Dům vám udělá fasáda

Dům vám udělá fasáda

06. 03. 2012
Diskuze (1)
Sdílet

Je to tak – oblečením můžete do okolí vyslat mnoho informací o sobě. Bez ohledu na to, zda jsou pravdivé, či nikoli, mají vliv na další komunikaci. Podobně je to i s domem. Jeho oblečení – fasáda – […]

Je to tak – oblečením můžete do okolí vyslat mnoho informací o sobě. Bez ohledu na to, zda jsou pravdivé, či nikoli, mají vliv na další komunikaci. Podobně je to i s domem. Jeho oblečení – fasáda – vypovídá mnohé o svém majiteli: jaký má vkus, zda inklinuje k tradiční, nebo spíše moderní architektuře, zda je ochoten experimentovat, nebo se přizpůsobit okolí, zda si nechá poradit, nebo jde stůj co stůj vlastní cestou, do jaké míry se on nebo někdo jiný vzhledem stavby zabýval a zvažoval různé možnosti, jak ji vylepšit. Všechny tyto informace může dům svou fasádou do světa křičet nebo jen decentně naznačovat.

 

Design není všechno

Bez ohledu na to, jaký vliv má správná volba fasády na konečný vzhled objektu, nejdůležitější funkcí fasády je ochránit obvodové stěny domu. Musí odolávat povětrnostním vlivům, měla by vylepšovat tepelněizolační vlastnosti domu, umožňovat plynulý prostup vodních par z konstrukce směrem ven, musí být odolná proti mechanickému poškození, ale také vůči teplotním a rozměrovým změnám ať už fasády samotné, nebo obvodových konstrukcí pod ní. Kvalitně realizovaná fasáda, která plní všechny své funkce, může výrazně prodloužit životnost celé stavby.Autor půvabného rodinného domu ve francouzském městě Rennes, vtěsnaného mezi původní zástavbu, zvolil na fasádu titanzinek s červenavým nádechem (VM Zink Pigmento®). Na odvětranou fasádu byl použit zámkový panel s vertikálním uspořádáním; tento typ fasády se věší na kovový rošt. Chladný a přísný vzhled plechové fasády zjemňují dřevěné posuvné okenice. Z ulice je plechová fasáda kombinovaná se sendvičovou stěnou s kamennou pohledovou vrstvou.foto: VM Zinc

Zhluboka dýchat, raz, dva

Potřebují stěny domu dýchat? Jak se to vezme. Pokud by vám šlo o dostatečnou výměnu vzduchu mezi interiérem a exteriérem, nemá význam, abyste čekali, kdy se z toho vydýchají obvodové stěny. Jen mizivé procento vzdušné vlhkosti se dokáže dostat z interiéru do exteriéru přes stěnu. Dokonce i při stavbě energeticky nenáročných objektů se snažíme toto procento ještě snižovat, a aby byly tepelné ztráty minimalizovány, chceme dosáhnout co největší neprůvzdušnosti objektu. Dýchání stěn je poněkud zavádějící výraz. Popisuje schopnost materiálu přijmout z interiéru určité množství vzdušné vlhkosti a následně se jí směrem do exteriéru zbavit. Snižovat vlhkost v interiéru je však možné jen dostatečným větráním (přirozeným nebo nuceným), bez ohledu na to, jaký difuzní odpor mají stěny. Proto se dnes objevují systémy nuceného větrání i v rodinných domech. Jisté však je, že nějaká ta vzdušná vlhkost se ve stěnách nachází, a úkolem projektanta je zabezpečit, aby se nepřeměnila na vodu tam, kde by to mohlo způsobit stavební poruchy. To znamená, že je nutné zajistit, aby se rosný bod posunul do takové části průřezu materiálovou skladbou obvodové konstrukce, kde bude mít voda možnost postupně se vysoušet (nejlépe úplně mimo konstrukce nebo alespoň do oblasti tepelné izolace). Toho se dá dosáhnout správným návrhem tloušťky zateplení, odvětráním vzduchové mezery a seřazením jednotlivých materiálových vrstev sendvičové konstrukce tak, aby jejich difuzní odpor klesal směrem z interiéru do exteriéru.

