Chcete ušetřit na bydlení?

13. 01. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

Zodpovědné rozhodování o stavbě nového domova či o regeneraci staršího obydlí a přeměně v obydlí se zcela novými vlastnostmi a funkcemi by mělo být procesem, během něhož každý investor získá dostatek laicky podaných odborných informací, inspirací a podnětů, aby pro svou […]

Zodpovědné rozhodování o stavbě nového domova či o regeneraci staršího obydlí a přeměně v obydlí se zcela novými vlastnostmi a funkcemi by mělo být procesem, během něhož každý investor získá dostatek laicky podaných odborných informací, inspirací a podnětů, aby pro svou rodinu dokázal vybrat nejvhodnější typ bydlení. Pokud podle údajů a informací výrobce, na základě zkušeností a doporučení přátel a prodejců zodpovědně rozhodujeme o koupi auta, dovolené či nábytku, měli bychom mnohem zodpovědněji rozhodovat o výběru nového domova bez ohledu na to, zda půjde o bydlení v rodinném nebo bytovém domě.

 

Kde a kdo vám poradí objektivně a profesionálně

Žádný televizní program či rozhlasová relace, ani blogová diskuse, ba dokonce ani desítky článků ve více či méně odborných časopisech o stavebnictví nenahradí přímé získávání informací a osobní konzultace. Rady odborníků s dlouholetými zkušenostmi, neovlivněných smluvními partnery (staviteli, dodavateli stavebních materiálů a technických systémů), mají nedocenitelnou hodnotu. Lze je získat na odborných seminářích a konferencích, na nichž architekti, projektanti staveb a technických zařízení budov (TZB), ale i stavitelé energeticky úsporných budov informují odbornou i laickou veřejnost o aktuálních trendech ve výstavbě a užívání energeticky pasivních, či dokonce nulových staveb v Evropě i ve světě. V současnosti se již i v České republice konají tematicky stejně zaměřená setkání, odborné konzultace poskytují poradenská centra, v nichž specialisté z oblasti stavebnictví, TZB a energetiky pomáhají potenciálním stavebníkům v celém procesu – od výběru stavebního pozemku, stavebních a izolačních materiálů či systémů větrání a vytápění až po doporučení architekta, projektanta a stavební firmy.

Rekonstrukce starších obydlí

Rekonstrukce jsou z hlediska projektování a náročnosti provedení výrazně náročnější než projektování a výstavba srovnatelných novostaveb. Mnoha majitelům rodinných, a především bytových domů se však navzdory složitosti přípravné i realizační fáze vyplatí, jestliže zmíněné reality získali například jako dědictví. Celková cena regenerace rodinných domů bude s vysokou pravděpodobností přinejmenším srovnatelná s cenou výstavby nových domů, regenerace bytových domů bude určitě vyšší! I to je patrně jeden z důvodů, proč jsou energeticky efektivní úpravy starších obydlí spíše raritou než pravidlem.

V případě novostavby bude výběr vhodného stavebního pozemku, architektury obydlí, stavebních materiálů, prvků i technických zařízení do značné míry ovlivněn nejen racionálními argumenty, ale i emocionálními vztahy k vytvářenému obydlí. Při regeneraci staršího obydlí musíme chtě nechtě své představy omezit na výsledný vnitřní a vnější design objektu. Do hry totiž vstupují faktory dané stávající stavbou, které můžeme měnit pouze částečně. Nezměníme lokalitu ani orientaci domu ke světovým stranám, ale můžeme nahradit znehodnocené stavební materiály kvalitnějšími, můžeme odizolovat horní stavbu od základů, které dokážeme částečně zaizolovat. Můžeme kompletně zrekonstruovat krov, a dokonce zcela změnit jeho tvar a konstrukci, starou střešní krytinu nahradit novou. Samozřejmostí bude tepelná izolace obvodového pláště, podlahy a střechy, ale i vybavení domu energeticky efektivními systémy na vytápění interiéru a přípravu teplé vody.

