Výsadba stálezelených dřevin ve svazích bývá nejefektivnější, kryjí totiž celý rok půdní povrch. foto: Lucie Peukertová

Rostliny vhodné do výsadeb ve svahu

07. 04. 2020
Diskuze (0)
Sdílet

Ne každý má pozemek umístěný do takového terénu, který nevyžaduje žádné úpravy. Poměrně složité řešení mnohdy vyžadují svahy, které bývají častou součástí českých zahrad.

Jejich velkou nevýhodou je nízká stabilita, která souvisí s vysokým rizikem sesuvu i vodní a půdní eroze. Pokud svah není příliš příkrý, vystačíte si s některým z jednoduchých opatření, v němž mohou hrát důležitou roli zvláště některé nenáročné dřeviny.

Svahy mohou připravit majitelům pozemků nejednu bezesnou noc. Vždy je však třeba správně posoudit situaci a nic nenechat náhodě. U příkrých svahů, u nichž hrozí sesuv půdy a bezprostřední ohrožení majetku či osob, se neobejdete bez posudku statika, který navrhne vhodné technické opatření. V tomto případě se rozhodně nespoléhejte na rostliny, které se jinak ke zpevnění svahů používají.

Technická opatření spočívají v budování opěrných zídek, ramp nebo teras. My se ovšem budeme zabývat situací, kdy si vystačíme s výsadbou vhodných druhů rostlin. I ty se totiž mohou postarat do velké míry o stabilizaci zeminy, která by jinak byla ohrožená povětrnostními podmínkami.

Mírné svahy dokáží zpevnit i hatě ze smrkového řeziva. foto: Lucie Peukertová

Mírné svahy dokáží zpevnit i hatě ze smrkového řeziva. foto: Lucie Peukertová

Někdy potřebují i rostliny pomoci

Samotnou výsadbu rostlin přímo do svahu si můžeme dovolit pouze v případě, že svah a podmínky na něm umožňují zakořenění výsadeb. Pokud hrozí mírné sesuvy, svah není schopen zadržet srážkovou vodu a podmínky jsou všeobecně ztížené pro růst vysazených rostlin, pak je vhodné sáhnout po řešení, které podmínky podstatně ustálí. Běžně se k tomuto účelu používají hatě z hrubého smrkového řeziva, které se kladou kolmo na hranu svahu. Řezivo se kotví k půdě pomocí kolíků nebo lépe roxorů, na jejichž délce se nevyplácí šetřit. Na roxor přeci jenom bude kladen tlak, proto by měly dosahovat délky okolo 50 cm.

Hlavním úkolem hatí je zamezení sesuvů, rostliny pak mnohem lépe prospívají. Jejich další výhodou je schopnost stabilizace mulčovacího materiálu, který má i ve svahu své opodstatnění. Vždyť kde je třeba více zadržet vodu v zemině a omezit vzcházení plevelů, než zrovna ve svahu, který je celkově špatně dostupný pro jakoukoli údržbu?

Někdy je třeba hatě doplnit ještě kokosovou rohoží, která se pokládá přímo na svah. Ta zvrásňuje povrch zeminy, takže skvěle zadržuje mulč, který by jinak na svahu dlouho nevydržel. Toto řešení se mnohdy používá i samostatně, tedy bez hatí. Je ovšem třeba zdůraznit, že samotná kokosová síť nemá výrazné protierozní účinky.

Kokosová rohož poměrně efektivně zadržuje mulčovací materiály. foto: Lucie Peukertová

Kokosová rohož poměrně efektivně zadržuje mulčovací materiály. foto: Lucie Peukertová

S tkanou textilií buďte opatrní

Jistě by mnozí nesouhlasili, ale tkaná textilie má i celou řadu nevýhod. Abychom nezačali nedostatky, určitě stojí za to podtrhnout její perfektní schopnost zamezit jakémukoli vzcházení plevelů. Textilie má hustou strukturu, která nedovolí žádnému plevelu, aby jí prorostl. Její nevýhodou je ovšem hladká struktura, po které snadno sklouzne jakýkoli mulčovací materiál.

Poměrně těžké podmínky připraví také výběžkatým rostlinám, které se ve volné půdě rozrůstají nadzemními nebo podzemními oddenky. Textilie tuto schopnost neumožňuje, nehodí se tedy pro výsadbu rostlin s tímto charakterem růstu.