Kombinaci dvou tvrdě a chladně působících fasádních materiálů zvolili pro rodinný dům v městečku Senerques ve Francii. Použili titanzinek se zeleným nádechem (VM Zink Pigmento®). Odvětraná plechová fasáda realizovaná formou úhlové stojaté drážky se montuje na plné bednění zavěšené na kovový nebo dřevěný nosný systém. foto: VM Zinc

Při výběru barvy omítky zateplovacího systému platí jistá omezení, přičemž limitní je obvykle hodnota součinitele odrazivosti světla 30 nebo 25, v závislosti na zvoleném typu omítky. Na velmi tmavých fasádách může extrémně kolísat jejich povrchová teplota, a to nejen mezi létem a zimou, ale i v rámci jednoho dne. Důsledkem takovýchto teplotních změn je degradace polystyrenu a porušení celistvosti celého souvrství zateplovacího systému. Vlivem různé tepelné roztažnosti jednotlivých jeho vrstev vznikají drobné trhliny, kterými do systému vniká voda. Takže pokud jste zvolili na fasádu tmavší barvy, musíte zvolit i vhodnou technologii – místo polystyrenu vybrat minerální vlnu, jíž vyšší teploty neškodí, a všechny ostatní systémové komponenty zateplení vybrat s přihlédnutím ke zvýšenému mechanickému namáhání konstrukce.

Kontaktní zateplovací systém

Při výběru fasády se jako první nabízejí omítky. Protože se (s ohledem na životní prostředí, ale i na vlastní peněženky) snažíme snižovat energetickou náročnost našich obydlí, řekněme si něco málo o kontaktních zateplovacích systémech. Jejich základní skladbu určitě není nutné podrobně rozebírat. Už i malé dítě ví, že jde o desky z tepelněizolačního materiálu (polystyren, skelná nebo čedičová vlna, dřevovláknité rohože a mnohé jiné), které se nalepují a mechanicky kotví na obvodové stěny domu. Následně se na ně aplikuje sklotextilní mřížka ve vrstvě lepicí stěrky (pro vylepšení mechanických vlastností fasády) a vybraný typ tenkovrstvé omítkové směsi. Prvním pravidlem při výběru kontaktního zateplovacího systému je použít všechny jeho vrstvy od jednoho výrobce. Je to důležité pro zabezpečení jejich spolupůsobení jako celku. Na vás zůstává výběr tepelné izolace, její tloušťky, volba typu omítkové směsi a barevnosti. V každém z těchto kroků můžete bez porady s odborníkem udělat fatální chybu. Druh tepelné izolace je třeba vybírat s ohledem na vlhkostní poměry v zateplované konstrukci (nové zdivo, starší a vlhké zdivo). Její tloušťka musí být navržena tak, aby se rosný bod posunul do oblasti konstrukce, kde bude mít voda možnost postupně se odpařovat (nejlépe úplně mimo ni). Omítková směs by měla též umožnit průběžné vysoušení konstrukce, ale také ji chránit před vlhkostí z exteriéru. V závislosti na vlastnostech zateplování konstrukce domu je nutné variovat i skladbu kontaktního zateplovacího systému, nejen pokud jde o tloušťku a typ tepelné izolace, ale i o typ omítky. Je proto vhodné dát návrh i takové zdánlivě triviální konstrukce zpracovat odborníkovi.

Tepelné mosty v místě osazení oken můžete eliminovat tak, že okenní výplně osadíte do roviny zateplení. V takovém případě je vhodné zateplovat dvěma vrstvami izolace, přičemž první (v tloušťce vyložení okenní konstrukce) se dorazí k okennímu rámu a ta druhá ho překryje. Tloušťku druhé vrstvy je nutné zvolit tak, abyste dosáhli požadovaného tepelného odporu stěny. Tento nízkoenergetický dům byl zateplen lamelou ISOVER NF333 s tloušťkou 100 a 140 mm. Obě vrstvy byly celoplošně lepeny a ta druhá i přikotvena do obvodového zdiva. foto: Isover Kontaktní způsob zateplení nízkoenergetického dřevodomu lamelou ISOVER NF333 ve dvou vrstvách. foto: Isover

Aplikace finální armovací vrstvy je velmi důležitá. Má zásadní vliv na životnost použitých izolačních materiálů a celého zateplovacího systému. Pokud je výztužná sklotextilní mřížka viditelná, znamená to, že tloušťka armovací vrstvy není dostatečná. Podle STN 73 2901, Zhotovování venkovních tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS), má být tloušťka armovací vrstvy 4 až 6 mm. foto: Isover

