Aby okna seděla

21. 02. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Od doby, kdy se stala energetická náročnost budov denně přetřásaným tématem, se výrobci předhánějí vnabídkách kvalitních oken, vymýšlejí pro ně nové dokonalejší profily, těsnění, prosklení, větrací klapky, materiály... Jakkoliv energeticky přepočítáno, vybaveno perfektním kováním avšelijakými certifikáty, nekvalitně osazené okno nesplní sliby výrobců anenaplní naše očekávání.

Zatékání, rosení oken, snížení zvukové izolace, deformace oken azvýšený únik tepla jsou výsledkem neodborné montáže. Možná bude pro vás zajímavé dozvědět se, co by měl udělat montáže znalý „osazovač“ oken dřív, než okno sedne do okenního otvoru.

 1. Před osazením okna autěsněním musí vyrovnat ostění, nadpraží iparapet (pokud to stavební firma zanedbala). Okna musí osadit čistá, hladká a zbavená nerovností.
 2. Mechanické kotvení okenního rámu by měl pojistit montáží pomocí dvou těsnicích pásek. Jednu je třeba instalovat zinteriérové strany (parozábrana – zamezí průniku interiérové vlhkosti do PU pěny), druhou zexteriérové strany (paropropustná – nežádoucí vodní pára zpřipojovací spáry jí může prostupovat, okno však ochrání před dešťovou vodou a slunečním UV zářením). Zajímavým řešením může být montáž smateriálem TwinAktiv. Vtomto případě stačí použít jeden typ pásky pro interiér iexteriér; páska přizpůsobí svoje vlastnosti okolním tepelným poměrům aceloročně zajistí suchou tepelnou izolaci připojovací spáry. Platí, že čím vyšší je relativní vlhkost vzduchu kolem fólie, tím nižší je její parotěsná schopnost anaopak.
Nevýhody vžitého způsobu osazení okna
Když se mechanicky ukotví okenní rám ajen se zapění PU pěnou (bez těsnicí pásky), která se následně překryje omítkou, případně zateplením, může později prasklinami prostupovat vodní pára apřes netěsnosti přímo pronikat do PU pěny. Ta vlivem vlhkosti začne degradovat, atak se postupně sníží tepelněizolační izvukověizolační vlastnosti okna. Vtakových podmínkách se daří iplísním.

