Rizikům nepředejdete, škodám ano

24. 11. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Pustíte-li se do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory, možná si vezmete i dlouhodobý úvěr. Škodu během výstavby mohou způsobit záplavy, ale i nečekaní zloději. Lze se proti těmto rizikům […]

Pustíte-li se do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory, možná si vezmete i dlouhodobý úvěr. Škodu během výstavby mohou způsobit záplavy, ale i nečekaní zloději. Lze se proti těmto rizikům pojistit? A je pro vás toto pojištění povinné, nebo se můžete rozhodnout dobrovolně?

Jestliže si výstavbu rodinného domu financujete z vlastních peněz, je pouze na vás, zda si stavbu pojistíte a kdy. Fáze výstavby, v níž se rodinný dům nachází, přitom nemá vliv na výšku pojistného. Kolik budete za pojištění platit, závisí na pojistné částce a druhu pojistky.

Pokud však nemáte dostatek finančních prostředků a půjčíte si v bance například formou hypotečního úvěru, je pro vás otázka pojištění stavby předem vyřešena – pojištění stavby je v tomto případě povinné. Nemovitost, kterou je jištěno čerpání hypotéky, musí být pojištěna minimálně proti poškození nebo zničení přírodními živly.

Máte-li tedy rozestavěnou stavbu, berete si hypotéku a touto stavbou za ni i ručíte, musíte ji mít pojištěnou. Jinak vám banka hypoteční úvěr nedá. Vždy musí být pojištěna alespoň ve výši úvěru a pojištění je vinkulováno ve prospěch banky během čerpání a splácení hypotéky. Po splacení hypotéky se vinkulace pojistného uvolní a záleží již jen na majiteli, zda dům nechá i nadále pojištěný.

Na jaká rizika se pojištění vztahuje
Základní pojištění většinou kryje rizika, jakým je požár, výbuch, zásah blesku, pád letadla, stromů, stožárů, následky vichřice nebo krupobití, povodeň, záplavu, zemětřesení, sesuv půdy, skal, lavin, tíhu sněhu a námrazy. Dále obsahuje pojištění proti nárazu dopravního prostředku, vandalismu (pokud škodu způsobil pachatel, kterého se policii podařilo vypátrat), ale i pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka vyplývající z vlastnictví pojištěné nemovitosti včetně přilehlého pozemku a z vykonávání stavební činnosti pojištěného jako stavebníka.

V případě, že základní pojištění nestačí, je možné se připojistit. Připojištění může krýt další rizika jako například pojištění skla, elektromotorů, stavebního materiálu, stavebních součástí a drobných stavebních mechanismů, ale i riziko vandalismu a krádeže.

Toto pojištění se často prodává formou balíčků. Při pojištění rozestavěné stavby bývají v levnějším balíčku pokryty většinou jen živelná rizika, dražší balíček obsahuje obvykle i krádež stavebního materiálu a drobné stavební techniky, násilné odcizení stavebních součástí a příslušenství stavby. Klientovi uhradí rovněž škody vzniklé krádeží a potřebné náklady na odstranění následků pojistné události.

Délka pojištění může být různá. Většinou se pojištění rozestavěného domu uzavírá na období, dokud klient nezíská kolaudační rozhodnutí. Do té doby je v zásadě možné pojistit se proti podobným rizikům jako u dokončené budovy. Rozdíly bývají v limitech pojistného plnění.

Jak se stanoví pojistná částka

Kolik budete za pojištění stavby platit, závisí i na pojistné částce. Pojišťovny se při stanovení pojistné částky řídí hodnotou stavby – buď rozestavěného rodinného domu, nebo hodnotou, kterou podle rozpočtu bude mít po dostavění. Určování její výše má svá pravidla. Většina pojišťoven dnes nepotřebuje znalecký posudek, ale rozpočtové náklady stavby, rozsah pojistného krytí, výši spoluúčasti nebo konečnou fakturu za postavení domu.

Výše pojistného tedy závisí na hodnotě stavby, která se v případě rozestavěné stavby určuje podle rozpočtu nemovitosti. Podle hodnoty stavby se určí pojistná částka, která by měla odpovídat hodnotě dokončeného domu. Většina pojišťoven nechává na rozhodnutí klienta, jak vysokou pojistnou částku si určí.

Při pojištění rozestavěné stavby je určena také základní minimální spoluúčast. Některé pojišťovny ji nevyžadují u základního pojištění. U připojištění je buď pevně určena, nebo si ji klienti mohou dohodnout. V takovém případě si výši spoluúčasti určí sami. Pojistné se obvykle platí jednou ročně. Je možné platit ho pololetně nebo čtvrtletně, ale většinou za příplatek.

Pojištění rozestavěných staveb je v mnohém podobné pojištění celé nemovitosti. Jestliže již absolvujete cestu za pojištěním rozestavěného domu, je výhodné nechat si ho pojistit jako dokončenou stavbu, protože při dokončení stavby někde pojištění dále pokračuje, v jiné pojišťovně je třeba se připojistit, a to buď do dne kolaudace, nebo do konce platnosti stavebního povolení.

Pojištění stavby ve zkratce
• Při určení pojistné částky se nevyžaduje znalecký posudek, pojišťovny ji určují buď podle rozpočtu stavby, projektové dokumentace či výchozí hodnoty po dokončení rodinného domu, nebo si ji majitel stavby určí sám na svou odpovědnost.

• Pojišťovny vyplácejí škodu v nových cenách (v tomto případě pokryjí aktuální náklady na opravu) nebo v časových cenách (vyplatí se taková částka za škodu, jaká by se vyplatila v době, kdy se pojistná událost stala).

• Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, někdy končí dnem kolaudace, v některých případech platí i nadále.

• Pojistné se platí nejčastěji jednou ročně, někde je možné platit i jednou za měsíc nebo čtvrtletí, obvykle za příplatek.

• Pojistit je možné stavbu nebo stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí.

• Záleží na majiteli domu, co si zvolí; zda pouze hlavní pojištění, nebo také připojištění.

• Pojištění domu můžete uzavřít v každé větší pojišťovně, která se nespecializuje pouze na životní pojištění, ale i na pojištění majetku.

Jana Hvozdovičová

Foto: MIRADOR, Patrik Safko

Kategorie: Novinky
Tagy: bydlení bez kolaudace stavba stavební pojištění
Sdílejte článek

Diskuze