Keramika na fasádě

Touhu po atmosféře staré Anglie vám pomůže splnit fasáda z lícových cihel. Stavby viktoriánské doby naznačují, že je to fasáda trvanlivá bez větších nároků na údržbu. Je odolná proti mechanickému poškození a ani sprejery nebaví psát na ni své nesmysly. Chcete-li být důslední, zvolte klasickou sendvičovou fasádu z lícových cihel s provětrávanou vzduchovou mezerou. Celá skladba je doplněna o tepelnou izolaci, obvykle z minerální vlny. Předsazená stěna je k obvodovému zdivu kotvená a obě stěny mají společný ztužující věnec, takže staticky spolupůsobí (fasáda přebírá část zatížení). Tak se dá ušetřit na tloušťce obvodového nosného zdiva a z části vykrýt zvýšené náklady na kvalitní fasádu. Stěna z lícových cihel vytváří pro dům ochranu před zimou, vlhkostí, ale i teplem a hlukem. Pokud si vyberete ručně vyráběné cihly, dodáte domu starobylý vzhled, s použitím strojově vyrobených přesných cihel můžete naopak docílit moderního charakteru stavby. Velmi podobného estetického výsledku se dá dosáhnout také použitím obkladových pásků z lícových cihel, které se lepí přímo na tepelnou izolaci. Je to o něco levnější varianta, ale berte na vědomí, že takový obklad je těžký, což je nutné zohlednit při kotvení tepelné izolace i při výběru správné lepicí a spárovací směsi. Realizace fasády z lícových cihel, ale i obkladových pásků je velmi náročná na přesnost a preciznost práce. Při spárování je důležité neušpinit cihličky nebo obklad, neboť případné skvrny už většinou není možné odstranit.     

Keramika je velmi odolný, staletími ověřený materiál. Pro své výborné mechanické, ale i estetické vlastnosti je oblíbená i na fasádách. Sendvičový fasádní systém s použitím pohledových cihel (v tomto případě Blue Red Sunset) vám umožní dům zateplit a zároveň realizovat velmi pěknou a odolnou fasádu, která dokáže zčásti plnit nosnou funkci a staticky spolupůsobit s nosným obvodovým zdivem. foto: Rustique

Zavěšené fasády s provětrávanou mezerou

Přišly k nám ze zámoří, ale dnes už nejsou žádnou novinkou. Jsou o něco dražší než kontaktní fasády, zato nabízejí množství materiálových variant a jejich kombinací. Systém není složitý, jen vyžaduje kvalitní materiály, důsledný návrh a precizní realizaci. Zavěšená fasáda se skládá z nosného roštu kotveného do obvodových stěn objektu. Používají se buď kovové, nebo dřevěné tyčové prvky. V případě kovových si musíme dát pozor, aby nebyly zdrojem tepelných mostů. Protože většina rodinných domů se zatepluje, využívá se nosný systém zavěšení (předsazené) fasády i k uchycení tepelné izolace. Nejčastěji se používá minerální vlna, ale je možné použít i foukanou celulózu nebo například konopné rohože. Důležité je, aby to byl materiál určený k použití v provětrávané fasádě, dostatečně stlačitelný, který po vložení mezi stojky nosného systému vyplní v maximální možné míře prostor mezi nimi. Další vrstvou je difuzně otevřená hydroizolační fólie. Ta chrání tepelnou izolaci před vodou z exteriéru a zároveň umožňuje, aby se vodní pára, případně vlhkost obsažená v konstrukci, postupně odpařovala. To zabezpečuje i provětrávaná vzduchová mezera, po níž následuje konečná, pohledová vrstva fasády. Vzduchová mezera musí mít dostatečnou šířku (40 až 50 mm), aby v ní vzduch proudil a průběžně odváděl přebytečnou vlhkost. Možností, jak ztvárnit pohledovou vrstvu fasády, je obrovské množství. Můžete použít dřevěný deskový obklad nebo velkoplošné dřevěné panely, další možností je keramika, kámen, plech, umělá hmota, dřevovláknité nebo sádrocementové desky. Možností je tolik, až z toho oči přecházejí. Mějte ale na paměti, že méně je někdy více a všeho moc škodí. Velkou výhodou zavěšené provětrávané fasády jsou kromě variability konečné povrchové úpravy i její fyzikální vlastnosti, které umožňují postupné vysoušení obvodové konstrukce a eliminaci nerovností a nepřesností stěny, na níž je fasáda zavěšena.


 
S obkladem Werzalit vytvoříte velmi odolnou a téměř bezúdržbovou fasádu se všemi výhodami zavěšené provětrávané fasádní konstrukce. foto: G Trade

Dřevostavba energeticky efektivního domu s dvojitým konstrukčním systémem „two by four“, který tvoří vnitřní nosná a vnější nenosná konstrukce. Ta drží fasádní systém a zároveň vymezuje prostor pro uložení tepelné izolace na bázi minerální vlny s tloušťkou 52 cm. Stěny jsou vzájemně přikotveny dřevěnými laťkami tvořícími vizuální „žebříky“. foto: Knauf Insulation

K dosažení vzhledu kamenného, dřevěného nebo kovového obkladu fasády nemusíte nutně sahat po jednom z těchto materiálů. Zkuste jej napodobit pomocí speciálních dekorativních omítek a barev Ceresit VISAGE od firmy Henkel. S jejich pomocí můžete docílit vzhledu různých druhů kamene (granit, žula, pískovec) a s použitím speciálních šablon i efektu kamenného nebo cihlového zdiva. Se speciální dekorativní omítkou, matricí se strukturou dřeva a impregnačním nátěrem dosáhnete vzhledu dřevěného deskového obkladu. Pocit chladného kovu vyvolá omítka vylepšená dekorativním lakem Opál. Všechny tyto materiály jsou kombinovatelné se zateplovacím systémem ETICS. Chcete-li trochu oživit a opticky rozdělit fasádu materiálovými kombinacemi, dekorativní omítka je jednou z cest, jak to jednoduchým způsobem zrealizovat.