Pokud už okna dosloužila

 1. Dřevěná okna se vyplatí koupit dřív, než se vysadí zokenních otvorů stará.
 2. Vpřípadě koupě dřevěného okna bez povrchové úpravy se nesmí zapomenout na povrchový nátěr určený do venkovního prostředí, který může podstatně prodloužit životnost celého okna tak, aby co nejdéle odolávalo vlhku, dešti astřídání teplot. Čisté okno, zbavené všech obalů análepek, je nutno natřít vbezprašném prostředí, nejlépe při teplotě od 15 do 25 °C. Nátěr sUV filtrem apřísadami proti plísním ihoubám se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí ve dvou avíce vrstvách podle typu použité barvy adoporučení výrobce. Následující vrstvu lze nanášet vždy až po vyschnutí předcházející. Mezi prvním adruhým nátěrem nebo před finální úpravou je třeba přebrousit povrch rámu velmi jemným brusným papírem (každý nátěr zvedne dřevní vlákna). Na nátěr oken jsou vhodné lazurovací nebo krycí barvy. Také poslední vrstvu nátěru je třeba nechat dokonale zaschnout. Vhodná jsou okna, která jsou už povrchově upravena přímo ve výrobě.
 3. Samolepicí těsnicí páska se aplikujeme ještě před osazením okenního rámu.
 4. Před demontáží starého okenního rámu se nejprve vysadí staré okenní křídlo s prosklením. Uněkterých typů oken se musí nejprve povolit okenní kování nebo kování ventilace či vyklopení okna. Při této činnosti je nezbytné chránit si oči ochrannými brýlemi. Starý rám se uvolňuje pomocí sekáče na vrtacím kladivu nebo ručně – postupně je třeba obsekat celý rám okna. Následně se rám povolí apomocí kleští nebo akumulátorového šroubováku se odstraní kotvicí prvky, tj. hřebíky nebo šrouby ukryté pod omítkou, které zajišťovaly propojení starého okenního rámu sostěním. Postupným kývavým pohybem do stran se okno pomalu vypáčí. Drobné výstupky stěny, které brání vybrat rám, se musí opatrně odsekat sekáčem, aby se zdivo kolem okenního otvoru poškodilo co nejméně. Zbytky dřeva starého okna apopraskané omítky se musejí odstranit metličkou alopatkou, případně speciálním stavebním vysavačem. Aby montážní pěna přilnula kpovrchu materiálů, je zapotřebí stavební otvor nebo otvor po starém okně ještě před instalací nového okenního rámu zbavit prachu, všech nečistot auvolněných částí zdiva.
 5. Je-li třeba stavební otvor zmenšit, musí se použít výplň zpórobetonových tvárnic, znichž lze ruční pilou (osazenou vidiovými plátky) na míru nařezat vhodné kousky materiálu na podložení nebo dozdění stavebního otvoru. Okno je nutné zafixovat dřevěnými nebo plastovými klíny – po vytvrdnutí montážní pěny se odstraní a otvory po klínech se vypění PU pěnou. Při osazování nového okna je důležité vodováhou kontrolovat svislou ivodorovnou rovinu okenního rámu. Po přesném vyrovnání okenního rámu ve stavebním otvoru se rám zafixuje tak, aby ho rozpínající se pěna neodtlačila aokno se neposunulo. Osazené okno je vhodné preventivně ještě před vypěněním ze strany interiéru rozepřít například dřevěným hranolem. Vpřípadě, že se okno takto nezajistí, může síla rozpínající se montážní pěny prohnout okenní rám směrem dovnitř. Okno se potom nepodaří dovřít.
 6. Je-li třeba osadit větší okno (ať už vyšší nebo širší), je nutno zabezpečit více rozpěr. Okenní rám se musí rozepřít ido kříže. Po rozepření je zapotřebí opět zkontrolovat osazení okna pomocí vodováhy. Celé okno se musí vycentrovat tak, aby mezery kolem rámu aod povrchů stěn byly všude stejné. Spára mezi stěnou aoknem se vyplní montážní pěnou, ještě předtím je však balení třeba řádně protřepat. Pěna se aplikuje vpoloze dnem balení vzhůru. Je nutné si samozřejmě připravit dostatečný počet balení PU pěny, aby se okna „vypěnila“ najednou. Proto je nutné okno votvoru upevnit adokonale utěsnit spáry, aby pěna, která má při tvrdnutí tendenci několikanásobně zvětšit svůj objem, neposunula rám. Nepotřebnou pěnu, která vytekla ze spár během nanášení, je potřeba nechat ztvrdnout (přibližně dvě hodiny) aaž potom odstranit – půjde to snadno. Nejlepší je, když se sdalším postupem prací počká do následujícího dne.
 7. Vytvrzenou pěnu, která přesahuje utěsňovanou spáru, je zapotřebí opatrně odřezat ostrým řezacím nožem nebo – vpřípadě silnější vrstvy ztvrdnuté pěny – plátkem pily na kov.
 8. Pokud je nový okenní rám již osazen azačištěn, je nutné stěnu před konečnou úpravou nátěrem ještě nechat dokonale proschnout. Okenní rám se při omítaní malování musí chránit krycí malířskou páskou, která se nalepí podél krajů okna. To usnadní natírání stěn kolem rámu. Bezprostřední okolí okna je nutno natřít štětcem nebo malým válečkem širokým 5 cm aostatní plochy potom vymalovat větším válečkem. Velká okna je třeba zakrýt tenkou fólií.
 9. Vnásledujícím kroku se okenní křídla nasadí avyzkouší se jejich funkčnost. Závěsy lze před nasazením okna mírně namazat, aby mělo okno tichý alehký chod. Potom se nainstaluje parapet (může být dřevěný, prefabrikovaný nebo zdlažby) aparapetní plech svhodným spádováním, aby mohla odtékat dešťová voda. Exteriérové parapetní desky je třeba osadit zároveň smontáží oken – dřív než se začne aplikovat zateplovací systém. Délka parapetní desky má být totožná sšířkou okna amá přesahovat přes zateplovací systém asi 20 až 40 mm. Na místo osazení exteriérových parapetních desek se nanese proužek silikonu (spoj okna sparapetní deskou), na zdivo polyuretanová pěna, potom se vloží parapetní deska apřišroubuje se nerezovými (nikoli obyčejnými pozinkovanými) šrouby.


Montáž dřevěných oken
Pevný lepený atvarově stálý okenní profil ze smrkového, modřínového, borovicového či merandi dřeva sceloobvodovým kováním amožností ventilace obsahuje pryskyřice, které zvyšují odolnost oken proti vlhkosti apovětrnostním vlivům.
Důkaz správnosti
Vážnou chybou montáže je nedostatečné vycentrování auložení okna před samotnou fixací okenního rámu. Výsledkem je nedokonalé těsnění křídla vrámu azatékání. Pokud se okenní křídlo zpootevřené polohy samočinně neotvírá ani nezavírá, je to důkaz správného osazení okna.

TEXT: Zpodkladů firem bauMax aMirador zpracovala Marína Ungerová.
FOTO: bauMax, Belid, Mirador, regnUM

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: izolace montaz okno
Sdílejte článek

Diskuze