Zdroj: Ing. Zoltán Nagy

I malá zahrada nabízí velké možnosti. Odborník radí, jak vytvořit perfektní venkovní prostor

08. 10. 2023
Diskuze (0)
Sdílet

Říká se, že ke štěstí mnohdy stačí málo a platí to i o ploše venkovních prostor, které patří k domu. Menší zahrada znamená důmyslněji promyslet, co kam a v jaké podobě umístit. Dobře funguje členění na funkční celky – od zeleninové přes okrasnou a bylinkovou zahrádku až po venkovní kuchyni a prostor pro relax. Skutečně je pravda, že čím menší prostor, tím méně funkcí?

Určitě není jednoduché vytvořit v zahradě ideální odpočinkové zóny, když máme omezený prostor. Častou realitou jsou nejen úzké, ale i různě tvarované či svažité pozemky. O venkovních prostorech pro odpočinek jsme si povídali se zahradním architektem Ing. Zoltánem Nagy.

Přečtěte si také:
Zahrada plná míst k odpočinku myslí i na čtyřnohé kamarády

 Od všeho trošku

Co je nejdůležitější u malých zahrad, když chceme, aby byly funkční a obsahovaly vše potřebné?

U zahrad s menšími rozměry musíme v první řadě brát ohled na praktické rozčlenění plochy. Po určení priorit se snažíme jednotlivé zóny rozmístit tak, aby na sebe nekonfliktně navazovaly a aby se opticky doplňovaly. Kompozici zahrady se snažíme chápat jako půdorys domu. I v něm máme jednotlivé zóny logicky a prakticky propojené. Až potom přichází na řadu jejich estetické ztvárnění s důrazem na detail, který je u malých zahrad klíčový.

Zahrada s květinami

Zahrada by podle odborníků neměla být monotónní. Zdroj: Ing. Zoltán Nagy

Na plánování takových zahrad neexistuje univerzální klíč. Každá řešená plocha je unikátní, doplňuje jinou architekturu, každý klient má odlišné nároky a představy. Prvky, které dokáže pojmout, je proto těžké katalogizovat. U malých zahrad bychom se však měli držet zásady „od všeho trošku“. Žádná funkce či plocha by neměla mít příliš dominantní postavení na úkor ostatních.

Trend negace trávníku na zahradě

Jak postupovat, když nechceme přijít o možnost posedět s rodinou či přáteli venku, například u grilu nebo ohniště?

Nejprve bychom se měli vzdát všeobecného obrazu zahrady, ve které dominuje trávníková plocha a obvodová výsadba. Trávník nemusí být bezpodmínečnou součástí našich zahrad. Když si ho odmyslíme, získáme plochu, kterou můžeme využít právě na posezení a pasivní odpočinek.

Odpočinková zóna

Dostatek míst k odpočinku je důležitý i na zahradě. Zdroj: Ing. Zoltán Nagy

Takto koncipovaná zahrada může být plná překvapení, opticky oddělených celků, ve kterých se dá pomocí vhodně zvolené vegetace tak trochu schovat. Můžeme v ní vybudovat dlážděné plochy, zídky či prvky drobné architektury s detaily, které ji oživí a udělají jedinečnou. V zahraničí je trend negace trávníku velmi výrazný. A v drtivé většině se týká právě zahrad s malými rozměry.

Nejčastější chyba: jižní terasa

Příjemným meziprostorem, který spojuje interiér a zahradu, jsou zastřešené nebo otevřené terasy. S jakými chybami jste se setkali v našich domácnostech?

Takovou nejčastěji se opakující chybou je umisťování teras s orientací na jih. V optice tvorby dispozice domu sice dává logiku, ale i při vhodně zvoleném přestřešení jsou tyto terasy někdy nesnesitelně přehřáté a během dne jsou právě v důsledku vedra nekomfortní. Řešením může být vytvoření alternativního posezení ve stinné části zahrady.

