Prostorný dům v zeleni pro mladou rodinu

15. 05. 2012
Diskuze (0)
Sdílet

Dům ve Villa Devoto, jedné z téměř padesáti čtvrtí Buenos Aires, postavili architekti z ateliéru Andrés Remy Arquitectos na pozemku s rozměry 18 × 24 metrů. I navzdory stísněnému prostoru se jim podařilo připravit zde pro mladou […]

Dům ve Villa Devoto, jedné z téměř padesáti čtvrtí Buenos Aires, postavili architekti z ateliéru Andrés Remy Arquitectos na pozemku s rozměry 18 × 24 metrů. I navzdory stísněnému prostoru se jim podařilo připravit zde pro mladou rodinu bydlení v zeleni. Nejenže z oken vidí dokonalý trávník lemovaný jehličnany, ale příroda – voda, kameny a rostliny – je obklopuje i v interiéru.

Velkým plusem pozemku byla adresa v žádané čtvrti, minusem zase, že ho těsně obepínaly tři sousední budovy. Naštěstí se ani jedna z nich neobrací na pozemek oknem. Architekti tak mohli dvě křídla domu navrhnout těsně u okolních budov a zůstalo dost místa pro zeleň. Projektování na stísněném prostoru přitom vedlo k nezvyklému střetu kryté parkovací plochy s bazénem, který není vsazen do terénu, ale stojí na něm. Bílý obdélník jeho skleněné stěny bude zřejmě přitahovat zrak i po letech stejně silně, jako zapůsobil při prvním pohledu. A když se za stěnou zjeví plavci, stanou se z nich herci v pohyblivém obraze.

V krytém prostoru určeném k parkování člení podlahu z leštěného betonu rýhy, aby ladila s velkoformátovou dlažbou v exteriérovém obytném prostoru, takzvané galerii. FOTO: Alejandro Peral

Redukovanou délku poschoďové části ve stinném prostoru lze jen chválit. V záběru zaujme též neobyčejná tloušťka skleněné stěny bazénu. FOTO: Alejandro Peral Obrys sedm metrů dlouhého bazénu v podstatě „kopíruje“ členitý obrys budovy. Výhled na vodu nabízí ze dvou stran i ložnice v poschodí. FOTO: Alejandro Peral

Luxus, který neprovokuje

Bazén i parkující limuzíny skrývá vysoký plot, za kterým díky promyšlené kompozici zmizela i dvě ze tří křídel vily. Ten, kdo projde kolem, zahlédne jen malý zlomek domu, konkrétně jeho přední trakt. Každé ze tří podlaží je funkčně ucelené: přízemí lze nazvat společenským, první poschodí odpočinkovým a druhé rekreačním. Pod přední část poschodí, obrácenou do ulice, „zasunuli“ argentinští architekti stání pro dvě auta; za ním pokračuje prostranství otevřené ze dvou stran a navíc osvětlené světlíkem z laminovaného skla. Do boční strany přízemí zase „vtiskli“ chodník vedoucí ke vchodu. Překrývá ho poschodí podepřené jen elegantním štíhlým oválným sloupem. Místo k parkování, komunikace či terasa bývají obvykle vedle domu a ukrajují ze zeleně, zde je však architekti z trávníku odsunuli a budova je „absorbovala“.

Z východního rohu atria je dobrý výhled na bílou pointu celého domu – atraktivní obdélník skleněné stěny bazénu. FOTO: Alejandro Peral

Zeď ze štípaného kamene se táhne od parkovací plochy až do kuchyně. Zatímco v galerii, kde po ní stéká voda, se třpytí v záři bodových svítidel v nádrži, v kuchyni kámen zalévá světlo shora, ze zdroje skrytého pod stropním podhledem. FOTO: Alejandro Peral

Žbluňkání při grilování

Reprezentační rámec prostoru určeného k posezení větší společnosti u grilu tvoří kamenná stěna, po níž stéká voda, která podle slov architekta „tlumí hrany kamene“. Dvě stěny obývacího pokoje a jídelny v zadním, kolmo připojeném křídle jsou zasklené, a to nejen směrem na dvůr, ale i na opačnou stranu, kde je přes sklo vidět do úzkého atria, v němž bují vlhkomilné rostliny. Kuchyň není součástí obytné zóny, patří dokonce do sousedního křídla a od obývacího pokoje a jídelny ji odděluje schodiště. Přízemí působí přímo odhmotněným dojmem – přispívá k tomu otevřená galerie, jakož i tmavá příčka, kolem níž je z každého úhlu vidět prostor, a skleněná, posuvná stěna v obývací zóně. Souvislá zeď ohraničuje v přízemí jen úsek nároží, kde se podélné křídlo setkává se zadním traktem. Dojem odhmotněnosti podporuje i přední křídlo, protože jeho výrazně vystupující poschodí není podepřeno.