Z hlediska získávání a pozdějšího čerpání externích finančních prostředků, ale především kvůli prvnímu odhadu situace, který učiní odborný poradce, je výhodné mít celou původní stavbu odborně fotograficky zdokumentovanou. Starý dům se stejně jako starý člověk v podobných situacích chová nevyzpytatelně, má své pochopitelné rozmary, ale i vysloveně nesnesitelné vlastnosti. Přitom je třeba mít na paměti, že voda, mráz a nevyužívání jsou nejhoršími správci každé budovy. Než tedy dům začnete léčit, musíte nejprve zjistit, na jakých základech stojí, jakými chronickými nemocemi trpí, je třeba prozkoumat jeho cévní i nervový systém, vyšetřit mu celé tělo a také zjistit, jak se chová během letních veder i třeskutých mrazů! Zkrátka starý dům potřebuje komplexní diagnózu, aby se stanovila technicky i finančně efektivní léčba a aby se zároveň dosáhlo požadované kvality bydlení.

Energeticko-stavební poradenská centra
Centrum pasivního domu,
www.pasivnidomy.cz
Ekologický institut Veronica,
www.veronica.cz
Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie,
www.ekowatt.cz
Liga Ekologických Alternativ,
www.lea.ecn.cz
Energy Consulting,
www.e-c.cz

Realizaci přípravy a rekonstrukce se rozhodně nedoporučuje svěřit „odborným poradcům“ ze sousedství s třicetiletou praxí v domácím stavebnictví. Rovněž se vyhněte realizačním firmám z internetu, které vám „za slušnou cenu“ dům „zrekonstruují“ a „zateplí“, nejlépe bez projektové dokumentace, bez dokladů a certifikátu – zato s 15letými „zkušenostmi“!

K analýze technického stavu staršího domu si raději přizvěte kvalifikovaného odborníka na pozemní stavby. Ten určí způsob a postup analýzy stavby, rozhodne o celkové diagnóze a navrhne opatření. Ta musí projektant zohlednit ve svých studiích a projektech. Tady není na místě šetření financemi, protože právě důkladné odborné vyšetření domu je v představební přípravě ta nejdůležitější fáze!

Vyšetření začíná od základů – především je třeba zjistit, zda jsou základy domu a obvodové stěny izolované proti vzlínající (kapilární) vlhkosti. Zároveň si ověřte, jak (a zda vůbec) je horní stavba odizolovaná od základů. Důkladně zkontrolujte i severní stěnu na celé ploše, zejména kolem oken a dveří, pokud na ní jsou. Prozkoumejte i stropy v jednotlivých místnostech a zvýšenou pozornost věnujte konstrukci krovu – odborníkům dejte posoudit jejich stav z hlediska dalšího využití nebo možnosti celkové výměny. Na diagnostiku je třeba vymezit dostatek času a finančních prostředků, důležitý je i výběr schopných expertů. Podobný princip platí i při koupi staršího domu, samozřejmě ještě před podpisem kupní smlouvy.

Závěr jako úvod

Současné bydlení v novostavbě či zregenerovaném domě by svým uživatelům mělo přinášet přinejmenším tři hodnoty – estetickou, zdravotní a ekonomickou. Dům by měl kromě architektonického designu zohledňovat i estetickou představu svých majitelů tvořenou hmotou, tvarem, barevností a dalšími prvky promítnutými do vnějších i vnitřních dispozic domu. Dům by měl být především domovem, nikoli showroomem – svým vybavením a zařízením by měl kromě pocitu bezpečí a pohody evokovat také pocit zdravého prostředí. A dům by měl být v maximální možné míře i energeticky úsporný a podle možnosti také ekologický. Jen tak lze žít v domě podle vlastních představ zdravě a ekonomicky výhodně!

text: Juraj Bondora
foto: Bramac
zdroj:
Vše o úsporách energie JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Dům
Tagy: dum rodinny
Sdílejte článek

Diskuze