Rostliny v zahradě

Dostatek zeleně je základem každé zahrady. Zdroj: Ing. Zoltán Nagy

Častou chybou je i ignorování stavební přípravy na kotvení přístřešku před finalizací fasády rodinného domu. V současné éře přístřešků postavených z moderních materiálů se méně setkávám s faktorem špatně zvoleného konstrukčního materiálu (myslím hlavně dřevo a negativní jevy s ním spojené).

U otevřených teras je třeba klást důraz na krycí materiál podlahy. Tam se poměrně často setkávám s širokou škálou nevhodně zvolených materiálů, které nejenže neladí s rodinným domem, ale jsou i nepraktické na údržbu.

„Je načase začít zahrady vnímat jinak než jako trávník obklopený hradbou tújí.“

Soukromí uprostřed zahrady

Moderním trendem jsou různá zákoutí v zahradě dále od domu, která chrání soukromí domácích před pohledy ze sousedství. Jakými triky dosáhneme větší intimity v zahrádce mezi dvěma dalšími pozemky nebo na křižovatce?

Jak jsem již zmínil, vynecháním trávníku můžeme získat cennou plochu na vytvoření centrálně umístěných posezení. Intimitu do zahrady vneseme například použitím prvků, kterými docílíme vertikálně prostorové modelace zahrady. Populární jsou živé ploty (ne však túje a cypřišovce!) či palmety, které se objevují nejen jako obvodová výsadba pozemku, ale i v centrální zóně zahrady.

Bazén

V létě přijde vhod mít na zahradě bazén. Zdroj: Ing. Zoltán Nagy

Dokážeme z nich vymodelovat živé stěny, oddělit jimi pohledy, ztlumit hluk či vytvořit příznivější mikroklima v zahradě. I různými skulpturálně pojatými konstrukčními prvky dokážeme vytvořit opticky oddělené zóny, ve kterých je posezení příjemnější. Zajímavou povrchovou úpravou vneseme do zahrady barevnost, texturu a dynamiku.

Koupací jezírko, bazén či fontána na zahradě

Úžasným prvkem v exteriérech jsou jezírka. Vytvářejí příjemné klima a mnohá se budují jako koupací. S čím je třeba počítat, pokud bychom chtěli mít na pozemku koupací jezírko – ne velké, ale jen na zchlazení během horkých dnů?

Koupací jezírka mají své kouzlo, ale patří do rozměrově větších zahrad. Musíme totiž brát v úvahu i okolní plochu (podobně jako u bazénu), která slouží na odpočinek či potřebný servis. Malá jezírka jsou zároveň méně stabilní (řasy) a náročnější na údržbu. Já osobně je do malých zahrad nedoporučuji. To však neznamená, že v zahradě nemůžeme mít bazén menších rozměrů, kde je údržba vody díky bazénovým technologiím přece jen o dost jednodušší.

Vodní prvek

Vodní prvky vzrůstají zaslouženě na popularitě. Zdroj: Ing. Zoltán Nagy

Velmi populární jsou i různé drobné vodní prvky, které dokážou malou zahradu náležitě oživit. Cirkuluje v nich menší objem vody, jsou proto méně náročné na údržbu. Nejsou určené na koupání, ale dokážeme díky nim vnést do zahrady dynamiku, akustický vjem a přilákat ptactvo či hmyz.

Přečtěte si také:
Malebná zahrada rostoucí okolo novostavby na úpatí vinice

Zahradu plánujte spolu s domem

Prozradíte nám, s jakými problémy se při práci zahradního architekta setkáváte nejčastěji?

Problémy – nazvu to spíš negativní jevy – se většinou týkají prvků, které jako zahradní architekt nedokážu ovlivnit. Ne vždy totiž investor (jako hlavní faktor) chápe důležitost naší role při dotváření charakteru jeho životního prostoru a podcení potřebu včasné spolupráce. To má mnohdy za následek nevhodný výběr materiálů, nevhodně vedené komunikační zóny či špatně osazený bazén. Když přijdeme na obhlídku nového projektu a už máme svázané ruce neměnnými prvky, musíme improvizovat.