Jaké rostliny zvolit?

V praxi se můžeme mnohdy setkat s výsadbami trvalek, od nichž se očekává, že zpevní svah a navíc výsadbu i celkově ozvláštní pestrými květy případně zajímavými listy. Jenže tato skupina rostlin je pro zpevnění svahů absolutně nevhodná. Nejen že kořenový systém není dostatečně silný a mohutný, ale tyto rostliny mají poměrně krátkou vegetační dobu. S většinou z nich se rozloučíme v průběhu podzimu, kdy jejich nadzemní hmota odumírá, tudíž je půdní povrch zcela vydán napospas povětrnostním podmínkám. Pro účely stabilizace svahů raději volte listnaté či jehličnaté dřeviny, které za relativně krátkou dobu pokryjí půdní povrch.

Do svahů lze vysadit i vyšší druhy dřevin, měly by mít ovšem dostatečně mohutný kořenový systém a měly by snést i zhoršené podmínky. foto: Lucie Peukertová

Do svahů lze vysadit i vyšší druhy dřevin, měly by mít ovšem dostatečně mohutný kořenový systém a měly by snést i zhoršené podmínky. foto: Lucie Peukertová

Do této skupiny řadíme rostliny vyloženě půdopokryvné, které dosahují výšky sotva 20 cm ale i druhy vzrůstné. Skvělou službu odvedou především rostliny stálezelené, které se postarají o celoroční ochranu povrchu půdy. Nejde ovšem pouze o stálezelený efekt, rostliny by měly být odolné suchu, případně i intenzivnímu slunečnímu záření, pokud se svah nachází na slunném místě, či špatné kvalitě zeminy, což bývá častý případ většiny svahů.

Pokud tedy nejste milovníkem stálezelených jehličnanů, možná bude stát za to, tyto nenáročné rostliny vzít na milost. Právě tato skupina dřevin si totiž poradí i s poměrně příkrým terénem, kde by jiné rostliny neprospívaly. U příkřejších svahů zvažte zahuštěný spon pro výsadbu dřevin, rostliny se tak mnohem rychleji zapojí.

Jak rostlinám pomoci k lepšímu zakořenění

Rostliny sázejte dostatečně hluboko, keře snesou o něco hlubší výsadbu než stromy, které bychom naopak neměli přihrnovat zeminou více, než tomu bylo doposud v kontejnerech nebo na původním stanovišti. Kořenový bal keřů by tedy měl být vysazen dostatečně kvalitně, aby nevysychal a rychle kořenil. Kolem kořenového systému vytvořte závlahovou mísu, která zadrží zálivkovou vodu na tom správném místě.

Pokud je zemina na stanovišti opravdu nekvalitní, přilepšete rostlinám menším přídavkem zahradnického substrátu nebo kompostu. Rostliny ovšem nikdy nevysazujte pouze do kvalitních materiálů, neměly by tendenci prokořenit do okolí, čímž by se snížila jejich schopnost stabilizovat svah.

Borovice kleč je ideálním řešením pro různé typy svahů. foto: Lucie Peukertová

Borovice kleč je ideálním řešením pro různé typy svahů. foto: Lucie Peukertová

Vhodné jehličnany do svahů

borovice kleč – Pinus mugo
mikrobiota křižmovstřícná – Microbiota decussata
jalovec chvojka – Juniperus sabina ´Tamariscifolia´
jalovec polehlý – Juniperus horizontalis
tis červený – Taxus baccata ´Repandens´

Vhodné listnáče do svahů

skalník Dammerův – Cotonaester dammeri
skalník vrbolistý – Cotonaester salicifolius
brslen Fortuneův – Euonymus fortunei
břečťan popínavý – Hedera helix
třezalka kalíškatá – Hypericum calycinum
dřišťál Thunbergův – Berberis thunbergii
pámelník Chenaultův – Symphoricarpos chenaultii

Text a foto: Lucie Peukertová

Kategorie: Rady a Tipy
Tagy: rostliny do svahů roxory stabilizace svahů trvalky výsadba trvalek zahrada ve svahu Zůstaň doma
Sdílejte článek

Diskuze