Bílý obdélník skleněné stěny bazénu bude přitahovat zrak i po letech.
Díky starým stromořadím, jichž je tu více než v jiných čtvrtích, si Villa Devoto vysloužila označení Zahrada Buenos Aires. FOTO: Alejandro Peral K prostoru otevřenému do exteriéru se připojuje i zadní křídlo s posuvnými skleněnými stěnami. FOTO: Alejandro Peral

Když se za skleněnou stěnou bazénu objeví plavci, stávají se herci v pohyblivých obrazech.
FOTO: Alejandro Peral

Decentně poodhalený dům

Přední křídlo s ložnicí rodičů, koupelnou a šatnou mění v prvním poschodí půdorys domu z písmene L na zrcadlově obrácené C. Na opačné straně, nad obývací zónou, sahá poschoďová část jen nad jídelnu. Lze předpokládat, že architekti tím chtěli odlehčit pohled na objekt z této strany nebo usilovali o zmenšení stínu, který dům vrhá na sousední pozemek. Nejpravděpodobnějším jejich záměrem však bylo, aby dům ve směru od ulice nepůsobil příliš rozložitě a aby byla zachována určitá zdrženlivost, kterou se vyznačují i ty nejpřepychovější staré rezidence ve Ville Devoto.

V bílém prostředí galerie dominují tři výrazné prvky: stěna ze štípaného kamene, po níž stéká do úzké nádrže voda, tmavá stěna s kompozicí kruhových otvorů a bazén jako hlavní atrakce domu. FOTO: Alejandro Peral

Stěna, dlažba i obložení vířivé vany připomínají prostředí v přední části domu. Z terasy je příčkou vyčleněn prostor k sušení prádla, za ním je minizahrada v japonském stylu. FOTO: Alejandro Peral

Prales v interiéru

Je zajímavé, že herna, jež se nachází v tomto zkráceném křídle v poschodí, nemá průhled do zadního atria. V poschodí je do něj vidět jedině z haly při vyústění schodiště. Cílem bylo vytvořit neutrální slunečnou místnost bez sugestivní, trochu morbidní, trochu amazonské atmosféry světla a stínu, kterou obývacímu pokoji poskytuje atrium s bujným rostlinstvem. Hernu nakonec nebylo nutné přisvětlovat atriem. Světlo do ní proudí oknem do zahrady i zasklením obráceným na severovýchod, nad plochou střechu.

Úzká atria využili architekti i kompozičně – na střechách je ohraničili zdmi, jejichž kvádry ještě více člení obrys budovy.
Z chodby v prvním poschodí se z boku vchází do dvou dětských pokojů, na jejím konci do křídla s ložnicí rodičů. FOTO: Alejandro Peral Pravoúhlé výřezy ve schodištní zdi, komunikující s okny do atria, jsou výrazným prvkem domu.  FOTO: Alejandro Peral

Zahrada jako ze země vycházejícího slunce

Na jihovýchodním nároží prvního poschodí přibylo atrium se zahradou v japonském stylu, s posypem z drceného bílého kamene. Díky velkým oknům není na schodišti méně světla než v ostatních místnostech v domě. Úzká atria využili architekti i kompozičně – na střechách je ohraničili zdmi, jejichž kvádry ještě více člení obrys budovy. V druhém poschodí, které i s více než sedmimetrovou terasou tvoří jen 15 % plochy domu, jsou prostory pro fitness, koupelna s masážní vanou, sauna a místnosti pro personál, přístupné samostatným schodištěm z podesty hlavního schodiště. 

Půdorys 2. poschodí
1 lázně a fitness
2 sauna
3 prostory pro personál
4 prádelna
5 terasa


Půdorys 1. poschodí

1 hala
2 herna
3 dětský pokoj
4 ložnice rodičů
5 šatna
6 koupelna
7 schodiště pro personál
8 atrium

Půdorys přízemí
1 zahrada
2 bazén
3 krytá parkovací plocha
4 exteriérový obytný prostor (galerie)
5 kuchyň
6 obývací pokoj
7 jídelna
8 WC
9 atrium


TEXT: Karol Klanic 
FOTO: Alejandro Peral
Odpovědná redaktorka: Dominika Záveská
ZDROJ: časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Návštěvy domů
Tagy: dum rodinny
Sdílejte článek

Diskuze