Dokáže zachránit, ale i pokazit

Architekti říkají, že když je dům pěkný ve všech svých vývojových stadiích, potom je velký předpoklad, že bude pěkný i po dokončení. To je dobré pravidlo, málokdy se však podaří je dodržet. Občas zvítězí funkce nad estetikou, jindy se něco nepodaří v projektu nebo během realizace. V takových chvílích dokáže správně zvolený typ fasády zachránit celkový dojem, opticky sjednotit plochy rozbité množstvím okenních otvorů, velké objemy rozdělit na menší celky, zvýraznit to, co je pěkné, a potlačit, co se nepodařilo. Tak jako oblečení, i fasáda má schopnost udělat z ošklivého káčátka krásnou nebo alespoň standardní labuť. Dejte však pozor! Platí to i naopak.

Na rodinném domě architekti použili ke zvýraznění jeho architektonického řešení barvy. Díky karbonové omítce a zateplení minerální vlnou (kontaktní zateplovací systém Minera Line) bylo možné použít i tmavší odstín šedé. foto: Caparol

Zeptali jsme se odborníka
Produktový manažer společnosti Knauf Insulation Miroslav Zliechovec

Jaké jsou podle vašich zkušeností nejčastější chyby a nedostatky při realizaci kontaktního zateplovacího systému?
Nedostatky při zateplování budov jsou nejčastěji způsobeny nesprávnou instalací zateplovacích systémů. Například pracovníci realizačních firem buď z nedostatku zkušeností, nebo ve snaze šetřit na zákazníkovi nanášejí lepicí směs jen na několik bodů místo toho, aby lepidlo v rovnoměrné vrstvě nanesli po celém obvodu desky. Dalším způsobem, jak firmy mohou znehodnotit zateplení, je vynechání soklového profilu čili široké hliníkové lišty, do níž se odspodu postupně ukládá izolace. Tato chyba může mít za následek pukliny. Majitel domu by měl též sledovat, zda firma používá dostatečně dlouhé kotvicí prvky pro minerální vlnu. Speciálně by si měl dát pozor na okna – zateplení musí sahat až úplně k rámu okna, neboť jakákoliv mezera znamená tepelný most čili studenou stěnu, kudy nejenže uniká teplo, ale sráží se tam vlhkost a tvoří se plísně. Je třeba si dát velký pozor i na to, jakou omítku firma použije. Je totiž důležité, aby byla kompatibilní s použitou izolací. U minerální vlny musí být použita omítka s minimálním difuzním odporem (tj. s vysokou propustností par), aby dům i po zateplení „dýchal“.

Jak se dá nesprávnému zateplení předcházet?

Chybám a nedostatkům při projektu zateplování je nejlépe předcházet už při hledání dodavatele materiálu a zateplovacích prací. Špatným výběrem realizační stavební firmy a přehnanou snahou šetřit za každou cenu vznikají největší finanční ztráty. Seriózní a profesionální firmy mají svou hranici, pod niž nepůjdou, aby dodržely kvalitu. Kvalitní práce se dá provést jen s kvalitním materiálem, zkušenými a vyškolenými lidmi a kvalitním nářadím. Při snaze získat zakázku za každou cenu dokážou jít někteří dobrodruhové výrazně pod tržní cenu. Zamění dobrý materiál za levnější, méně kvalitní a často úplně nevhodný pro zateplování, důsledkem čehož je špatná kvalita díla, nedodržení technologických předpisů či kratší životnost díla a poruchy. Dobrý realizátor by měl zákazníkovi poradit i vhodný certifikovaný zateplovací systém.

TEXT: Nora Škripcová
FOTO: archiv firem
Odpovědný redaktor: Matej Šišolák
ZDROJ: časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu Stavební materiály
Tagy: dum fasada odvětrání fasády omitka rekonstrukce steny
Sdílejte článek

Diskuze

  • Pěkný článek, u nás jsme využili strojní omítání, považuju to za mnohem rychlejší než ručně a o moc víc to nestojí.

    tomáš