Poradenství a technická pomoc ZDARMA

Reklama

Všem vlastníkům a uživatelům objektů poškozených povodněmi nabízí Baumit, s. r.o. odborné poradenství při odstraňování vlhkosti.

– Poradíme Vám na místě rychlé a účinné řešení při sanaci zdiva, soklu nebo fasády 

– Změříme vlhkost zdiva

– Odebereme vzorky pro zjištění výskytu solí

– Doporučíme vhodnou skladbu sanačních omítek na míru

Pro postižené povodněmi garantujeme slevu v minimální výši 25 % z ceníkových cen na nákup sanačních omítek Baumit Sanova v období do 31. 8. 2013.

Můžete bezplatně zavolat na naši poradenskou linku 800 100 540 nebo nás kontaktovat e-mailem na povodne@baumit.cz. Doporučený postup sanačních prací a další informace naleznete na www.baumit.cz

Baumit Sanova omítky

Baumit Sanova omítky představují osvědčené systémové řešení, po aplikaci umožňují vysychání zdiva, a to při současném využívání interiéru. Tyto výrobky mají výhodné technické parametry, které zamezují vzniku dalších škod a splňují přísná kritéria směrnice WTA.

Reklama

Komentovat