Pohovka v zahradě

Zahrada by měla nabízet také dostatek stinných míst. Zdroj: Ing. Zoltán Nagy

Zahradní architektura sice mnohdy využívá umění improvizace, nemělo by to však být na úkor designu a praktičnosti. K častým chybám ze strany investorů patří například i podcenění kvality a výšky navezené ornice, vykonání určitých prací (např. instalace závlahového systému, výsadba) před určením finální kompozice a podobně. Přirovnal bych to k vaření nového jídla bez receptu.

Přirozené louky vyžadují trpělivost

K novým zahradním trendům jednoznačně patří přirozené louky – tedy neupravený kousek pozemku, který se nechá zarůst původním lokálním rostlinstvem (nebo mu pomůžeme výsevem). Jejich výhodou je, že přitahují opylovače. V jakých případech byste tento nápad nedoporučil?

U malých zahrad o květinových loukách ani nemusíme přemýšlet. Ty totiž vyniknou a mají opodstatnění jen u velkých souvislých ploch. Jejich správné založení a následné prosperování je jen otázkou naší trpělivosti. Od výsevu k finální podobě může totiž uběhnout pár let. Jejich schopnost podpořit faunu je vskutku obdivuhodná, to však neznamená, že toho samého nedokážeme docílit v naší zahrádce výběrem vhodných trvalek na záhony.

Zahrádka

V malých zahrádkách je oblíbené pěstování na vyvýšených záhonech. Podpoří členění funkcí a je praktičtější. Zdroj: Ing. Zoltán Nagy

Trvalkové kompozice dokážou zahradu oživit nejen esteticky. Fauna v nich dokáže najít zdroj své pastvy během celé vegetace. V našem antropogenním světě kombinovaném s agrární pouští (monokultury) jsou to mnohdy poslední ostrůvky, díky kterým se ještě hmyz jakž takž drží. Je proto načase začít zahrady vnímat jinak než jako trávník obklopený hradbou tújí.

Pohledový beton i alternativy dřeva

Jaké materiály na venkovní zpevněné plochy nejraději používáte a proč?

Výběr vhodných materiálů na výstavbu zahrady není vůbec jednoduchý. Kromě estetického aspektu totiž musí splnit nízkoúdržbové parametry. Důležitým faktorem je samozřejmě vkus klienta a rozpočet, který je schopný na projekt uvolnit.

Posezení

Problém úzkého pozemku mezi dvěma sousedy často řeší půdorys domu ve tvaru písmene U nebo L. Vznikne kout chráněný před nechtěnými pohledy – ideální na venkovní sezení. Zdroj: Ing. Zoltán Nagy

Ve své tvorbě hodně používáme různé prvky z pohledového betonu (lemy, šlapáky), jakož i kvalitní bezúdržbové alternativy dřeva. Záleží na situaci. Při výběru betonových dlažeb na chodníky či terasy nemáme předsudky ani preference.

Přečtěte si také:
Útulná a stylová zahrada, která je svým důmyslným členěním doslova zelenou oázou pro celou rodinu

Vždyzelený charakter výsadby

Jaké okrasné rostliny nejraději používáte k umocnění atmosféry relaxačního ostrůvku v zahradě?

V realizacích používáme trvalkově-trávově-křovitý mix okrasných rostlin, u kterých klademe důraz na celoroční proměnlivost, a pokud je to možné, vždyzelený charakter. Z živých plotů preferujeme habry, buky, tisy či ptačí zob. Ve velké míře sázíme i jarní či podzimní cibuloviny a hlízoviny. Minimálně používáme konifery či skalničky.

Židle a stoly na terase

Příklad funkčně členěného exteriéru, kterému nic nechybí. Zdroj: Ing. Zoltán Nagy

 Co je nejdůležitější, pokud má odpočinková zóna venku skutečně působit jako dovolenková, a to i na maličkém pozemku?

Dobrý vkus majitele.

Terasa

Zastřešená terasa umožní venkovní sezení využívat nejen během slunečných dnů, ale i když prší. Zdroj: Ing. Zoltán Nagy

Fotogalerie

Text: Sabína Zavarská
Foto: Ing. Zoltán Nagy
Zdroj: časopis HOME

Kategorie: Zahrada
Tagy: architekt mala zahrada rady a tipy
Sdílejte článek

Diskuze