slunečního záření začne vysoce účinné čerpadlo s plynule regulovatelnými otáčkami dopravovat kapalinu do panelů, kde přebírá tepelnou energii za slunečního záření, kterou dále předává do teplé vody v zásobníku (systémy AuroStep plus s maximální výškou instalace do 12 m využívají navíc přídavné nízkoenergetické čerpadlo). Po nahřátí zásobníku dojde k vypnutí čerpadla a kapalina steče samospádem do solárního zásobníku. Jedná se o beztlakový systém ovládaný solárním regulátorem na základě rozdílu teplot mezi solárním panelem a teplou vodou.

 

Výhody drain-back technologie v kostce:
• Až o 15 % vyšší účinnost oproti tlakovým systémům.
• Mimořádně nízké nároky na údržbu.
• V zimě solární systém nezamrzá a v létě se nepřehřívá.
• Životnost v řádu desítek let, snadná likvidace a recyklace starého systému.

Text: Enbra
Foto: archiv firem
Redakční úprava: Dominika Záveská

Kategorie: Vytápění
Tagy: ohrev vody rodinny dum solarni vytapeni
Sdílejte článek

Diskuze