Izolační tedy zateplovací vata je materiál, který se používá na zateplení budov a používá se poměrně často. Nejvhodnější je na zateplení fasád domu, střechy, podkroví nebo na zateplení podlah. Zateplovací vata je oblíbeným materiálem na izolaci i proto, že má vynikající nehořlavé a akustické vlastnosti. Zateplovací vata může být skelná nebo kamenná podle surovin, z nichž je vyrobena. Zateplovací vata vyrobená z vláken roztaveného skla a přísad jako křemičitý písek, soda, dolomit, borax, živec, vápenec – je tedy skleněná vata, nebo vyrobená z hornin především z čediče – je čedičová minerální vata. Přečtěte si i o jiných druzích zateplení v našich článcích.

Reklama

Nová minerální izolace s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi

Na trh přichází nová minerální izolace NOBASIL FKD S od společnosti Knauf Insulation, která je jedním z předních světových výrobců a dodavatelů izolačních materiálů. NOBASIL FKD S vyniká výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi, o čemž svědčí velice nízký součinitel tepelné vodivosti – lambda 0,036 W/mK. Tím získává náskok nad většinou podobných produktů na trhu v segmentu kontaktních